Executive Short Programmes

Økonomi­forståelse for ledere

For ledere er det viktig å forstå og anvende økonomisk informasjon for styring og utvikling. Programmet tar utgangspunkt i de ledelsesmessige utfordringer knyttet til økonomisk styring.

HVORFOR ØKONOMIFORSTÅELSE FOR LEDERE?

Dette er et kurs for ledere uten økonomibakgrunn. Vi går gjennom de verktøy og metoder som en leder bør ha kjennskap til for å kunne ta bedre og raskere beslutninger.

I kurset fokuserer vi på å finne de gode økonomiske måltallene som samtidig fanger opp viktige aspekter av en virksomhets økonomiske utvikling. Kurset krever ingen formell økonomibakgrunn.

FOKUSOMRÅDER

 • Samspillet mellom strategi og økonomisk styring
 • Fungerer strategien? Viktige vurderinger
 • Det økonomiske begrepsapparat
 • Sammenhengen mellom resultatregnskapet, balansen og kontantstrømmen
 • Økonomisk analyse
 • Årsregnskapet, risikoklassifisering, kredittvurdering, inntekts /kostnadsanalyse
 • Økonomisk styring
 • Budsjett eller ikke budsjett? Beyond Budgeting.
 • Hvilke økonomisk prestasjonsmål bør anvendes?
 • Hva med andre måleparametere enn økonomiske? Balanced scorecard
 • Kommunikasjon av økonomisk informasjon
 • Banker, styremedlemmer, investorer


HVEM PASSER KURSET FOR?

Kurset er egnet for deg som er leder- eller har beslutningsansvar og har behov for en større helhetsforståelse av økonomiske nøkkeltall og analyser.

Jeg ønsker å delta på dette kurset

Påmelding Oslo april 2018

 

Påmelding Stavanger juni 2018

Foreleser

Espen Skaldehaug

Espen Skaldehaug er førstelektor ved institutt for regnskap, revisjon og foretaksøkonomi.

Foreleser

Pål Berthling-Hansen

Pål Berthling-Hansen er førsteamanuensis ved institutt for regnskap, revisjon og foretaksøkonomi.

Kontakt oss

Har du spørsmål til dette kurset? Eller er du usikker på hvilke kurs eller studier som passer for deg? Ta kontakt, så hjelper vi deg!

Vi gleder oss til å høre fra deg!

Praktisk informasjon

Gjennomføring

BI - campus Oslo
11. - 13. april 2018

BI - campus Stavanger
05. - 07. juni 2018 * NB Nye datoer

Undervisningen er fra kl. 09.00 - 16.00 hver dag. I etterkant av undervisningen dag 1 har vi en sosial nettverksmiddag som varer til ca. kl. 18.00 (denne er inkludert i kursavgiften).

Administrativt ansvarlige