Kurs masternivå

Selvledelse i arbeidslivet - teori, forskning og praksis

Kurset gir innsikt i praktiseringen av selvledelse i arbeidslivet og hvordan du kan anvende disse teoriene slik at du og dine kollegaer kan jobbe mer selvstendig, produktivt og effektivt

Hvorfor selvledelse i arbeidslivet - teori, forskning og praksis?

Selvledelse er høyaktuelt i dagens arbeidsliv. Interessen for selvledelse har økt betydelig siden årtusenskiftet og moderne former for ledelse legger stor vekt på selvbestemmelse, autonomi og selvkontroll.

Praktisering av selvledelse innebærer kontinuerlig oppmerksomhet på egne arbeidsmetoder for å kunne arbeide mer selvstendig, samt utvikle en produktiv tenkemåte for å kunne mestre arbeidslivets forventninger til effektiv arbeidsinnsats. Å praktisere selvledelse betyr imidlertid ikke at man skal unngå eller redusere sitt samarbeid med andre!

På dette kurset lærer deltakerne om teorien bak selvledelse på en klar og lettfattelig måte. Videre viser forskning at selvledelse og selvledelsestrening kan føre til høyere effektivitet og økt trivsel blant medarbeidere. Man kan derfor trygt igangsette aktiviteter for å fremme selvledelse på jobben.

Læringsutbytte

Etter avsluttet kurs skal deltakerne ha tilegnet seg kompetanse til å forbedre egen og organisasjonens selvledelseskapasitet.

 • Kjennskap til det teoretiske fundamentet for selvledelse
 • Kunnskap om forskningen på selvledelse
 • Vite hvilke læringsprosesser som er involvert i selvledelse
 • Kjennskap til praktiske øvelser og verktøy som kan brukes i selvledelse
 • Kunnskap om vanlige fallgruver ved implementering av selvledelse
 • Kompetanse til å iverksette selvledelse i egen organisasjon

FOKUSOMRÅDER

 • Det teoretiske fundamentet for selvledelse
 • Forskning på selvledelse
 • Regi i eget liv
  • Sfærene
  • Atferdsstrategier
  • Kognitive strategier
  • Naturlig belønnende strategier
 • Superledelse
 • Selvledelse og lederutvikling

Hvem passer kurset for?

Executive Short Programmes henvender seg i første rekke til ledere, mellomledere og spesialister (HR- rådgivere, konsulenter) i privat og offentlig sektor. Kursene er uten formelle opptakskrav, men det forutsettes at deltakerne har en god kombinasjon av teoretisk bakgrunn og praktisk erfaring.

Foreleser

Lars Glasø

Lars Glasø er professor i organisasjonspsykologi ved institutt for ledelse og organisasjon på BI. Han er også utdannet psykolog med spesialisering innen arbeids- og organisasjonspsykologi. Lars har også forsket på temaer som ledelse og mobbing på arbeidsplassen. Han har over 15 års erfaring som foredragsholder og konsulent for konflikthåndterings-, leder- og lagutviklingskurs.

Kontakt oss

Har du spørsmål til dette kurset? Eller er du usikker på hvilke kurs eller studier som passer for deg? Ta kontakt, så hjelper vi deg!

Vi gleder oss til å høre fra deg!

Praktisk informasjon

Gjennomføring

Undervisningen er fra kl. 09.00 - 16.00 hver dag. 

Administrativt ansvarlige

 

Meld din interesse for dette kurset