Kurs masternivå

Strategisk HR for bedre prestasjoner

Gjennom forskningsbasert kunnskap ser vi på HR-tiltak som kan øke produktiviteten og lønnsomheten i din organisasjon.

HVORFOR STRATEGISK HR FOR BEDRE PRESTASJONER?

Mange organisasjoner kan lite om effekten av sine egne HR-tiltak. Denne kunnskapsmangelen kan koste, for det er en klar sammenheng mellom beste praksis innenfor HR og gode organisatoriske resultater.

Poenget er å bli bevisst på hva vi vet fungerer og hva som ikke fungerer – og deretter omsette dette i praksis. Tre intensive kursdager lar deg gå i dybden på nettopp disse spørsmålene.

Etter endt kurs vil du ha et godt grunnlag for å evaluere organisasjonens nåværende HR-strategi, samtidig som det stimulerer deg til å ta i bruk nye virkemidler i egen organisasjon.

Du vil bli kjent med de mest avanserte forskningsfunnene hva angår effektiv HR på makro- og mikronivå – både når det gjelder mer overordnede HR-systemer og enkelte HR-tiltak. Dette vil igjen danne grunnlaget for hvordan du kan bidra til en mer effektiv HR-praksis i egen organisasjon.

Fokusområder

  • Hva er HR – og effektiv HR?
  • HR-tiltak som forsterker hverandre
  • Implementering: Hvordan sikre at ønsket HR faktisk blir implementert
  • Brukervennlig HR – opplever linjen at HR-tiltakene faktisk bidrar til økt produktivitet?
  • Mellom- og linjeleders rolle i implementeringen
  • – er det tette nok koblinger mellom HR og linjen?
  • HR for gode relasjoner, høyt engasjement og gode prestasjoner


HVEM PASSER KURSET FOR?

Kurset henvender seg like mye til ledere innenfor HR-funksjonen som til ledere med linjeansvar.

Foreleser

Bård Kuvaas

Bård Kuvaas er professor ved Institutt for ledelse og organisasjon. Han er fast gjestekommentator i Dagens Næringsliv, der han skriver om temaer som ledelse og organisasjonspsykologi. I 2016 mottok han også BIs forskningspris for fremragende forskning.

Kontakt oss

Har du spørsmål til dette kurset? Eller er du usikker på hvilke kurs eller studier som passer for deg? Ta kontakt, så hjelper vi deg!

Vi gleder oss til å høre fra deg!

Praktisk informasjon

Gjennomføring

Undervisningen er fra kl. 09.00 - 16.00 hver dag. 

Kurset gjennomføres med en kombinasjon av undervisning, casegjennomgang og gruppediskusjoner. Deltakerantallet er begrenset for å sikre effektiv interaksjon.

Administrativt ansvarlige

 

Meld din interesse for kurset