Kurs masternivå

Strategisk prosjekt­ledelse

Gjennom dette kurset får du forståelse for prosjekteierskap og hvordan du utvikler god porteføljestyring av prosjekter.

Hvorfor Strategisk prosjektledelse?

For å lykkes med prosjektarbeid er det avgjørende med tydelig eierskap, solid prosjektledelse og ikke minst god koordinering av ulike prosjekter som gjennomføres parallelt i en virksomhet, i tillegg til de kontinuerlige og løpende driftsoppgavene.

Etter endt kurs skal du ha et klarere syn på hva som kjennetegner godt prosjekteierskap og god prosjektledelse, og hvordan du utvikler en god portefølje-styring av prosjekter. Vi ser også på hvilke risikoer vi står overfor og hvordan vi kan styre disse, samt hvordan vi kan unngå vesentlige økonomiske overskridelser.

Fokusområder

Følgende hovedtema vil bli drøftet:

  • Strategi og prosjektvirksomhet - prosjektets rolle i bedriften
  • Strategisk porteføljeledelse av prosjekter
  • Eierstyring av prosjekter i et strategisk og operativt virksomhetsperspektiv
  • Organisering, kvalitetsledelse, risikostyring og ressursstyring i prosjektbaserte virksomheter
  • Hva er og hva skaper prosjektsuksess?


Hvem passer kurset for?

Kurset egner seg for alle som har behov for å få et mer overordnet perspektiv på hvordan virksomheten kan få mest ut av prosjektarbeidsformen.

Kurset er relevant for toppledere, linjeledere, prosjekteiere, porteføljeledere, prosjektkontor og prosjektledere, samt andre aktører som er involvert i prosjektbasert virksomhet.


Forelesere


Jon Lereim
er associate dean på Executive Master of Management in Energy, co-direktør for BI Centre for Energy og professor II innen faget prosjektledelse med særlig fokus på risikostyring, kvalitetsledelse og kontraktstyring. Han har flere tiår med erfaring som underviser, forsker og har innehatt ulike lederposisjoner med nøkkelroller i selskaper som Det Norske Veritas, Saga Petroleum og Aker Maritime.


Jonas Söderlund
er professor ved institutt for ledelse og organisasjon. Han har skrevet ti bøker og publisert over femti artikler om temaer som prosjektledelse, strategi og HR. Han har grunnlagt to bedrifter, én i IT- og én i strategisk rådgivning-sektoren, samt jobbet med prosjektbaserte operasjoner i flere ledende internasjonale selskaper. Jonas brenner for å forbedre individers og organisasjoners prosjektkompetanse.

Kontakt oss

Har du spørsmål til dette kurset? Eller er du usikker på hvilke kurs eller studier som passer for deg? Ta kontakt, så hjelper vi deg!

Vi gleder oss til å høre fra deg!

Praktisk informasjon

Gjennomføring

Kurset foregår over tre dager og gjennomføres med en kombinasjon av forelesninger, diskusjonsgrupper og øvelser. Undervisningen er fra kl. 09.00 - 16.00 hver dag. 

Administrativt ansvarlige

 

Meld din interesse for dette kurset