Executive Short Programmes

Strategy in Action - strategisk tenkning og analyse

En organisasjons suksess er avhengig av forretningsmodellen, kvaliteten på de strategiske beslutningene og hvor godt de gjennomføres.

HVORFOR STRATEGY IN ACTION?

Gjennom disse tre dagene setter vi fokus på grunnleggende prinsipper innenfor strategisk tenkning og strategiske analysemodeller, hvordan du kan utvikle forretningsmodellen for din virksomhet og ta vellykkede strategiske beslutninger. Kurset anvender velprøvde strategimodeller til å analysere hvordan pågående omveltninger drevet av digital teknologi og innovasjon skaper nye strategiske muligheter og trusler.

Med utgangspunkt i en helhetlig forståelse jobber vi oss inn mot strategiske valg og iverksetting av disse. Dine og de øvrige deltakernes erfaringer med strategiske prosesser vil være en viktig del av diskusjonene i kurset.

LÆRINGSUTBYTTE 

Du vil lære om de viktigste områdene for strategisk tenkning, lære om analyse- og forretningsmodeller og beslutningsproblematikk. Du vil forstå hvordan aktuelle trender, særlig relatert til digitalisering og innovasjon, påvirker forretningsmodeller, bransjeforhold og strategiske alternativer. Videre vil du kjenne til klassiske og mer dynamiske tilnærminger til strategiprosessen og forstå når disse best kan anvendes.

Etter endt kurs vil du være godt rustet til å bidra i strategiprosesser og utvikling av strategi.

FOKUSOMRÅDER

  • Strategi: Hva er strategi og hva er en forretningsmodell? Hvordan jobber man med strategiutvikling?
  • Strategisk analyse: 
    • Intern analyse: Analyse av verdiskaping og ulike forretningsmodeller, samt analyse av strategiske ressurser og hvordan disse faktorene påvirker en virksomhets prestasjons- og konkurranseevne. 
    • Ekstern analyse: Analyse av organisasjonens omgivelser
  • Ulike konkurranse- og samarbeidsstrategier
  • Digital strategi: Hvordan digitalisering og innovasjon endrer virksomheter og bransjer. Hvordan utvikle strategier for å gripe de digitale mulighetene og møte truslene.
  • Dynamisk strategiutvikling: Utvikling av strategi under rask endring og stor usikkerhet.

Hvem passer kurset for?

Kurset henvender seg til deg som har ansvar for eller har ambisjoner om å ta større del i strategiarbeidet i private eller offentlige organisasjoner.

Foreleser

Amir Sasson

Amir Sasson er professor ved institutt for strategi og entreprenørskap.

Foreleser

Vegard Kolbjørnsrud

Vegard Kolbjørnsrud er postdoktorstipendiat ved institutt for strategi og entreprenørskap.

Foreleser

Randi Lunnan

Randi Lunnan er professor ved institutt for strategi og entreprenørskap.

Kontakt oss

Har du spørsmål til dette kurset? Eller er du usikker på hvilke kurs eller studier som passer for deg? Ta kontakt, så hjelper vi deg!

Vi gleder oss til å høre fra deg!

Praktisk informasjon

Gjennomføring

Vår 2018 - dato og påmelding kommer

Undervisningen er fra kl. 09.00 - 16.00 hver dag. I etterkant av undervisningen dag 1 har vi en sosial nettverksmiddag som varer til ca. kl. 18.00 (denne er inkludert i kursavgiften).

Administrativt ansvarlige

 

Meld din interesse for dette kurset