Kurs masternivå

Strategy in Action - strategisk tenkning og analyse

En organisasjons suksess er avhengig av forretningsmodellen, kvaliteten på de strategiske beslutningene og hvor godt de gjennomføres.

HVORFOR STRATEGY IN ACTION?

Gjennom disse tre dagene setter vi fokus på grunnleggende prinsipper innenfor strategisk tenkning og strategiske analysemodeller, hvordan du kan utvikle forretningsmodellen for din virksomhet og ta vellykkede strategiske beslutninger. Kurset anvender velprøvde strategimodeller til å analysere hvordan pågående omveltninger drevet av digital teknologi og innovasjon skaper nye strategiske muligheter og trusler.

Med utgangspunkt i en helhetlig forståelse jobber vi oss inn mot strategiske valg og iverksetting av disse. Dine og de øvrige deltakernes erfaringer med strategiske prosesser vil være en viktig del av diskusjonene i kurset.

LÆRINGSUTBYTTE 

Du vil lære om de viktigste områdene for strategisk tenkning, lære om analyse- og forretningsmodeller og beslutningsproblematikk. Du vil forstå hvordan aktuelle trender, særlig relatert til digitalisering og innovasjon, påvirker forretningsmodeller, bransjeforhold og strategiske alternativer. Videre vil du kjenne til klassiske og mer dynamiske tilnærminger til strategiprosessen og forstå når disse best kan anvendes.

Etter endt kurs vil du være godt rustet til å bidra i strategiprosesser og utvikling av strategi.

FOKUSOMRÅDER

 • Hvordan utvikle gode strategier?
 • Hva er en forretningsmodell og hvordan analyserer og utvikler man forretningsmodeller?
 • Strategisk analyse: 
  • Hvordan skaper ulike virksomheter og forretningsmodeller verdi? Hva er de viktigste verdi- og kostnadsdriverne?
  • Hvordan skape konkurransefortrinn gjennom strategiske ressurser og allianser?
  • Hva kjennetegner en attraktiv konkurranseposisjon? Hva er strategiske handlingsalternativer i ulike situasjoner? Analyse av bransjestruktur og konkurranseforhold.
 • Hvordan endrer digitalisering og innovasjon virksomheter og bransjer? Hvordan utvikle strategier for å gripe de digitale mulighetene og møte truslene?
 • Hvordan utvikle strategi under rask endring og stor usikkerhet? Eksperimentering som strategisk metode.

Hvem passer kurset for?

Kurset henvender seg til deg som har ansvar for eller har ambisjoner om å ta større del i strategiarbeidet i private eller offentlige organisasjoner.

"Å delta på kurset Strategy in Action gav meg innsikt i strategiutvikling i praksis og innsikt i hvordan de beste på dette fagområdet jobber og utvikler virksomheter. Kurset var faglig lærerikt og gav meg inspirasjon til å ta med kunnskapen tilbake i arbeidshverdagen. "

Steinar Halvorsen

HR leder, A2G

Forelesere

Randi Lunnan er professor og instituttleder ved institutt for strategi og entreprenørskap. Hun har i flere år forsket på temaer som strategi, strategiske allianser og internasjonal ledelse. Randi er spesielt opptatt av hvordan allianser i arbeidslivet utvikler seg over tid og hvordan selskaper og deres hovedkontorer er strukturert.

Vegard Kolbjørnsrud er postdoktor ved institutt for strategi og entreprenørskap og seniorforsker i Accenture. Han forsker på strategi, innovasjon, digitalisering og nye organisasjonsformer, og har også 16 års erfaring som strategirådgiver i teknologiintensive bransjer. Forskningen hans på ledelse og kunstig intelligens er publisert i Harvard Business Review og omtalt av Aftenposten, DN, NRK og Kapital.

Kontakt oss

Har du spørsmål til dette kurset? Eller er du usikker på hvilke kurs eller studier som passer for deg? Ta kontakt, så hjelper vi deg!

Vi gleder oss til å høre fra deg!

Praktisk informasjon

Gjennomføring

Kurset er avlyst våren 2019. 

Administrativt ansvarlige