Kurs masternivå

Verdiskaping og samhandling i bygge­næringen

Kurset gir innsikt i hvordan å legge til rette for effektive byggeprosesser gjennom bedre samhandling.

Hvorfor Verdiskaping og samhandling i byggenæringen?

Dette programmet er et kort ledelsesprogram for dagens og morgendagens ledere i bygg-, anlegg- og eiendomsnæringen (BAE). Målet med programmet er å gi deltakerne en god forståelse for samhandlingsprosesser, og evne til å legge til rette for effektiv samhandling mellom aktørene i et prosjekt, og dermed bidra til økt verdiskaping.

Overordnet tema for programmet: 

  • Hvordan skaper aktører i BAE-næringen verdi?
  • Samhandlingsmønstre og ulike logikker i BAE-næringen
  • Koordinering og tillit mellom aktørene i BA-prosjekter

Gjennomføring:

Programmet gjennomføres med en metodikk utviklet ved Stanford kalt Design School Thinking, der deltakerne kommer sammen og utvikler løsninger på problemstillinger knyttet til egen hverdag, i dette tilfellet, samhandling i prosjektbaserte arbeidsprosesser. Programmet omfatter derfor en kombinasjon av:

  • Aktiv læring gjennom gruppearbeid og diskusjoner med utgangspunkt i deltakernes egne utfordringer og erfaringer med samhandling.
  • Faglig innlegg med teorier og modeller for å forstå næringen og dagens situasjon, hvilke mekanismer som er i spill, og hvordan tenke strategisk om hvilke grep man kan ta for å bedre samhandlingen i et prosjekt og næringen som helhet.

Program

Dag 1
Vi tar utgangspunkt i deltakernes egne forberedte historier om situasjoner der de har opplevd utfordringer med og/eller god samhandling i arbeidsprosessene i et prosjekt. Hensikten er å utvikle felles forståelse for problemstillingene deltakerne står overfor, og hvordan det oppleves fra ulike perspektiver. Deltakerne jobber videre med disse historiene i grupper, der de går i dybden og finner rot-årsaker til utfordringene. Det blir også faglige innlegg om verdiskaping og samhandlingsmønstre i BAE-næringen, og om koordinering og læring.

Dag 2
Dagen åpner med et faglig innlegg om tillit i prosjekter. Dette er basert på forskning gjennomført ved BIs Senter for byggenæringen de siste 10 årene av Anna Swärd. Vi fortsetter deretter med gruppearbeidet, der deltakerne jobber videre med å utvikle løsninger på de problemstillingene de har identifisert dagen før. Disse løsningene skal så presenteres for resten av deltakerne. Programmet avsluttes med en diskusjon om hvordan deltakerne kan ta med dette tilbake til egen hverdag, og hvordan de konkret kan jobbe med å bedre samhandlingen i de arbeidsprosessene de selv er involvert i.

 

Hvem passer kurset for?

Kurset passer for dagens og morgendagens (mellom)ledere i byggenæringen som ønsker å bidra til endring i eksisterende samhandlingsmønstre i næringen, samt andre som har interesse i å forstå hvordan denne næringen fungerer.

Nettverking og sosialt program

Nettverkselementet i et slikt kurs er vesentlig. Vi vil derfor stimulere til at de som deltar får rikelig anledning til å bli godt kjent med hverandre. Parallelt vil det bli lagt opp til et felles sosialt program.

 

Forelesere

Ragnhild Kvålshaugen er professor chair ved institutt for strategi og entreprenørskap på BI. Hun innehar et gaveprofessorat i effektive byggeprosesser og er tilknyttet Senter for byggenæringen. Hun forsker også på strategisk endring og er en populær foredragsholder. Ragnhild liker når forskningen hennes har både teoretiske og praktiske implikasjoner.

Lena E. Bygballe er førsteamanuensis ved institutt for strategi og entreprenørskap på BI. Hun er også leder for Senter for byggenæringen og forsker blant annet på samhandling, organisering og innovasjon. Lena er opptatt av hvor essensielt et godt samarbeid er for å oppnå bedre verdiskaping i arbeidslivet.

Anna S. Swärd er førstelektor ved institutt for strategi og entreprenørskap på BI, samt tilknyttet Senter for byggenæringen. I samarbeid med flere aktører i bransjen har hun i flere år forsket på tillit og samhandling i samferdselsprosjekter. For Anna er det viktig å vise at bra engasjement forutsetter at man får muligheten til å bidra.

Kontakt oss

Har du spørsmål til dette kurset? Eller er du usikker på hvilke kurs eller studier som passer for deg? Ta kontakt, så hjelper vi deg!

Vi gleder oss til å høre fra deg!

Praktisk informasjon

Gjennomføring

Oslo: vår 2019

Undervisningen dag 1 er fra kl. 10.00 - 17.00 dag. Undervisningen dag 2 er fra kl. 09.00 - 16.30.

Kurset vil omfatte en kombinasjon av: 

  • Faglig innlegg med teorier og modeller for å forstå næringen og dagens situasjon, hvilke mekanismer som er i spill, og hvordan tenke strategisk om hvilke grep man kan ta og hvordan det kan gjøres.
  • Demonstrasjoner og diskusjoner rundt konkrete caser knyttet til samhandlingsutfordringer og eksempler der man har fått det til.
  • Workshops i form av gruppearbeid og diskusjoner med utgangspunkt i deltakernes egne utfordringer og erfaringer. 

Kurset gjennomføres i hovedsak på norsk, men med gjester fra utlandet.

Administrativt ansvarlige

 

Meld din interesse for dette kurset