Spesialkurs forsikring

Brann og kombinert forsikring - privat

Kurset gir en bred innføring i brann- og kombinert forsikring, og er obligatorisk for de som skal autoriseres som skadebehandlere og forsikringsrådgivere.

Hvorfor Brann og kombinert forsikring - privat?

Du får grunnleggende kunnskap om lovbestemmelser, forsikringsvilkår og tarifferingsprinsipper innen forsikringsområdet brann/kombinert som dekker private behov. Du får også grunnleggende kunnskaper om reiseforsikring.

Etter kurset skal du kunne gi veiledning og råd til kunder vedrørende disse forsikringsproduktene, både når det gjelder kontraktsinngåelse og skadeoppgjør.

Emneoversikt

  • Historisk tilbakeblikk
  • Forsikringsavtaleloven/forsikringsavtalen
  • Vilkår for villaeier-, hjem-, hytte-, huseier-, bygge- og landbruksforsikring, samt kollektiv hjemforsikring og forsikring for spesielle verdigjenstander
  • Tariff og tariffering
  • Skadeoppgjør, skjønn og skadeforebygging
  • Reiseforsikring

Hvem passer kurset for?

Kurset er et autorisasjonskurs, og passer for alle som jobber med forsikringsrådgivning for privatmarkedet og for de som håndterer oppgjør av skader innen området brann og kombinerte forsikringer.

Fagsjef, oppgjør eiendom IF

Arne Lycke

Lycke er ansatt i If Skadeforsikring med oppgaver innen skadeoppgjør innenfor eiendomsskader, bygning og eiendeler. Han har i flere år hatt opplæring i forsikringsvilkår og skadeoppgjørskurs innenfor eiendom på Handelshøyskolen BI.

Autorisasjoner

Dette kurset inngår i:

Autorisasjonen for forsikringsrådgivere er nå akkreditert av det europeiske organet Eficert. Det betyr at utdanningen er sammenlignbar på tvers av landegrensene i Europa.
Les mer om akkrediteringen

 

Kurset kan også brukes som valgfritt kurs til Forsikringseksamen.

Kontakt oss

Har du spørsmål til dette kurset? Eller er du usikker på hvilke kurs eller studier som passer for deg? Ta kontakt, så hjelper vi deg!

Vi gleder oss til å høre fra deg!

Praktisk informasjon

Oppstartsdato

Oslo: høst 2018

Timeplan

Oslo: Gjennomføring høst 2018

Datoer kommer

Vi tar forbehold om endringer i timeplanen.

Opptakskrav

Kurset forutsetter at studenten har grunnleggende kjennskap til norsk forsikringsvirksomhet og til sentrale lovbestemmelser innen forsikringsbransjen. Kurset Innføring i forsikring bør være gjennomgått. Egen erfaring fra arbeid i forsikring er også en viktig kilde til denne forståelse.

Se opptakskrav for dette kurset.

Gjennomføring

Kurset starter med at du leser pensum etter oppsatt aktivitetsplan. Aktivitetsplanen legges ut på læringsplattformen itslearning, som du får tilgang til. Kurset har en studiesamling og avsluttes med en skriftlig eksamen. Datoene finner du under Timeplaner.

På itslearning finner du tilleggspensum, lenker til aktuelle lover, innsendingsoppgaver og annen relevant informasjon.

Pensumbøkene til kurset blir tilsendt før kursstart. De er inkludert i kursavgiften.

Eksamensform

Kurset avsluttes med fire timers individuell skriftlig eksamen. For at eksamen skal bli godkjent til autorisasjon kreves karakteren C eller bedre.

Annen relevant informasjon

  • Pensum: Ønsker du en oversikt over pensum før du bestemmer deg, kan du bestille det her.
  • Kursansvarlig: Ina Due-Tønnessen, høyskolelektor ved institutt for rettsvitenskap og styring.
Når kan jeg søke?