Spesialkurs

Forsikrings­megling

Kurset gir deg en innføring i sentrale emner innen forsikringsmegling, og lover og forskrifter som er relevante for denne virksomheten.

Hvorfor Forsikringsmegling?

Målet med kurset er å opparbeide kunnskaper om forsikringsformidling, grunntrekk ved driften av et meglerforetak, forholdet mellom partene i et megleroppdrag og hvordan virksomheten er regulert gjennom lover og forskrifter.

Det legges vekt på sentrale sider ved meglerens rolle i forsikringsvirksomhet og du vil lære om grunntrekk ved driften av et meglerforetak. Sentralt i kurset er også meglerens rolle og plikter ovenfor kunder og forsikringsleverandør.

Etter kurset skal du kunne vurdere konkrete spørsmål om betydningen og praktiseringen av sentrale paragrafer i de relevante lovene, samt kunne redegjøre i detalj for gangen i et megleroppdrag - både den praktiske gjennomføringen og de formelle reglene i forbindelse med avtaleinngåelse og -bestemmelser.

Du vil også opparbeide en bevisst holdning til forsikringsmeglerens ansvar overfor både kunder og forsikringsleverandører.

Emneoversikt

  • Oversikt over partene; kunde - forsikringsmegler - forsikringsleverandør, avtaleforhold
  • Forsikringsmeglerens oppgaver
  • Drift av meglerforetaket
  • Etikk og etiske retningslinjer
  • Juridiske emner, forsikringsavtaleloven, erstatnings-, avtale og statsrett

Hvem passer kurset for?

Kurset passer for de som jobber i forsikringsmeglingsforetak, enten som porteføljeforvalter eller som meglere, og eventuelt andre som skal autoriseres som forsikringsmeglere.

Kurset inngår i:

Autorisasjon for forsikringsmeglere

Kontakt oss

Har du spørsmål til dette kurset? Eller er du usikker på hvilke kurs eller studier som passer for deg? Ta kontakt, så hjelper vi deg!

Vi gleder oss til å høre fra deg!

Slik lykkes du som deltidsstudent

Det er krevende å kombinere familie, jobb og studier. Derfor vil gode studievaner gjøre tilværelsen som deltidsstudent enklere. Her er noen tips!

Finansiering av deltidsstudier

Deltidsstudenter som har minst 50% studiebelastning (dvs. minst 15 studiepoeng per semester) er berettiget til å søke lån og stipend fra Statens lånekasse for utdanning. Les mer

Praktisk informasjon

Opptakskrav

Se opptakskrav for dette kurset.

Gjennomføring

Kurset går over ett semester og tilbys hver vår. Kurset har to studiesamlinger og avsluttes med en skriftlig eksamen.

Du får også tilgang til læringsplattformen itslearning, som er viktig for å gjennomføre kurset. Der finner du tilleggspensum, innsendingsoppgaver og annen relevant informasjon.

Pensumlitteratur er inkludert i kursavgiften og deles ut på første samling.

Eksamensform

Kurset avsluttes med en fire timers individuell, skriftlig eksamen. For at eksamen skal bli godkjent til autorisasjon kreves karakteren C eller bedre.

Annen relevant informasjon

  • Pensum: Ønsker du en oversikt over pensum før du bestemmer deg, kan du bestille det her.
  • Kursansvarlig: Ina Due-Tønnesen, høyskolelektor ved institutt for rettsvitenskap og styring.
Når kan jeg søke?