Spesialkurs

Forsikrings­økonomi 1

Et aktuelt kurs for både rådgivere og brukere av forsikringstjenester.

 Hvorfor Forsikringsøkonomi 1?

Dette kurset er høyaktuelt for beslutningstakere og rådgivere i forsikringsbransjen så vel som brukere av forsikringstjenester i offentlig eller privat virksomhet.

Det er spesielt nyttig for ansatte i økonomiavdelinger.

Kurset er obligatorisk til Risk and Insurance.

Emneoversikt

  • Utviklingstrekk:  Forsikringsselskapet som del av finanskonsern, generelle rammebetingelser for forsikringsselskapers virksomhet (kapitaldekning, solvenskrav, regelverk, virksomhetsstyring)
  • Risiko: Kapitalforvaltning og kapitalkrav, investeringsrisiko og forsikringsrisiko, vurderingsreglene og reassuranse
  • Regnskap: Resultatregnskap og balanse, grunnleggende regnskapsprinsipper, krav til årsregnskap og årsberetning

Hvem passer kurset for?

Kurset er primært beregnet for personer som har vært ansatt i forsikringsnæringen en stund, men vil også kunne være nyttig for yngre ledere og trainees.

Kontakt oss

Har du spørsmål til dette kurset? Eller er du usikker på hvilke kurs eller studier som passer for deg? Ta kontakt, så hjelper vi deg!

Vi gleder oss til å høre fra deg!

Slik lykkes du som deltidsstudent

Det er krevende å kombinere familie, jobb og studier. Derfor vil gode studievaner gjøre tilværelsen som deltidsstudent enklere. Her er noen tips!

Finansiering av deltidsstudier

Deltidsstudenter som har minst 50% studiebelastning (dvs. minst 15 studiepoeng per semester) er berettiget til å søke lån og stipend fra Statens lånekasse for utdanning. Les mer

Praktisk informasjon

Oppstartsdato

Kurset gjennomføres for siste gang høsten 2018.

Kurset er obligatorisk til programmet Risk and Insurance.

Opptakskrav

Kurset forutsetter at du har grunnleggende kjennskap til norsk forsikringsvirksomhet. Du bør ha gjennomgått kurset Innføring i forsikring eller tilsvarende.

Se opptakskrav for dette kurset.

Gjennomføring

Kurset går over ett semester og tilbys hver vår. Det arrangeres to studiesamlinger og avsluttes med en skriftlig eksamen. Se under timeplaner for datoer.

Du får også tilgang til læringsplattformen itslearning. Denne er viktig for å gjennomføre kurset. Der finner du innsendingsoppgaver og annen relevant informasjon.

Pensumlitteratur er inkludert i kursavgiften og deles ut på første samling.

Eksamensform

Kurset avsluttes med fire timers individuell skriftlig eksamen.

Annen relevant informasjon

  • Pensum: Ønsker du en oversikt over pensum før du bestemmer deg, kan du bestille det her.
  • Kursansvarlig: Ina Due-Tønnessen, høyskolelektor ved institutt for rettsvitenskap og styring.
Søk nå