Spesialkurs forsikring

Innføring i forsikring

Dette kurset utgjør grunnmuren i den forsikringsfaglige utdanningen, og er obligatorisk til Forsikringseksamen og samtlige autorisasjonsordninger i forsikring.

Hvorfor Innføring i forsikring?

På dette kurset lærer du om sentrale prinsipper og bestemmelser i forsikringsavtaleloven og sentrale produkter innen, skadeforsikring, livsforsikring, pensjons- og kredittforsikring, samt reassuranse.

Du får også god oversikt over forsikringsregnskapet, kapitalforvaltning, forsikringsmegling, forsikringsnæringens historie og utvikling, og samarbeidsorganer innen forsikring i dag.

Kurset lar deg vurdere konkrete spørsmål om praktiseringen av sentrale deler av forsikringsavtaleloven, og de rettigheter loven sikrer forsikringstakerne. Du vil kunne redegjøre for, og gi råd om, sentrale produkter innen skade-, livs- og kredittforsikring. Du vil også kunne redegjøre for spørsmål knyttet til forsikringsregnskap, kapitalforvaltning, forsikringsmegling og samarbeidsorganer innen forsikring i dag.

Emneoversikt

  • Typer forsikring: Skadeforsikring, personforsikring, kredittforsikring
  • Økonomi: Forsikringsøkonomi, forsikringsmegling, risk management, forsikringstakeren som forbruker
  • Jus og etikk: Forsikringsjus, fellestiltak i forsikringsnæringen, etikk

Hvem passer kurset for?

Kurset er spesielt egnet for nyansatte i forsikringsselskaper og forsikringsmeglerforetak for å få en bred innføring i de fleste forsikringsområder. Det passer også for ansatte med forsikringsansvar i bedrifter utenfor forsikringsnæringen.

Kort introduksjon om kurset

Autorisasjoner

Dette kurset inngår i:

Autorisasjonen for forsikringsrådgivere er nå akkreditert av det europeiske organet Eficert. Det betyr at utdanningen er sammenlignbar på tvers av landegrensene i Europa.
Les mer om akkrediteringen

 

Kurset er også obligatorisk til Forsikringseksamen.

Kontakt oss

Har du spørsmål til dette kurset? Eller er du usikker på hvilke kurs eller studier som passer for deg? Ta kontakt, så hjelper vi deg!

Vi gleder oss til å høre fra deg!

"Innføring i forsikring er nettopp det som navnet forteller. Det gir en bred innføring i de fleste forsikringsområder. I tillegg til å være det naturlige første kurset, så vel for studenter som skal ha autorisasjon som Forsikringseksamen, er det egnet for ansatte med forsikringsansvar i bedrifter utenfor forsikringsnæringen."

Ørnulf Daler

høyskolelektor, institutt for rettsvitenskap

Praktisk informasjon

Kurset er obligatorisk til Forsikringseksamen og inngår i alle autorisasjonsordninger i forsikring

Oppstartsdato

Oslo: høst 2018

Timeplan

Oslo: Gjennomføring høst 2018

Datoer kommer


Vi tar forbehold om endringer i timeplanen.

Opptakskrav

Se opptakskrav for dette kurset.

Gjennomføring

Kurset går over ett semester. Kurset starter med at du leser pensum etter oppsatt aktivitetsplan. Aktivitetsplanen legges ut på læringsplattformen itslearning, som du får tilgang til. Kurset har også en studiesamling og avsluttes med en skriftlig eksamen. 

Studieplattformen Itslearning er viktig for gjennomføring av kurset. Der finner du tilleggspensum, lenker til aktuelle lover, innsendingsoppgaver og annen relevant informasjon.

Pensumboka til kurset blir tilsendt før kursstart. Den er inkludert i kursavgiften.

Eksamensform

Kurset avsluttes med en 4 timers individuell skriftlig eksamen. For at eksamen skal bli godkjent til autorisasjon kreves karakteren C eller bedre.

Annen relevant informasjon

  • Pensum: Ønsker du en oversikt over pensum før du bestemmer deg, kan du bestille det her.
  • Kursansvarlig: Ørnulf Daler, høyskolelektor ved institutt for rettsvitenskap og styring.
Når kan jeg søke?