Spesialkurs

Motorvogn­forsikring

Dette kurset gir deg en bred innføring i motorvognforsikring, og er dessuten obligatorisk for autorisering som forsikringsrådgiver og skadebehandler innen motorvogn.

Hvorfor Motorvognforsikring?

Kurset gir meget gode basiskunnskaper om sentrale emner relatert til forsikring av motorvogner, produktene, skadeoppgjør og tilknyttet erstatningsrett.

Du vil tilegne deg kunnskap til å gi veiledning i spørsmål vedrørende forsikringsvilkår og lovbestemmelser i tilknytning til salg- og skadeoppgjør innen motorvognforsikring.

For de som skal spesialisere seg videre innenfor oppgjør av bilskader, gir dette kurset deg den nødvendige plattformen å bygge videre på.

Kurset er et autorisasjonskurs, som i tillegg til å gi kunnskap om produktene, også gir god forståelse for praktisk bruk av dem. Du opparbeider deg også god innsikt i de viktigste lover og regler knyttet til emnet.

Emneoversikt

  • Forsikringsavtaleloven/forsikringsavtalen
  • Vilkår for motorvognforsikring, bilansvaret og tariffering og risikofaktorer for motorvognforsikring
  • Skadeforebygging
  • Fritidsbåtforsikring

Hvem passer kurset for?

Kurset er et autorisasjonskurs, og passer for alle som jobber med forsikringsrådgivning for privatmarkedet og for de som håndterer oppgjør av motorvognskader.

"Kurset gir komplett kunnskap om de sentrale områdene innen motorvognforsikring, og gir dessuten en utmerket plattform for videre studier innenfor emnet."

Stein Plogvoll

Fagsjef Motorvogn, Gjensidige

Autorisasjoner

Autorisasjonen for forsikringsrådgivere er nå akkreditert av det europeiske organet Eficert. Det betyr at utdanningen er sammenlignbar på tvers av landegrensene i Europa.
Les mer om akkrediteringen

 

Kurset inngår i:

Autorisasjon for skadebehandlings­konsulenter

Kurset inngår i:

Autorisasjoner for forsikringsrådgivere

Kontakt oss

Har du spørsmål til dette kurset? Eller er du usikker på hvilke kurs eller studier som passer for deg? Ta kontakt, så hjelper vi deg!

Vi gleder oss til å høre fra deg!

Slik lykkes du som deltidsstudent

Det er krevende å kombinere familie, jobb og studier. Derfor vil gode studievaner gjøre tilværelsen som deltidsstudent enklere. Her er noen tips!

Finansiering av deltidsstudier

Deltidsstudenter som har minst 50% studiebelastning (dvs. minst 15 studiepoeng per semester) er berettiget til å søke lån og stipend fra Statens lånekasse for utdanning. Les mer

Praktisk informasjon

Oppstartsdato

Kurset gjennomføres for siste gang høsten 2018.

Oslo: høst 2018

Læringsplattformen itslearning åpner 29. januar 2018.

Timeplan

Oslo: Gjennomføring høst 2018

Samling: 31.10 - 02.11

Vi tar forbehold om endringer i timeplan.

Forkunnskaper og opptakskrav

  • Forkunnskaper: Kurset forutsetter at studenten har grunnleggende kjennskap til norsk forsikringsvirksomhet og til sentrale lovbestemmelser innen forsikringsbransjen. Kurset Innføring i forsikring bør være gjennomgått. Egen erfaring fra arbeid i forsikring er også en viktig kilde til denne forståelse. 
  • Opptakskrav: Se opptakskrav for dette kurset.

Gjennomføring

Kurset går over ett semester. Kurset starter med at du leser pensum etter oppsatt aktivitetsplan. Aktivitetsplanen legges ut på læringsplattformen itslearning, som du får tilgang til. Kurset har også en studiesamling og avsluttes med en skriftlig eksamen.

Studieplattformen Itslearning er viktig for å gjennomføre kurset. Der finner du tilleggspensum, lenker til aktuelle lover, innsendingsoppgaver og annen relevant informasjon.

Pensumbøkene til kurset blir tilsendt før kursstart. De er inkludert i kursavgiften.

Eksamensform

Kurset avsluttes med fire timers individuell skriftlig eksamen. For at eksamen skal bli godkjent til autorisasjon kreves karakteren C eller bedre.

Annen relevant informasjon

  • Pensum: Ønsker du en oversikt over pensum før du bestemmer deg, kan du bestille det her.
  • Kursansvarlig: Ørnulf Daler, høyskolelektor ved institutt for rettsvitenskap og styring.
Søk nå