Spesialkurs forsikring

Norsk og internasjonal forsikring

Lær om forsikringsnæringens posisjon i samfunnet og dens relasjon til utenlandske markeder – spesielt det britiske.

Hvorfor Norsk og internasjonal forsikring?

Dette kurset gir deg oversikt over forsikringsnæringens plassering og betydning i historisk, politisk og økonomisk sammenheng, i det norske samfunnet.

Vi ser også på internasjonal forsikring og det internasjonale markedet, og da spesielt London-markedet, og norsk forsikringsnærings interaksjon med dette markedet.

Den siste samlingen holdes i London.

Emneoversikt

  • Historie: Nyere norsk forsikringshistorie, forsikringsnæringens omdømme og samfunnsansvar
  • Rolle: Sentrale næringspolitiske utfordringer, offentlig kontroll med forsikringsselskapenes virksomhet
  • Internasjonalt: Forsikring i EU og EØS, det internasjonale forsikringsmarked

Hvem passer kurset for?

Kurset er primært beregnet for ansatte som har vært ansatt i forsikringsnæringen noen år og som har behov for å se næringens posisjon i samfunnet og dens relasjon til utlandet og utenlandske markeder.

 

Kontakt oss

Har du spørsmål til dette kurset? Eller er du usikker på hvilke kurs eller studier som passer for deg? Ta kontakt, så hjelper vi deg!

Vi gleder oss til å høre fra deg!

Praktisk informasjon

Kurset er obligatorisk til programmet Risk and Insurance.

Oppstartsdato

Oslo: høst 2018

Timeplan

Datoer kommer.

Opptakskrav

Se opptakskrav for dette kurset.

Gjennomføring

Kurset går over ett semester og tilbys hver høst. Det arrangeres to studiesamlinger, hver på tre dager. Den første samlingen holdes i Oslo og den andre i London. Deltakelse på samlingene er obligatorisk. 

Du får også tilgang til læringsplattformen itslearning. Denne er viktig for å gjennomføre kurset. Der finner du tilleggspensum, lenker til aktuelle lover, videoer og annen relevant informasjon.

Pensumlitteratur er inkludert i kursavgiften og deles ut på første samling.

Reise- og oppholdsutgifter kommer i tillegg til kursavgiften.

Eksamensform

En prosjektoppgave som løses individuelt eller i grupper på inntil tre studenter.

Annen relevant informasjon

  • Pensum: Ønsker du en oversikt over pensum før du bestemmer deg, kan du bestille det her.
  • Kursansvarlig: Ørnulf Daler, høyskolelektor ved institutt for rettsvitenskap og styring.
Når kan jeg søke?