Spesialkurs

Person­forsikring

Dette kurset gir deg en bred oversikt over de vanligste formene for individuelle forsikringer og gjør deg i stand til å vurdere kundenes behov.

Hvorfor Personforsikring?

I dette kurset får du en innføring i et bredt spekter av forsikringsfaglige emner. Du lærer om folketrygdens regelverk, de viktigste endringene i “Modernisert folketrygd”, og om hvordan folketrygden finansieres. Du lærer også om de viktigste forskjellene mellom “ny” og “gammel” AFP.

Kurset gir deg en bred oversikt over de vanligste formene for individuelle forsikringer, og du vil kunne vurdere kundenes behov for å sikre seg med disse. Du får kjennskap til de viktigste grunnlagselementene i livsforsikring, og lærer enkle renteberegninger.

Vi ser på hvorfor selskaper foretar risikovurdering av kunden, og hvorfor de driver med finansiell risikostyring, i tillegg til hvordan overskudd oppstår og fordeles.

På bedriftssiden ser vi på gruppelivsforsikring, yrkesskade- og ulykkesforsikring. Da lærer du hvordan de er bygget opp, hvordan premie beregnes og hvilke vilkår som gjelder for disse forsikringene, og hvordan du kan vurdere behov for ulike ordninger og konsekvensene av disse.

Emneoversikt

  • Grunnleggende emner: Folketrygd, Avtalefestet pensjon (AFP), forsikringsformer i individuell kapitalforsikring og individuell renteforsikring, fripoliser
  • Avkastning, risiko og skatt: Livsforsikringsteknikk, avkastning for sparing i forsikring, risikovurdering, skatteregler for individuelle livs- og pensjonsforsikringer, familie-, forsikrings- og arveretten, misbruk og svik i livsforsikring, hvitvasking
  • Produkter: Yrkesskadeforsikring, gruppelivsforsikring, ulykkesforsikring, helseforsikring

Hvem passer kurset for?

Dette kurset er beregnet på ansatte i forsikringsselskap, forsikringsrådgivere og andre som arbeider med personforsikring.

Autorisasjoner

Autorisasjonen for forsikringsrådgivere er nå akkreditert av det europeiske organet Eficert. Det betyr at utdanningen er sammenlignbar på tvers av landegrensene i Europa.
Les mer om akkrediteringen

Kurset inngår i:

Autorisasjon for Forsikringsmeglere

Kurset inngår i:

Autorisasjoner for forsikringsrådgivere

Kontakt oss

Har du spørsmål til dette kurset? Eller er du usikker på hvilke kurs eller studier som passer for deg? Ta kontakt, så hjelper vi deg!

Vi gleder oss til å høre fra deg!

Slik lykkes du som deltidsstudent

Det er krevende å kombinere familie, jobb og studier. Derfor vil gode studievaner gjøre tilværelsen som deltidsstudent enklere. Her er noen tips!

Finansiering av deltidsstudier

Deltidsstudenter som har minst 50% studiebelastning (dvs. minst 15 studiepoeng per semester) er berettiget til å søke lån og stipend fra Statens lånekasse for utdanning. Les mer

Praktisk informasjon

Oppstartsdato

Kurset gjennomføres for siste gang høsten 2018.

Oslo: 13. september 2018

Timeplan

Oslo: Gjennomføring høst 2018

1. samling: 13.09 - 14.09
2. samling: 05.11 - 06.11

Vi tar forbehold om endringer i timeplanen.

Forkunnskaper og opptakskrav

  • Forkunnskaper: Kurset forutsetter at studenten har grunnleggende kjennskap til norsk forsikringsvirksomhet og til sentrale lovbestemmelser innen forsikringsbransjen. Kurset Innføring i forsikring bør være gjennomgått. Egen erfaring fra arbeid i forsikring er også en viktig kilde til denne forståelse.
  • Opptakskrav: Se opptakskrav for dette kurset.

Gjennomføring

Kurset starter med at du leser pensum etter oppsatt aktivitetsplan. Aktivitetsplanen legges ut på læringsplattformen itslearning, som du får tilgang til. Kurset har også en studiesamling og avsluttes med en skriftlig eksamen. Datoene finner du under Timeplaner.

Itslearning er en nettside som er viktig for å gjennomføre kurset. Der finner du tilleggspensum, lenker til aktuelle lover, innsendingsoppgaver og annen relevant informasjon. Pensumboka til kurset blir tilsendt før kursstart. Den er inkludert i kursavgiften. 

Eksamensform

Kurset avsluttes med fem timers individuell skriftlig eksamen. For at eksamen skal bli godkjent til autorisasjon kreves karakteren C eller bedre.

Annen relevant informasjon

  • Pensum: Ønsker du en oversikt over pensum før du bestemmer deg, kan du bestille det her.
  • Kursansvarlig: Ina Due-Tønnessen, høyskolelektor ved institutt for rettsvitenskap og styring.
Søk nå