Spesialkurs

Person­forsikring

Dette kurset gir deg en bred oversikt over de vanligste formene for individuelle forsikringer og gjør deg i stand til å vurdere kundenes behov.

Hvorfor Personforsikring?

I dette kurset får du en innføring i et bredt spekter av forsikringsfaglige emner. Du lærer om folketrygdens regelverk, de viktigste endringene i “Modernisert folketrygd”, og om hvordan folketrygden finansieres. Du lærer også om de viktigste forskjellene mellom “ny” og “gammel” AFP.

Kurset gir deg en bred oversikt over de vanligste formene for individuelle forsikringer, og du vil kunne vurdere kundenes behov for å sikre seg med disse. Du får kjennskap til de viktigste grunnlagselementene i livsforsikring, og lærer enkle renteberegninger.

Vi ser på hvorfor selskaper foretar risikovurdering av kunden, og hvorfor de driver med finansiell risikostyring, i tillegg til hvordan overskudd oppstår og fordeles.

På bedriftssiden ser vi på gruppelivsforsikring, yrkesskade- og ulykkesforsikring. Da lærer du hvordan de er bygget opp, hvordan premie beregnes og hvilke vilkår som gjelder for disse forsikringene, og hvordan du kan vurdere behov for ulike ordninger og konsekvensene av disse.

Emneoversikt

  • Grunnleggende emner: Folketrygd, Avtalefestet pensjon (AFP), forsikringsformer i individuell kapitalforsikring og individuell renteforsikring, fripoliser
  • Avkastning, risiko og skatt: Livsforsikringsteknikk, avkastning for sparing i forsikring, risikovurdering, skatteregler for individuelle livs- og pensjonsforsikringer, familie-, forsikrings- og arveretten, misbruk og svik i livsforsikring, hvitvasking
  • Produkter: Yrkesskadeforsikring, gruppelivsforsikring, ulykkesforsikring, helseforsikring

Hvem passer kurset for?

Dette kurset er beregnet på ansatte i forsikringsselskap, forsikringsrådgivere og andre som arbeider med personforsikring.

Praktisk informasjon

Autorisasjoner

Autorisasjonen for forsikringsrådgivere er nå akkreditert av det europeiske organet Eficert. Det betyr at utdanningen er sammenlignbar på tvers av landegrensene i Europa.
Les mer om akkrediteringen

Kurset inngår i:

Autorisasjon for Forsikringsmeglere

Kurset inngår i:

Autorisasjoner for forsikringsrådgivere

KONTAKT OSS

Har du spørsmål til dette kurset? Eller er du usikker på hvilke kurs eller studier som passer for deg? Ta kontakt, så hjelper vi deg!

Vi gleder oss til å høre fra deg!

Administrativt ansvarlig

NYTTIGE LENKER

Timeplan

Kurset gjennomføres for siste gang høsten 2018.

Oslo: Gjennomføring høst 2018

Læringsplattformen itslearning åpner 27. august.

1. samling: 13.09 - 14.09
2. samling: 05.11 - 06.11

Vi tar forbehold om endringer i timeplanen.

Søk nå