Spesialkurs

Privat tjeneste­pensjon

Lær om de ulike tjenestepensjonsordningene og rammeverket for dem.

Hvorfor Privat tjenestepensjon?

Dette kurset består av tre emner som hver dekker ulike områder innen privat tjenestepensjon. Etter å ha gjennomført disse emnene, vil du ha lært om innskuddspensjon, ytelsespensjon og hybridpensjon, rammeverket rundt dem, forskjellene mellom dem, og hvilke konsekvenser de ulike løsningene vil ha for både foretaket og de ansatte. I emne tre, vil du også få en innføring i rådgiverrollen og etiske problemstillinger.

Emneoversikt

  • Innskuddspensjon og obligatorisk tjenestepensjon
  • Ytelsespensjon, hybridpensjon, fripoliser og risikoprodukter
  • Rådgivning og kompletterende produkter


Hvem passer kurset for? 

Kurset er beregnet på ansatte i forsikringsnæringen som arbeider med spørsmål om privat tjenestepensjon, det være seg på avtale- eller oppgjørs-/erstatningssiden. Dette kurset vil også være nyttig for deg som jobber innen HR eller økonomi og som trenger kunnskap om private tjenestepensjoner.

Autorisasjoner

Autorisasjonen for forsikringsrådgivere er nå akkreditert av det europeiske organet Eficert. Det betyr at utdanningen er sammenlignbar på tvers av landegrensene i Europa.
Les mer om akkrediteringen

Kurset inngår i:

Autorisasjon for Forsikringsmeglere

Kurset inngår i:

Autorisasjoner for forsikringsrådgivere

Kontakt oss

Har du spørsmål til dette kurset? Eller er du usikker på hvilke kurs eller studier som passer for deg? Ta kontakt, så hjelper vi deg!

Vi gleder oss til å høre fra deg!

Slik lykkes du som deltidsstudent

Det er krevende å kombinere familie, jobb og studier. Derfor vil gode studievaner gjøre tilværelsen som deltidsstudent enklere. Her er noen tips!

Finansiering av deltidsstudier

Deltidsstudenter som har minst 50% studiebelastning (dvs. minst 15 studiepoeng per semester) er berettiget til å søke lån og stipend fra Statens lånekasse for utdanning. Les mer

Praktisk informasjon

Oppstartsdato

Kurset gjennomføres for siste gang høsten 2018.

Læringsplattformen itslearning åpner 27. august.

Gjennomføring

Det er ingen tradisjonell klasseromsundervisning i kurset, men undervisningen foregår i form av temavideoer, oppgaver, tester, case og webinarer. Dette krever egeninnsats fra deltakerne og en velbalansert progresjon gjennom semesteret. 

Opptakskrav

Se opptakskrav for dette kurset.

Kursansvarlig

Eksamensform

Kurset avsluttes med en 72 timers individuell hjemmeksamen. For at eksamen skal bli godkjent til autorisasjon kreves karakteren C eller bedre.

Søk nå