Kurs bachelornivå

Privat tjeneste­pensjon

Lær om de ulike tjenestepensjonsordningene og rammeverket for dem.

Hvorfor Privat tjenestepensjon?

Dette kurset dekker ulike områder innen privat tjenestepensjon. Etter gjennomført kurs, vil du ha lært om innskuddspensjon, ytelsespensjon og hybridpensjon, rammeverket rundt dem, forskjellene mellom dem, og hvilke konsekvenser de ulike løsningene vil kunne ha for både foretaket og de ansatte. Du får en innføring i andre kompletterende produkter som for eksempel AFP, kollektive livrenter og individuell pensjonssparing. Kurset tar også opp rådgiverrollen og etiske problemstillinger knyttet til denne.

Emneoversikt

  • Lover og regler for forsikringsvirksomhet
  • De ulike pensjonsartene (innskuddspensjon, ytelsespensjon, hybridpensjon) og forvaltning av pensjonskapital
  • Risikodekninger
  • Kontoutskrift og regnskapsføring av pensjonsordninger

  • Tjenestepensjonene og konsernforhold (foretaksendringer, omdanning, sammenslåing og opphør)

  • Kompletterende pensjonsprodukter og andre personforsikringer (AFP, tilleggspensjon fra arbeidsgiver, individuell pensjonssparing)

  • Informasjon og rådgivning innen privat tjenestepensjon 
  • Mifid og IDD
  • Etiske betraktninger


Hvem passer kurset for? 

Kurset er beregnet på ansatte i forsikringsnæringen som arbeider med spørsmål om privat tjenestepensjon, det være seg på avtale- eller oppgjørs-/erstatningssiden. Dette kurset vil også være nyttig for deg som jobber innen HR eller økonomi og som trenger kunnskap om private tjenestepensjoner.

Praktisk informasjon

SERTIFISERING

Eficert_web.jpgEficert-sertifikatet «Senior European Insurance Intermediary (SEII)» er en europeisk anerkjent tittel som Handelshøyskolen BI er akkreditert til å utstede i samarbeid med Eficert (The European Financial Certification Organisation).


Ved oppnådd sertifisering er utdanningen sammenlignbar på tvers av landegrensene i Europa.

KONTAKT OSS

Har du spørsmål til dette kurset? Eller er du usikker på hvilke kurs eller studier som passer for deg? Ta kontakt, så hjelper vi deg!

Vi gleder oss til å høre fra deg!

Administrativt ansvarlig

NYTTIGE LENKER

Timeplan

Når kan jeg søke?