Spesialkurs

Privat tjeneste­pensjon

Lær om de ulike tjenestepensjonsordningene og rammeverket for dem.

Hvorfor Privat tjenestepensjon?

Dette kurset består av tre emner som hver dekker ulike områder innen privat tjenestepensjon. Etter å ha gjennomført disse emnene, vil du ha lært om innskuddspensjon, ytelsespensjon og hybridpensjon, rammeverket rundt dem, forskjellene mellom dem, og hvilke konsekvenser de ulike løsningene vil ha for både foretaket og de ansatte. I emne tre, vil du også få en innføring i rådgiverrollen og etiske problemstillinger.

Emneoversikt

  • Innskuddspensjon og obligatorisk tjenestepensjon
  • Ytelsespensjon, hybridpensjon, fripoliser og risikoprodukter
  • Rådgivning og kompletterende produkter


Hvem passer kurset for? 

Kurset er beregnet på ansatte i forsikringsnæringen som arbeider med spørsmål om privat tjenestepensjon, det være seg på avtale- eller oppgjørs-/erstatningssiden. Dette kurset vil også være nyttig for deg som jobber innen HR eller økonomi og som trenger kunnskap om private tjenestepensjoner.

Praktisk informasjon

Autorisasjoner

Autorisasjonen for forsikringsrådgivere er nå akkreditert av det europeiske organet Eficert. Det betyr at utdanningen er sammenlignbar på tvers av landegrensene i Europa.
Les mer om akkrediteringen

Kurset inngår i:

Autorisasjon for Forsikringsmeglere

Kurset inngår i:

Autorisasjoner for forsikringsrådgivere

KONTAKT OSS

Har du spørsmål til dette kurset? Eller er du usikker på hvilke kurs eller studier som passer for deg? Ta kontakt, så hjelper vi deg!

Vi gleder oss til å høre fra deg!

Administrativt ansvarlig

NYTTIGE LENKER

Timeplan

Gjennomføring vår 2019
Kurset gjennomføres våren 2019 med webinarer.

Læringsplattformen itslearning åpner 28. januar.

Datoer for webinarer:

1. webinar: 27.02
2. webinar: 28.03
3. webinar: 24.04

Vi tar forbehold om endringer i timeplan.

Søk nå