Spesialkurs forsikring

Privat tjeneste­pensjon

Lær om de ulike tjenestepensjonsordningene og rammeverket for dem.

Hvorfor Privat tjenestepensjon?

Dette kurset består av tre emner som hver dekker ulike områder innen privat tjenestepensjon. Etter å ha gjennomført disse emnene, vil du ha lært om innskuddspensjon, ytelsespensjon og hybridpensjon, rammeverket rundt dem, forskjellene mellom dem, og hvilke konsekvenser de ulike løsningene vil ha for både foretaket og de ansatte. I emne tre, vil du også få en innføring i rådgiverrollen og etiske problemstillinger.

Emnekurs 

Du kan velge å enten melde deg på til kun ett emne som du ønsker økt kompetanse på, eller du kan melde deg opp til hele kurset og ta eksamen og opptjene studiepoeng. Ønsker du å melde deg på et eller flere av emnekursene, klikk på linkene nedenfor for mer informasjon og påmelding.

 

Hvem passer kurset for? 

Kurset er beregnet på ansatte i forsikringsnæringen som arbeider med spørsmål om privat tjenestepensjon, det være seg på avtale- eller oppgjørs-/erstatningssiden. Dette kurset vil også være nyttig for deg som jobber innen HR eller økonomi og som trenger kunnskap om private tjenestepensjoner.

Autorisasjoner

Dette kurset inngår i:

Autorisasjonen for forsikringsrådgivere er nå akkreditert av det europeiske organet Eficert. Det betyr at utdanningen er sammenlignbar på tvers av landegrensene i Europa.
Les mer om akkrediteringen

Kontakt oss

Har du spørsmål til dette kurset? Eller er du usikker på hvilke kurs eller studier som passer for deg? Ta kontakt, så hjelper vi deg!

Vi gleder oss til å høre fra deg!

Praktisk informasjon

Gjennomføring

Dette er et kurs som fra våren 2018 er heldigitalisert, og gjennomføres som digitale emnekurs. Det vil si at kurset er delt opp i tre korte, spissede fagområder som kan tas enkeltvis eller som en kursrekke. Det er ingen tradisjonell klasseromsundervisning i kurset, men undervisningen foregår i form av temavideoer, oppgaver, tester, case og webinarer. Dette krever egeninnsats fra deltakerne og en velbalansert progresjon gjennom semesteret. 

Du velger selv om du ønsker å melde deg opp til kun et enkelt emne eller om du ønsker å melde deg på til hele kursrekken som inkluderer eksamen. Alle tre emner og bestått eksamen gir 7,5 studiepoeng.

Opptakskrav

Se opptakskrav for dette kurset.

Kursansvarlig

Eksamensform

Kurset avsluttes med en 72 timers individuell hjemmeksamen. For at eksamen skal bli godkjent til autorisasjon kreves karakteren C eller bedre.

Pris

Hvert emnekurs koster kr. 4 000,-
Eksamen etter gjennomført kursrekke koster 3 900,-
Ønsker du å melde deg på ett av emnekursene, ta kontakt med Handelshøyskolen BI Bank og Forsikring, bankogforsikring@bi.no
Hele kursrekken inkl. eksamen og studiepoeng koster kr. 15 900,-

Søk nå