Spesialkurs forsikring

Skadeoppgjør brann- og kombinert forsikring

Kurset gir en grundig gjennomgang innen skadeoppgjør i brann- og kombinertforsikring.

Hvorfor Skadeoppgjør brann- og kombinert forsikring?

Kunnskapen du tilegner deg gjennom dette kurset gjør deg i stand til å gi veiledning i, og utføre, omfattende skadeoppgjør innen brann og kombinert forsikring. Gjennom kurset er også målet at du skal opparbeide en bevisst holdning til at de valg du tar i utøvelse av yrket, og de råd du gir, kan ha stor betydning for andre mennesker.

Etter kurset skal du ha utviklet god teoretisk forståelse av en skadebehandlers arbeidsoppgaver og kunne redegjøre grundig for skadeoppgjørsteknikker innen brann- og kombinert forsikring.

Du skal også ha tilegnet deg inngående kunnskap om skadeoppgjør brann/kombinert innen emnene panthavers stilling ved forsikringsoppgjør, avkortning ved sikredes grovt uaktsomme fremkallelse av forsikringstilfellet, forsikringsselskapets regress overfor skadevolder, svik ved skadeoppgjør, forsikringsskadeskjønn og privatpersoners ansvar.

Du skal dessuten kunne redegjøre for disse områdene ved å vise til relevante lovbestemmelser og sentrale rettsavgjørelser.

Emneoversikt

  • Vilkår og bestemmelser: Vilkår for private forsikringer og forsikringer for mindre næringsliv/bedrift, sentrale bestemmelser for skadeoppgjør, avtaler selskapene i mellom, fellesbestemmelser for skadeoppgjør, skjønn
  • Sikkerhet: Sikret 3.person etter lov og avtale, sikkerhetsforskrifter, identifikasjon (privat/bedrift), påbud, forholdsregler
  • Spesielle forhold: Varsel om avkortning, nemndsbehandling i praksis, regress, bygningsbegrepet (avgrensninger, bygningsteknikk), gyldig/ugyldig forsikring

Hvem passer kurset for?

Kurset passer for alle som jobber med oppgjør av skader som dekkes av brann- og kombinerte forsikringer – både for privatpersoner og bedrifter.

Kurset inngår i:

Autorisasjon for skadebehandlings­konsulenter

Kan også brukes som valgfritt kurs til:

Forsikringseksamen

Kontakt oss

Har du spørsmål til dette kurset? Eller er du usikker på hvilke kurs eller studier som passer for deg? Ta kontakt, så hjelper vi deg!

Vi gleder oss til å høre fra deg!

Praktisk informasjon

Oppstartsdato

Oslo: vår 2019

Forkunnskaper og opptakskrav

  • Forkunnskaper: Innføring i forsikring og Brann- og kombinert forsikring – privat, samt minst ett års praksis fra oppgjørsavdeling.
  • Opptakskrav: Se opptakskrav for dette kurset.

Gjennomføring

Kurset starter med at du leser pensum etter oppsatt aktivitetsplan. Aktivitetsplanen legges ut på læringsplattformen itslearning, som du får tilgang til. Kurset har to studiesamlinger og avsluttes med en skriftlig eksamen. Datoene finner du under Timeplaner.

På itslearning finner du tilleggspensum, lenker til aktuelle lover, innsendingsoppgaver og annen relevant informasjon.

Pensumbøkene til kurset blir tilsendt før kursstart. De er inkludert i kursavgiften.

Eksamensform

Kurset avsluttes med en fire timers individuell skriftlig eksamen. For at eksamen skal bli godkjent til autorisasjon kreves karakteren C eller bedre.

Annen relevant informasjon

  • Pensum: Ønsker du en oversikt over pensum før du bestemmer deg, kan du bestille det her.
  • Kursansvarlig: Ina Due-Tønnessen, høyskolelektor ved institutt for rettsvitenskap og styring.
Når kan jeg søke?