Spesialkurs

Skadeoppgjør motorvogn­forsikring del A

Kurset gir en praktisk forståelse av skadebehandlers arbeidsoppgaver, og en systematisk innføring i skadeoppgjørsteknikk ved motorvognskader.

Hvorfor Skadeoppgjør motorvognforsikring del A?

Dette kurset tar primært for seg ansvar i trafikksaker, men omfatter også ulike temaer knyttet til vilkårene og forsikringsavtalen.

Du lærer å vurdere motorvognskader, samt foreta enklere skadeoppgjør etter forsikringsavtaleloven, bilansvarsloven og skadeerstatningsloven.

Du vil dermed kunne redegjøre for systematisk skadeoppgjørsteknikk ved motorvognskader, ved å henvise til relevante lovbestemmelser og selskapets motorvognvilkår.

I tillegg til å supplere brede kunnskaper om emnene, legger kurset vekt på å innarbeide analytiske ferdigheter og metoder.

Emneoversikt

  • Vilkår og forsikringsavtalen
  • Tvilstilfeller
  • Særvilkår og spesielle forsikringsformer
  • Det økonomiske oppgjør etter skade
  • Ansvarsfordeling

Hvem passer kurset for?

Kurset passer for alle som håndterer oppgjør av motorvognskader, og er obligatorisk for autorisasjon av skadebehandlere innen motorvogn.

Kurset inngår i:

Autorisasjon for skadebehandlingskonsulenter

Kontakt oss

Har du spørsmål til dette kurset? Eller er du usikker på hvilke kurs eller studier som passer for deg? Ta kontakt, så hjelper vi deg!

Vi gleder oss til å høre fra deg!

Slik lykkes du som deltidsstudent

Det er krevende å kombinere familie, jobb og studier. Derfor vil gode studievaner gjøre tilværelsen som deltidsstudent enklere. Her er noen tips!

Finansiering av deltidsstudier

Deltidsstudenter som har minst 50% studiebelastning (dvs. minst 15 studiepoeng per semester) er berettiget til å søke lån og stipend fra Statens lånekasse for utdanning. Les mer

Praktisk informasjon

Oppstartsdato

Kurset gjennomføres for siste gang høsten 2018.

Oslo: høst 2018

Forkunnskaper og opptakskrav

  • Forkunnskaper: Innføring i forsikring og Motorvognforsikring samt minst ett års praksis fra oppgjøringsavdeling.
  • Opptakskrav: Se opptakskrav for dette kurset.

Gjennomføring

Kurset starter med at du leser pensum etter oppsatt aktivitetsplan. Aktivitetsplanen legges ut på læringsplattformen itslearning, som du får tilgang til. Kurset har to studiesamlinger og avsluttes med en skriftlig eksamen. Datoene finner du under Timeplaner.

På itslearning finner du tilleggspensum, lenker til aktuelle lover, innsendingsoppgaver og annen relevant informasjon.

Pensumbøkene til kurset blir tilsendt før kursstart. De er inkludert i kursavgiften.

Eksamensform

Kurset avsluttes med en fem timers individuell, skriftlig eksamen. For at eksamen skal bli godkjent til autorisasjon kreves karakteren C eller bedre.

Annen relevant informasjon

  • Pensum: Ønsker du en oversikt over pensum før du bestemmer deg, kan du bestille det her.
  • Kursansvarlig: Ørnulf Daler, høyskolelektor ved institutt for rettsvitenskap og styring.
Søk nå