Spesialkurs forsikring

Skadeoppgjør motorvogn­forsikring del A

Kurset gir en praktisk forståelse av skadebehandlers arbeidsoppgaver, og en systematisk innføring i skadeoppgjørsteknikk ved motorvognskader.

Hvorfor Skadeoppgjør motorvognforsikring del A?

Dette kurset tar primært for seg ansvar i trafikksaker, men omfatter også ulike temaer knyttet til vilkårene og forsikringsavtalen.

Du lærer å vurdere motorvognskader, samt foreta enklere skadeoppgjør etter forsikringsavtaleloven, bilansvarsloven og skadeerstatningsloven.

Du vil dermed kunne redegjøre for systematisk skadeoppgjørsteknikk ved motorvognskader, ved å henvise til relevante lovbestemmelser og selskapets motorvognvilkår.

I tillegg til å supplere brede kunnskaper om emnene, legger kurset vekt på å innarbeide analytiske ferdigheter og metoder.

Emneoversikt

  • Vilkår og forsikringsavtalen
  • Tvilstilfeller
  • Særvilkår og spesielle forsikringsformer
  • Det økonomiske oppgjør etter skade
  • Ansvarsfordeling

Hvem passer kurset for?

Kurset passer for alle som håndterer oppgjør av motorvognskader, og er obligatorisk for autorisasjon av skadebehandlere innen motorvogn.

Kurset inngår i:

Autorisasjon for skadebehandlingskonsulenter

Kan brukes som valgfritt kurs til:

Forsikringseksamen

Kontakt oss

Har du spørsmål til dette kurset? Eller er du usikker på hvilke kurs eller studier som passer for deg? Ta kontakt, så hjelper vi deg!

Vi gleder oss til å høre fra deg!

Praktisk informasjon

Oppstartsdato

Oslo: 08. mars 2018
Læringsplattformen itslearning åpner 29. januar 2018

Timeplan

1. samling: 08.03 - 09.03
2. samling: 14.05 - 15.05

Vi tar forbehold om endringer i timeplan.

Forkunnskaper og opptakskrav

  • Forkunnskaper: Innføring i forsikring og Motorvognforsikring samt minst ett års praksis fra oppgjøringsavdeling.
  • Opptakskrav: Se opptakskrav for dette kurset.

Gjennomføring

Kurset starter med at du leser pensum etter oppsatt aktivitetsplan. Aktivitetsplanen legges ut på læringsplattformen itslearning, som du får tilgang til. Kurset har to studiesamlinger og avsluttes med en skriftlig eksamen. Datoene finner du under Timeplaner.

På itslearning finner du tilleggspensum, lenker til aktuelle lover, innsendingsoppgaver og annen relevant informasjon.

Pensumbøkene til kurset blir tilsendt før kursstart. De er inkludert i kursavgiften.

Eksamensform

Kurset avsluttes med en fem timers individuell, skriftlig eksamen. For at eksamen skal bli godkjent til autorisasjon kreves karakteren C eller bedre.

Annen relevant informasjon

  • Pensum: Ønsker du en oversikt over pensum før du bestemmer deg, kan du bestille det her.
  • Kursansvarlig: Ørnulf Daler, høyskolelektor ved institutt for rettsvitenskap og styring.
Søk nå