Spesialkurs

Skadeoppgjør motorvogn­forsikring del A

Kurset gir en praktisk forståelse av skadebehandlers arbeidsoppgaver, og en systematisk innføring i skadeoppgjørsteknikk ved motorvognskader.

Hvorfor Skadeoppgjør motorvognforsikring del A?

Dette kurset tar primært for seg ansvar i trafikksaker, men omfatter også ulike temaer knyttet til vilkårene og forsikringsavtalen.

Du lærer å vurdere motorvognskader, samt foreta enklere skadeoppgjør etter forsikringsavtaleloven, bilansvarsloven og skadeerstatningsloven.

Du vil dermed kunne redegjøre for systematisk skadeoppgjørsteknikk ved motorvognskader, ved å henvise til relevante lovbestemmelser og selskapets motorvognvilkår.

I tillegg til å supplere brede kunnskaper om emnene, legger kurset vekt på å innarbeide analytiske ferdigheter og metoder.

Emneoversikt

  • Vilkår og forsikringsavtalen
  • Tvilstilfeller
  • Særvilkår og spesielle forsikringsformer
  • Det økonomiske oppgjør etter skade
  • Ansvarsfordeling

Hvem passer kurset for?

Kurset passer for alle som håndterer oppgjør av motorvognskader, og er obligatorisk for autorisasjon av skadebehandlere innen motorvogn.

Praktisk informasjon

Kurset inngår i:

Autorisasjon for skadebehandlingskonsulenter

KONTAKT OSS

Har du spørsmål til dette kurset? Eller er du usikker på hvilke kurs eller studier som passer for deg? Ta kontakt, så hjelper vi deg!

Vi gleder oss til å høre fra deg!

Administrativt ansvarlig

NYTTIGE LENKER

Timeplan

Kurset gjennomføres for siste gang høsten 2018.

Oslo: Gjennomføring høst 2018

Læringsplattformen itslearning åpner 27. august.

Når kan jeg søke?