Spesialkurs

Skadeoppgjør motorvogn­forsikring del B

Dette kurset er det siste i rekken som kreves for autorisasjon av skadebehandlere innen motorforsikring.

Hvorfor Skadeoppgjør motorvognforsikring del B?

I dette kurset opparbeider du deg kunnskap innen praktiske oppgjørsregler for skadeoppgjør innen motorvognsegmentet etter relevante lover, ansvarsregler og regressregler.

Kurset er inndelt i to områder. Den første delen er bilansvarsdelen, som er en videre utdypning fra kurset Motorvognforsikring, og innebærer en ytterligere praktisering av de emnene som det kurset omhandler. Den andre delen tar for seg utmålingen av ulike typer økonomiske tap - både i tilknytning til tingskader (avsavn m.v.) og personskader.

Videre opparbeider du deg en god innsikt i bilansvarsloven, og du tilegner deg nødvendig kunnskap om beregning av økonomiske tap ved ansvarsskader.

Kurset bygger på Motorvognforsikring og Skadeoppgjør Motorvogn del A.

Emneoversikt

  • Økonomisk oppgjør etter ansvarsskader
  • Tvisttilfelle
  • Regress – regressavtaler
  • Personskader                                 
  • Skadelidtes medvirkning etter bilansvarsloven (bal.) § 7

Hvem passer kurset for?

Kurset passer for deg som håndterer oppgjør av motorvognskader.

Kurset inngår i:

Autorisasjon for skadebehandlingskonsulenter

Kontakt oss

Har du spørsmål til dette kurset? Eller er du usikker på hvilke kurs eller studier som passer for deg? Ta kontakt, så hjelper vi deg!

Vi gleder oss til å høre fra deg!

Slik lykkes du som deltidsstudent

Det er krevende å kombinere familie, jobb og studier. Derfor vil gode studievaner gjøre tilværelsen som deltidsstudent enklere. Her er noen tips!

Finansiering av deltidsstudier

Deltidsstudenter som har minst 50% studiebelastning (dvs. minst 15 studiepoeng per semester) er berettiget til å søke lån og stipend fra Statens lånekasse for utdanning. Les mer

Praktisk informasjon

Oppstartsdato

Kurset gjennomføres for siste gang høsten 2018.

Oslo: 24. september 2018

Timeplan

1. samling: 24.09 - 25.09
2. samling: 07.11 - 08.11

Vi tar forbehold om endringer i timeplan.

Forkunnskaper og opptakskrav

  • Forkunnskaper: Innføring i forsikring eller tilsvarende. Gjerne flere fagkurs, samt et par års erfaring fra arbeid knyttet til Underwriting.
  • Opptakskrav: Se opptakskrav for dette kurset.

Gjennomføring

Kurset starter med en studiesamling på to dager, hvor det gjennomgås grunnleggende elementer, samt en forelesning i statistikk og sannsynlighetsregning. Etter samlingen jobbes det med pensum og innsending av obligatoriske oppgaver. Senere i semesteret følger en studiesamling som går over tre dager. Denne benyttes mer til fordypning på fagområder, samt til arbeid med et stort case. Datoene finner du under "Timeplaner".

På itslearning finner du tilleggspensum, lenker til aktuelle lover, innsendingsoppgaver og annen relevant informasjon.

Pensumbøkene til kurset blir tilsendt før kursstart. De er inkludert i kursavgiften.

Eksamensform

Kurset avsluttes med en fem timers individuell, skriftlig eksamen. For at eksamen skal bli godkjent til autorisasjon kreves karakteren C eller bedre.

Annen relevant informasjon

  • Pensum: Ønsker du en oversikt over pensum før du bestemmer deg, kan du bestille det her.
  • Kursansvarlig: Ørnulf Daler, høyskolelektor ved institutt for rettsvitenskap og styring.
Søk nå