Kurs bachelornivå

Butikkledelse

Kurset gir deg innsikt og forståelse innenfor etablering, organisering og drift av en butikk.

Hvorfor butikkledelse?

Dette grunnleggende kurset i butikkledelse dekker alt fra varehandelens utvikling og trender, forbrukeratferd, strategiske analyser, kundens opplevelse, betydningen av kompetente og motiverte medarbeidere, kundeservice og personlig salg og hvordan butikkuforming fungerer som markedsføringsmedium.

Du vil lære analyse av og tiltak mot svinn, økonomiske nøkkeltall og vil kunne foreta en strategisk analyse for en gitt detaljhandelvirksomhet. Temaene i kurset er bygget opp rundt en helhet som omfatter sentrale områder innenfor etablering, organisering og drift av en butikk.

Emneoversikt

 • Detaljhandelen, detaljistbransjer, profiler, formater, eierstrukturer og kjeder
 • Forbrukeratferd og markedssegmentering med vekt på informasjonsbasert relasjonsbygging med kunden
 • Markedsstrategi og strategisk analyse
 • Sortimentsopplevelsen
 • Prisopplevelsen
 • Lokaliseringsbeslutninger ut fra kjøpssituasjoner og faktabaserte beslutningssystemer
 • Detaljistens organisering og personalplanlegging
 • Butikkmedarbeiderens kompetanse og motivasjon
 • Detaljistens kundeservice
 • Personlig salg i detaljhandelen
 • Butikkutforming og butikken som markedsføringsmedium
 • Økonomiske nøkkeltall
 • Svinnanalyse og -tiltak

Praktisk informasjon

Timeplan

Nettstudier