Kurs bachelornivå

Ledelse og økonomisk kriminalitet

Kurset gir studentene kunnskap om hvordan økonomisk kriminalitet faktisk foregår og hvilke teorier som kan forklare virksomheters og individers kriminelle adferd.

Hvorfor Ledelse og økonomisk kriminalitet? 

Det er blitt et klart lederansvar å forhindre økonomisk kriminalitet. Likevel skjer økonomisk kriminalitet i og mellom virksomheter og individer i økende grad. Økonomisk kriminalitet er profittmotivert, lovstridige handlinger som begås innenfor en lovlig virksomhet, av en kriminell virksomhet eller i regi av kriminelle individer. Alvorlig økonomisk kriminalitet er gjerne koblet til organisert kriminalitet, og kurset gir derfor innsikt i kriminelle organisasjoner nasjonalt og globalt. Videre gir kurset deg kunnskap om hvordan økonomisk kriminalitet faktisk foregår og hvilke teorier som kan forklare virksomheters og individers kriminelle adferd. Du vil også lære om metoder for å forhindre og oppklare økonomisk kriminalitet.

 

Emneoversikt

  • Økonomisk kriminalitet: Eksempler og analyse av økonomisk kriminalitet
  • Organisert kriminalitet: Historikk og overblikk over organisert illegal aktivitet
  • Gransking av økonomisk kriminalitet: Få innsikt i hva som avslører økonomisk kriminalitet og hvordan etterforskningsarbeidet foregår.
  • Legale eller kriminelle organisasjoner og deres kultur: Få innsikt i hvordan kriminelle organisasjoner er organisert og hvordan de opererer.
  • Kriminalitetens årsaker og virkninger: Lær hva som er driverne bak hvitsnippkriminalitet – og hvilken rolle det spiller for utsatte organisasjoner.

Praktisk informasjon

Timeplan

Nettstudier: vår 2022