Høyskolekurs

Makroøkonomi

Makroøkonomi gir deg et godt faglig grunnlag til å følge med på hva som skjer i norsk økonomi, og forstå bakgrunnen for den økonomiske politikken til Regjeringen og Norges Bank.

Hvorfor Makroøkonomi? 

Makroøkonomi er studiet av et lands økonomi som helhet og i kurset lærer du hvordan norsk økonomi blir påvirket av internasjonale forhold, og hvilke økonomiske indikatorer som inneholder den nyeste informasjonen om den aktuelle konjunktursituasjonen.

Kurset tar for seg om fenomener som vedvarende økonomisk vekst, konjunkturbevegelser fra år til år, arbeidsledighet, prisstigning og underskudd eller overskudd i utenriksøkonomien. Analyser av hvordan myndighetene kan påvirke den makroøkonomiske utviklingen gjennom finanspolitikk og pengepolitikk står også sentralt i kurset. 

 

Emneoversikt

  • Grunnlaget for nasjoners velstand: Lær hvorfor noen nasjoner har et langt høyere velstandsnivå enn andre.
  • Langsiktige virkninger av finanspolitikk: Få innsikt i de langsiktige virkningene av de finanspolitiske avgjørelsene.
  • Konjunkturer, samlet etterspørsel og finanspolitikk: Lær hvordan hele økonomien henger sammen og hvordan de ulike elementene påvirker hverandre.
  • Strukturell arbeidsledighet: Få innsikt i hva som kjennetegner strukturell kontra friksjonsledighet og konkunjunkturarbeidsledighet, og hvilke elementer som påvirker ledigheten. 

Kontakt oss

Har du spørsmål til dette kurset? Eller er du usikker på hvilke kurs eller studier som passer for deg? Ta kontakt, så hjelper vi deg!

Vi gleder oss til å høre fra deg!

Praktisk informasjon

Oppstartsdato

Nettstudier: høst 2018
Bergen: høst 2018
Stavanger: høst 2018
Trondheim: høst 2018

Forkunnskaper og opptakskrav

  • Forkunnskaper: Det kreves ingen særskilte forkunnskaper i dette kurset.
  • Opptakskrav: Se opptakskrav for dette kurset.

Gjennomføring

Nettstudier: Gjennomføring for studieåret studieåret 2018/2019 vil publiseres i løpet av våren 2018. 

I Bergen, Stavanger og Trondheim gjennomføres kurset sammen med fulltidsstudentene på dagtid.

Eksamensform

Kurset avsluttes med en tre timers individuell flervalgseksamen. Tre av fem eksamensrelevante oppgaver må være godkjent for at man skal få kunne gå opp til eksamen.

I kurset vil det være fem arbeidskrav, hvorav tre av de må være godkjent for å ta eksamen.

Annen relevant informasjon

Når kan jeg søke?