Kurs bachelornivå

Rettslære for regnskaps­førere

Dette kurset skal gi deg nødvendig juridisk forståelse for sentrale problemstillinger i lovverket av betydning for revisjonsfaget.

Hvorfor rettslære for regnskapsførere?

Målet med kurset er å utdanne brukerorienterte og reflekterte yrkesutøvere som er kvalifisert for å ivareta regnskapsfaglige arbeidsoppgaver i privat næringsliv, organisasjoner og offentlig sektor.

Dette kurset inngår i lovbestemt studieplan for å oppnå godkjenning som norsk autorisert regnskapsfører. Studiet tilfredsstiller krav i regnskapsførerforskriften av 8. februar 1999 nr. 196 (utdanningskrav til autorisert regnskapsfører). 

 

Emneoversikt

  • Selskapsrett - Selskapsloven og aksjeselskapslovgivningen med særlig vekt på ansvarsforhold, kapitalregler, organisasjonsregler, myndighetsutøvelse og selskapsrepresentasjon. Også tilgrensende spørsmål behandles, som foretaksnavneloven, foretaksregisterloven, m.v.
  • Økonomisk kriminalitet - Utvalgte deler av straffeloven, regnskapsloven, hvitvaskingsloven, merverdiavgiftsloven, ligningsloven m.m.
  • Gjeldsforhandling og konkurs - Det gis en innføring i de sentrale bestemmelser i tvangsloven og en samlet fremstilling av konkursretten med særlig vekt på konkursvilkårene, omstøtelsesreglene og konkursskyldners kontraktsrettslige forpliktelser. Oversikt over de økonomiske forhold mellom ektefeller/samboere med hovedvekt på reglene som har betydning for deres kreditorer.
  • Pengekravsrett m.v - De alminnelige bestemmelser om stiftelse av pengekrav og deres innhold, forsinket betaling, motregning, foreldelse og felles heftelse (herunder kausjon) Gjeldsbrevlovens regler om omsetningsgjeldsbrev og enkle gjeldsbrev gjennomgås.
  • Avtalerett og obligasjonsrett - Kontrakters betydning og funksjon, avtaleslutning, fullmaktslære, avtaletolkning, avtalerettslige ugyldighetsregler og misligholdsvirkninger.

 

Hvem passer kurset for?

Dette kurset passer for deg som ønsker å oppnå godkjenning som norsk autorisert regnskapsfører, da kurset inngår i lovbestemt utdanningskrav til autorisert regnskapsfører i Norge (regnskapsførerforskriften av 8. februar 1999 nr. 196).

Praktisk informasjon

Hvordan gjennomføres kurs til våren?

Vårens kurs og programmer gjennomføres som en kombinasjon av digital undervisning og fysiske samlinger, og gjennomføringene tilpasses hele tiden gjeldende smittevernsanbefalinger fra myndighetene.

Timeplan

Nettstudier: høst 2020
Studiestart mandag 17.august, samtidig som It's Learning åpner.

Bergen: høst 2020