-
Kurs bachelornivå

Rettslære for regnskaps­førere

Dette kurset gir deg nødvendig juridisk forståelse for sentrale problemstillinger i lovverket av betydning for revisjonsfaget.

Hvorfor rettslære for regnskapsførere?

Målet med kurset er å utdanne brukerorienterte og reflekterte yrkesutøvere som er kvalifisert for å ivareta regnskapsfaglige arbeidsoppgaver i privat næringsliv, organisasjoner og offentlig sektor.

Dette kurset inngår i lovbestemt studieplan for å oppnå godkjenning som norsk autorisert regnskapsfører. Studiet tilfredsstiller krav i regnskapsførerforskriften av 8. februar 1999 nr. 196 (utdanningskrav til autorisert regnskapsfører). 

 

Emneoversikt

  • Selskapsrett - Selskapsloven og aksjeselskapslovgivningen med særlig vekt på ansvarsforhold, kapitalregler, organisasjonsregler, myndighetsutøvelse og selskapsrepresentasjon. Også tilgrensende spørsmål behandles, som foretaksnavneloven, foretaksregisterloven, m.v.
  • Økonomisk kriminalitet - Utvalgte deler av straffeloven, regnskapsloven, hvitvaskingsloven, merverdiavgiftsloven, ligningsloven m.m.
  • Gjeldsforhandling og konkurs - Innføring i de sentrale bestemmelser i tvangsloven og en samlet fremstilling av konkursretten med særlig vekt på konkursvilkårene, omstøtelsesreglene og konkursskyldners kontraktsrettslige forpliktelser. Oversikt over de økonomiske forhold mellom ektefeller/samboere med hovedvekt på reglene som har betydning for deres kreditorer.
  • Pengekravsrett m.v - De alminnelige bestemmelser om stiftelse av pengekrav og deres innhold, forsinket betaling, motregning, foreldelse og felles heftelse (herunder kausjon) Gjeldsbrevlovens regler om omsetningsgjeldsbrev og enkle gjeldsbrev gjennomgås.
  • Avtalerett og obligasjonsrett - Kontrakters betydning og funksjon, avtaleslutning, fullmaktslære, avtaletolkning, avtalerettslige ugyldighetsregler og misligholdsvirkninger.

 

Hvem passer kurset for?

Dette kurset passer for deg som ønsker å oppnå godkjenning som norsk autorisert regnskapsfører, da kurset inngår i lovbestemt utdanningskrav til autorisert regnskapsfører i Norge (regnskapsførerforskriften av 8. februar 1999 nr. 196).

Praktisk informasjon

"Rettslære for regnskapsførere var et veldig spennende og morsomt kurs, fordi man får drøfte problemstillinger som både kan oppstå i jobbsammenheng og ellers i livet. Ved at det var mulig å relatere til problemstillingene gjorde det også enklere å tilegne seg kunnskapen."

Emma Harbak

Timeplan

Nettstudier: høst 2023

Studiestart nettstudier: mandag 21. august.

Alle kurs har individuelle webinartidspunkter gjennom hele semesteret.