Høyskolekurs

Bedriften

Kurset Bedriften gir deg bred innsikt i aksjeselskapets historie fra den spennende begynnelsen og frem til dagens moderne multinasjonale selskaper.

Hvorfor Bedriften?

Bedriften gir deg en bred innføring i bedrifters rolle i økonomien og i verdenssamfunnet. Gjennom etiske problemstillinger, som egeninteressens problem og bedrifters samfunnsansvar, tar kurset for seg viktige grunnsteiner i vestlig økonomi- og idéhistorie for å kunne gi deg en bred forståelse for hva som driver utviklingen i industrien fremover. Lær om særtrekkene til de tre industrielle revolusjonene og hvordan dette har påvirket våre moderne liv, samt forstå hvordan multinasjonale selskaper har satt sitt preg på globaliseringen og hvordan arbeidsfordelingen mellom vesten og utviklingslandene preger denne utviklingen. 

Emneoversikt

 • Bedriften og aksjeselskapet
 • Bedriften og de tre industrielle revolusjonene
 • Egeninteressens problem
 • Bedriftenes samfunnsansvar
 • Etiske teorier og problemstillinger
 • Lederskap
 • Eierskap
 • Multinasjonale selskaper og globalisering
 • Innovasjon og entreprenørskap
 • Innovasjon - stat og samfunn
 • Staten og bedriften

Kontakt oss

Har du spørsmål til dette kurset? Eller er du usikker på hvilke kurs eller studier som passer for deg? Ta kontakt, så hjelper vi deg!

Vi gleder oss til å høre fra deg!

Praktisk informasjon

Oppstartsdato

Nettstudier: høst 2018
Bergen: høst 2018
Stavanger: høst 2018
Trondheim: høst 2018

Forkunnskaper og opptakskrav

 • Forkunnskaper: Det kreves ingen særskilte forkunnskaper i dette kurset.
 • Opptakskrav: Se opptakskrav for dette kurset.

Gjennomføring

Nettstudier: Gjennomføring for studieåret studieåret 2018/2019 vil publiseres i løpet av våren 2018. 

I Bergen, Stavanger og Trondheim gjennomføres kurset sammen med fulltidsstudentene på dagtid.

Kurset gjennomføres ved hjelp av forelesninger, skriving av innleveringsoppgave samt diskusjon i forelesningene. 

Eksamensform

Kurset avsluttes med to eksamenselementer: En 8-timers individuell oppgaveinnlevering og en én-times individuell skriftlig skoleeksamen. Den individuelle oppgaven må være godkjent for at man skal kunne få gå opp til eksamen.

Det er også et obligatorisk arbeidskrav i form av en innleveringsoppgave for å kunne gå opp til eksamen.

Annen relevant informasjon

Videre studier

Kurset kan brukes som frie studiepoeng i en Bachelor of Management.
Kurset er obligatorisk for Bachelor i Markedsføringsledelse og Bachelor i økonomi og administrasjon.

Søk nå