-
Kurs bachelornivå

Bedriften

Kurset Bedriften gir deg bred innsikt i aksjeselskapets historie fra den spennende begynnelsen og frem til dagens moderne multinasjonale selskaper.

Hvorfor Bedriften?

Bedriften gir deg en bred innføring i bedrifters rolle i økonomien og i verdenssamfunnet. Gjennom etiske problemstillinger, som egeninteressens problem og bedrifters samfunnsansvar, tar kurset for seg viktige grunnsteiner i vestlig økonomi- og idéhistorie for å kunne gi deg en bred forståelse for hva som driver utviklingen i industrien fremover. Lær om særtrekkene til de tre industrielle revolusjonene og hvordan dette har påvirket våre moderne liv, samt forstå hvordan multinasjonale selskaper har satt sitt preg på globaliseringen og hvordan arbeidsfordelingen mellom vesten og utviklingslandene preger denne utviklingen. 

Emneoversikt

 • Bedriften og aksjeselskapet
 • Bedriften og de tre industrielle revolusjonene
 • Egeninteressens problem
 • Bedriftenes samfunnsansvar
 • Etiske teorier og problemstillinger
 • Lederskap
 • Eierskap
 • Multinasjonale selskaper og globalisering
 • Innovasjon og entreprenørskap
 • Innovasjon - stat og samfunn
 • Staten og bedriften

Praktisk informasjon

Timeplan

Nettstudier: høst 2022

Studiestart nettstudier: Mandag 22. august (felles åpning av alle digitale klasserom på itslearning).

Alle kurs har individuelle webinartidspunkter gjennom hele semesteret.

Søknadsfrist: Opptak gjennomføres frem til studiestart 22. august. Det anbefales å søke senest en uke før studiestart. Søknader etter studiestart vurderes individuelt.