Høyskolekurs

Bedrifts­økonomi og finans

Kurset er et grunnleggende kurs innenfor bedriftsøkonomi og vil bygge opp dine basiskunnskaper innenfor fagfeltet.

Hvorfor Bedriftsøkonomi og finans?

Kurset skal gi deg kunnskap om og ferdigheter i hvordan inntekter og kostnader skal analyseres, hvordan økonomiske styringsverktøy skal brukes og hvordan finansregnskapet og budsjettet er bygget opp.

Gjennom dette kurset tilegner du deg grunnleggende basiskunnskaper og ferdigheter, slik at du kan delta i diskusjoner om bedriftsøkonomiske problemstillinger, gjennomføre enkle bedriftsøkonomiske analyser, fatte bedriftsøkonomisk sett riktige beslutninger og kommunisere resultatet av analysene på en forståelig måte.

Emneoversikt

  • Regnskap og budsjettering: Finansregnskapets hovedrapporter, hvordan kan finansregnskapet brukes og budsjettering og økonomistyring.
  • Kostnads- og inntektsanalyse: Kalkyler, KRV-analyser, beslutningsrelevante kostnader og inntekter, lønnsomhetsanalyser av markedsføringskampanjer og rabatter.
  • Prosjektanalyse: Kapitalbehov og finansiering, pengenes tidsverdi, renteregning og diskontering.

Kontakt oss

Har du spørsmål til dette kurset? Eller er du usikker på hvilke kurs eller studier som passer for deg? Ta kontakt, så hjelper vi deg!

Vi gleder oss til å høre fra deg!

Praktisk informasjon

Oppstartsdato

Nettstudier: vår 2018
Bergen: vår 2018
Stavanger: vår 2018
Trondheim: vår 2018

Forkunnskaper og opptakskrav

  • Forkunskaper: Det kreves ingen særskilte forkunnskaper i dette kurset.
  • Opptakskrav: Se opptakskrav for dette kurset.

Gjennomføring

Nettstudier: Studiestart er 15.januar med åpning av læringsplattformen itslearning. I tillegg tilbys to frivillige helgesamlinger ved Handelshøyskolen BI i Oslo, en i starten av semesteret og en nærmere eksamen.

I Bergen, Stavanger og Trondheim gjennomføres kurset sammen med fulltidsstudentene på dagtid.

Eksamensform

Kurset avsluttes med en fem timers individuell skriftlig eksamen.

Det publiseres åtte arbeidskrav i løpet av semesteret. Av disse må fem være godkjent for å få adgang til eksamen.

Annen relevant informasjon

Videre studier

Kurset kan brukes som frie studiepoeng i en Bachelor of Management.
Kurset er obligatorisk for Bachelor i Markedsføringsledelse.

Når kan jeg søke?