Kurs bachelornivå

Bedrifts­økonomi og finans

Kurset er et grunnleggende kurs innenfor bedriftsøkonomi og vil bygge opp dine basiskunnskaper innenfor fagfeltet.

Hvorfor Bedriftsøkonomi og finans?

Kurset skal gi deg kunnskap om og ferdigheter i hvordan inntekter og kostnader skal analyseres, hvordan økonomiske styringsverktøy skal brukes og hvordan finansregnskapet og budsjettet er bygget opp.

Gjennom dette kurset tilegner du deg grunnleggende basiskunnskaper og ferdigheter, slik at du kan delta i diskusjoner om bedriftsøkonomiske problemstillinger, gjennomføre enkle bedriftsøkonomiske analyser, fatte bedriftsøkonomisk sett riktige beslutninger og kommunisere resultatet av analysene på en forståelig måte.

Emneoversikt

  • Regnskap og budsjettering: Finansregnskapets hovedrapporter, hvordan kan finansregnskapet brukes og budsjettering og økonomistyring.
  • Kostnads- og inntektsanalyse: Kalkyler, KRV-analyser, beslutningsrelevante kostnader og inntekter,lønnsomhetsanalyser av markedsføringskampanjer og rabatter.
  • Prosjektanalyse: Kapitalbehov og finansiering, pengenes tidsverdi, renteregning og diskontering.

Praktisk informasjon

Timeplan

Nettstudier: Studiestart mandag 13. januar (itslearning åpner).
Bergen: vår 2020
Stavanger: vår 2020
Trondheim: vår 2020

Det tas forbehold om endringer i timeplanen frem til studiestart. Det er timeplanen på studentportalen som til enhver tid er gjeldende. 

Når kan jeg søke?