-
Kurs bachelornivå

Branding

Dette kurset gir deg grunnleggende ferdigheter i merkevareutvikling, og legger vekt på at utviklingen av en merkevare handler om mer enn å skape reklame.

Hvorfor Branding?

Merkevareutvikling handler mye om forståelse av posisjonering og verdiskapning for kunder, med den hensikt å bli en foretrukket leverandør av en vare eller tjeneste. Ettersom stadig flere sektorer innen økonomien blir konkurranseutsatt, innebærer dette at kunder vil ha valg mellom alternative leverandører og at blanding blir en viktig del av verdiskapningen. 

En merkevare skapes av en hel organisasjon, og posisjoneres overfor en målgruppe. I så måte har dette kurset et sterkt fokus på kunden, og legger verdiskapning for kunden til grunn for strategier i merkevareutviklingen.

Emneoversikt

  • Merkekjennskap og merkekunnskap
  • Merkeverdikjeden, verdifastsettelsesmetoder, merkevarepyramiden
  • Merkeelementer
  • Merkeutvidelser, arkitektur og porteføljestyring
  • Merkekommunikasjon - målsetninger og planlegging
  • Merkesamarbeid

Praktisk informasjon

Timeplan

Stavanger: vår 2023
Nettstudier:
vår 2023