-
Kurs bachelornivå

Innovation and Entrepreneur­ship

Dette kurset gir deg grunnleggende teoretisk og praktisk innføring i innovasjon, og vi diskuterer hvordan det utspilles i praksis, både i etablerte bedrifter og gjennom oppstart av nye bedrifter.

Hvorfor innovation and entrepreneurship?

De siste årene har innovasjon og entreprenørskap fått økende betydning og interesse. Dette feltet er nå høyt prioritert både i næringslivet og i politikk. Innovasjon og entreprenørskap dreier seg om nyskaping og det å gjøre nye ting i næringslivet. Dette kan skje på mange måter; gjennom utvikling av nye produkter og tjenester, gjennom å starte nye virksomheter, gjennom å endre på arbeidsrutiner og organisasjoner, eller f.eks. gjennom nye måter å markedsføre på eller å samarbeide med kunder eller leverandører. 

Kurset skal gi en grunnleggende teoretisk og praktisk innføring i innovasjon, diskutere hvordan disse fenomenene utspiller seg i praksis, både i etablerte bedrifter og gjennom oppstart av nye bedrifter.

Emneoversikt

  • Modeller for og typer innovasjon
  • Organisering av innovasjon og entreprenørskap
  • Proaktive relasjoner
  • Utvikling av innovasjoner
  • Identifisere og velge muligheter
  • Implementering og kommersialisering av innovasjoner
  • Strategisk ledelse av innovasjon

Praktisk informasjon

Timeplan

Stavanger: vår 2022