Kurs bachelornivå

Integrert markeds­kommunikasjon

Få kunnskap som setter deg i stand til å gjøre rede for begreper, modeller og viktige verktøy som brukes av en bedrift eller et byrå i deres arbeide med integrert markedskommunikasjon.

Hvorfor integrert markedskommunikasjon?

Markedskommunikasjon som fag eksisterer for å implementere markedsføringsstrategier, som igjen skal realisere virksomhetsstrategier. Etisk og moralsk bevissthet i arbeidet med markedskommunikasjon gir langsiktig gevinst for en bedrift. Dette kurset gir deg grunnleggende kunnskap om teori og modeller for å utvikle ferdigheter knyttet til suksessfull planlegging av helhetlige tiltak i markedskommunikasjon. Videre får du kunnskap om hvordan effekter kan måles og hvordan påvirkningstiltak skal planlegges.


Emneoversikt 

  • Markedskommunikasjonsverktøy: Oversikt over hvilke typer reklame, og hvordan man på en suksessfull måte kan kombinere disse for å skape effektiv markedskommunikasjon.
  • Hvordan Integrert Markedskommunikasjon fungerer 
  • Målgruppevalg: Målgruppens beslutningsprosesser, posisjonering, utvikling av kommunikasjonsstrategi, utvikling av mediestrategi og kanalvalg.
  • Utfordringer for utforming av budskap: Budskapsprosesseringkreative taktikker, kreative løsninger.
  • Integrering av budskap i ulike kanaler
  • Effektmålingsmetoder og analyse


Hvem passer kurset for?

Kurset passer for deg som jobber i en bedrift eller et byrå og arbeider med integrert markedskommunikasjon. Videre passer det for deg som vil etablere et høyt refleksjonsnivå i forhold til sammenhengen mellom mål og virkemidler i markedskommunikasjonsarbeidet.

 

Praktisk informasjon

Kontakt oss

Har du spørsmål til dette kurset? Eller er du usikker på hvilke kurs eller studier som passer for deg? Ta kontakt, så hjelper vi deg!

Vi gleder oss til å høre fra deg!

Timeplan

Bergen: høst 2019

 

Når kan jeg søke?