Kurs bachelornivå

Integrert markeds­kommunikasjon

Få kunnskap som setter deg i stand til å gjøre rede for begreper, modeller og viktige verktøy som brukes av en bedrift eller et byrå i deres arbeide med integrert markedskommunikasjon.

Hvorfor integrert markedskommunikasjon?

Markedskommunikasjon som fag eksisterer for å implementere markedsføringsstrategier, som igjen skal realisere virksomhetsstrategier. Etisk og moralsk bevissthet i arbeidet med markedskommunikasjon gir langsiktig gevinst for en bedrift. Dette kurset gir deg grunnleggende kunnskap om teori og modeller for å utvikle ferdigheter knyttet til suksessfull planlegging av helhetlige tiltak i markedskommunikasjon. Videre får du kunnskap om hvordan effekter kan måles og hvordan påvirkningstiltak skal planlegges.


Emneoversikt 

  • Markedskommunikasjonsverktøy: Oversikt over hvilke typer reklame, og hvordan man på en suksessfull måte kan kombinere disse for å skape effektiv markedskommunikasjon.
  • Hvordan Integrert Markedskommunikasjon fungerer 
  • Målgruppevalg: Målgruppens beslutningsprosesser, posisjonering, utvikling av kommunikasjonsstrategi, utvikling av mediestrategi og kanalvalg.
  • Utfordringer for utforming av budskap: Budskapsprosesseringkreative taktikker, kreative løsninger.
  • Integrering av budskap i ulike kanaler
  • Effektmålingsmetoder og analyse


Hvem passer kurset for?

Kurset passer for deg som jobber i en bedrift eller et byrå og arbeider med integrert markedskommunikasjon. Videre passer det for deg som vil etablere et høyt refleksjonsnivå i forhold til sammenhengen mellom mål og virkemidler i markedskommunikasjonsarbeidet.

 

Praktisk informasjon

Timeplan

Bergen: høst 2019

Når kan jeg søke?