Kurs bachelornivå

Logistikk og markedsførings­kanaler

Det er tette bånd mellom markedsføring og logistikk, og du vil i dette kurset lære hvordan de knyttes sammen og utfyller hverandre.

Hvorfor Praktisk logistikk og markedsføringskanaler? 

For å kunne lede forsyningskjeder krever det at du har evnen til å se alle aktørene i helhetsperspektiv, og ha et helhetlig syn på ledelse. Logistikkprosessene går på tvers av de tradisjonelle funksjonsområdene internt i bedriftene, og de omfatter både leverandører og kunder. Måten prosessene gjennomføres på, har avgjørende virkning på både konkurranseevne og lønnsomhet. Dette er kunnskap du vil få god innsikt i gjennom kurset og som vil gi deg et godt utgangspunkt for effektiv bruk av logistikk og markedsføringskanaler. Valg og ledelse av ulike organisasjonsformer i forsyningskjeden står sentralt. Det samme gjelder de fysiske og administrative prosesser som er knyttet til det å anskaffe, håndtere, lagre, og transportere råvarer og ferdigvarer.

 

Emneoversikt

  • Logistikkbegrepet
  • Markedsføringsbegrepet
  • Servicenivåer og markedsdekning
  • Transport, prognoser og lagerstyring
  • Innkjøp
  • Markedsføringskanaler
  • Markedsføringskanalens ulike servicenivåer og markedsdekning
  • Kundeservice
  • Miljø
  • Makt og konflikter

Praktisk informasjon

Kontakt oss

Har du spørsmål til dette kurset? Eller er du usikker på hvilke kurs eller studier som passer for deg? Ta kontakt, så hjelper vi deg!

Vi gleder oss til å høre fra deg!

Timeplan

Nettstudier: Studiestart mandag 13. januar (itslearning åpner).
Bergen: vår 2020
Stavanger: vår 2020
Trondheim: vår 2020

 

Søk nå