-
Kurs bachelornivå

Logistikk og markedsførings­kanaler

Det er tette bånd mellom markedsføring og logistikk, og du vil i dette kurset lære hvordan de knyttes sammen og utfyller hverandre.

Hvorfor Praktisk logistikk og markedsføringskanaler? 

For å kunne lede forsyningskjeder krever det at du har evnen til å se alle aktørene i helhetsperspektiv, og ha et helhetlig syn på ledelse. Logistikkprosessene går på tvers av de tradisjonelle funksjonsområdene internt i bedriftene, og de omfatter både leverandører og kunder. Måten prosessene gjennomføres på, har avgjørende virkning på både konkurranseevne og lønnsomhet. Dette er kunnskap du vil få god innsikt i gjennom kurset og som vil gi deg et godt utgangspunkt for effektiv bruk av logistikk og markedsføringskanaler. Valg og ledelse av ulike organisasjonsformer i forsyningskjeden står sentralt. Det samme gjelder de fysiske og administrative prosesser som er knyttet til det å anskaffe, håndtere, lagre, og transportere råvarer og ferdigvarer.

 

Emneoversikt

  • Logistikkbegrepet
  • Markedsføringsbegrepet
  • Servicenivåer og markedsdekning
  • Transport, prognoser og lagerstyring
  • Innkjøp
  • Markedsføringskanaler
  • Markedsføringskanalens ulike servicenivåer og markedsdekning
  • Kundeservice
  • Miljø
  • Makt og konflikter

Praktisk informasjon

Timeplan

Stavanger: vår 2022
Nettstudier: 
vår 2022