Kurs bachelornivå

Mikroøkonomisk analyse

Hovedformålet med dette kurset er å tilføre studentene grunnleggende forståelse om markeders virkemåte og om hvordan prisene blir dannet.

Hvorfor mikroøoknomisk analyse?

Kurset vil gi deg verdifull forståelse for de økonomiske prinsippene til grunn for tilbud og etterspørsel, prisdannelsen under ulike markedsformer og konkurransens betydning for effektivitet. Du skal også få innsikt i ulike kilder til ineffektivitet i økonomien, og hvordan offentlige økonomiske beslutninger kan påvirke effektiviteten.

 

Emneoversikt

Del 1 Introduksjon og oversikt

 • Sentrale begreper i samfunnsøkonomisk analyse
 • Handel og komparative fortrinn

Del 2 Innføring i mikroøkonomisk analyse

 • Generelt om tilbud og etterspørsel
 • Konsumentenes tilpasning i markeder - etterspørselen etter konsumgoder
 • Bedrifters kostnadsstruktur og tilbud av varer og tjenester
 • Prisdannelsen

Del 3 Økonomisk effektivitet

 • Den "usynlige hånd"
 • Kilder til ineffektivitet og grunnlaget for offentlige inngrep
 • Virkninger av offentlige inngrep·

Del 4 Prisbeslutninger i imperfekte markeder

 • Monopol og andre former for imperfekt konkurranse
 • Prisdiskriminering
 • Asymmetrisk informasjon
 • Spillteori

Praktisk informasjon

Kontakt oss

Har du spørsmål til dette kurset? Eller er du usikker på hvilke kurs eller studier som passer for deg? Ta kontakt, så hjelper vi deg!

Vi gleder oss til å høre fra deg!

Timeplan

Bergen: høst 2018

 

Når kan jeg søke?