Høyskolekurs

Produkt og prisstrategi

En sentral oppgave innen markedsføring er produktledelse og prisstrategi – for både varer og tjenester. Dette kurset gir deg gode verktøy for å utvikle en konkurransedyktig produkt- og prisstrategi.

Hvorfor produkt og prisstrategi?

Dette kurset er utformet for å gi kunnskaper og ferdigheter knyttet til produktledelse og prisstrategi. Gjennom kurset skal du integrere kunnskap om forbrukeratferd, produktutvikling (så vel varer som tjenester) og prissegmentering for å utvikle en konkurransedyktig produkt- og prisstrategi.

Som markedsfører bør du også være oppmerksom på at en bærekraftig pris- og produktstrategi tar hensyn til samfunnsansvar og etiske betraktninger.

 

Emneoversikt

 • Hva er et produkt
 • Forbrukeratferd
 • Definere konkurransesituasjonen
 • Kategori analyse
 • Konkurrent analyse
 • Forbruker analyse
 • Reposisjonering produkter
 • Produktutvikling
 • Økonomi og psykologiske faktorer i prissetting
 • Forbrukers reaksjoner til prisendring
 • Utvikling av prissegmentering
 • Prising av koblede produkter
 • Interaktiv eller dynamisk prising
 • Utvikle produkt- og prismix

Kontakt oss

Har du spørsmål til dette kurset? Eller er du usikker på hvilke kurs eller studier som passer for deg? Ta kontakt, så hjelper vi deg!

Vi gleder oss til å høre fra deg!

Praktisk informasjon

Oppstartsdato

Nettstudier: høst 2018
Bergen: høst 2018
Stavanger: høst 2018
Trondheim: høst 2018

Forkunnskaper og opptakskrav

 • Forkunnskaper: Dette kurset er basert på kunnskaper studentene har tilegnet seg gjennom andre markedsføringskurs i løpet av studiet.
 • Opptakskrav: Se opptakskrav for dette kurset.

Gjennomføring

Nettstudier: Gjennomføring for studieåret studieåret 2018/2019 vil publiseres i løpet av våren 2018. 

I Bergen, Stavanger og Trondheim gjennomføres kurset sammen med fulltidsstudentene på dagtid.

Eksamensform

Prosjektoppgave (i gruppe) teller 70 % av totalkarakteren i kurset. På prosjektoppgaven kan du arbeide i gruppe på inntil tre studenter. Tre timers skriftlig eksamen teller 30% av totalkarakteren. Alle deler må bestås for å oppnå endelig karakter i kurset.

Annen relevant informasjon

Når kan jeg søke?