-
Kurs bachelornivå

Psykologi, organisasjon og ledelse

Erverv deg kunnskaper om sentrale organisasjonsmessige fenomener og få en forståelse for det som skjer i organisasjoner.

Hvorfor Psykologi, organisasjon og ledelse?

Organisasjoners effektivitet, lønnsomhet og verdi, i vid forstand, er avhengig av menneskers kompetanse, samspill, innsats og ledelse. Dette kurset skal derfor dekke de mest sentrale og forskningsbaserte kunnskapene om menneskelige egenskaper, prosesser og samhandling i et komplekst arbeidsliv. Kurset skal i tråd med dette bl.a. dekke temaer som læring, hva som motiverer mennesker, persepsjon, hvordan menneskelige egenskaper kan karakteriseres og hvordan slike egenskaper og prosesser kan knyttes til bl.a. trivsel, innsats og produktivitet.

Videre gir kurset kunnskaper om grupper og team, hva som kjennetegner kreativitet, problemløsning og beslutningstaking. Det vil bli lagt spesiell vekt på sentrale sider ved ledelsesfaglige spørsmål, herunder ledelse under endringsprosesser. Utover slike organisasjonspsykologiske perspektiver skal kurset gi innføring i organisasjonsteoretisk relevante emner som organisasjonskultur og organisasjonsdesign.

 

Emneoversikt

Tema på individnivå:

 • Hva kjennetegner mennesker og hvordan opplever vi oss selv og andre?
 • Motivasjon og prestasjon
 • Engasjement, tilfredshet, mestring og stress
 • Tenkning på jobben: læring, problemløsning, beslutninger og kreativitet

Tema på gruppenivå:

 • Arbeid i grupper og samhandling
 • Kommunikasjon, informasjon, makt og påvirkning

Organisasjonsteoretiske emner:

 • Hva er en organisasjon og hvordan kan livet i organisasjoner forstås
 • Organisasjonskultur, organisasjonsendring, omstilling og kompetansestyring i endringsprosesser

Ledelsesfaglige emner:

 • Hva er ledelse?
 • Lederstil (atferd) og lederes egenskaper
 • Kjønn og ledelse
 • Ledelse tilpasset situasjonen
 • e-ledelse

Andre tema:

 • Mangfold i arbeidslivet
 • Samfunnsansvar, etikk og bærekraft

Praktisk informasjon

Timeplan

Bergen: vår 2023
Stavanger: vår 2023
Nettstudier: vår 2023

Studiestart nettstudier: Mandag 16. januar

Alle kurs har individuelle webinartidspunkter gjennom hele semesteret.