Kurs bachelornivå

Psykologi, organisasjon og ledelse

Erverv kunnskaper om sentrale organisasjons fenomener og få forståelse for det som skjer i organisasjoner.

Hvorfor Psykologi, organisasjon og ledelse?

Organisasjoners effektivitet, lønnsomhet og verdi, i vid forstand, er avhengig av menneskers kompetanse, samspill, innsats og ledelse. Dette kurset skal derfor dekke de mest sentrale og forskningsbaserte kunnskapene om menneskelige egenskaper, prosesser og samhandling i et komplekst arbeidsliv. Kurset skal i tråd med dette bl.a. dekke temaer som læring, hva som motiverer mennesker, persepsjon, hvordan menneskelige egenskaper kan karakteriseres og hvordan slike egenskaper og prosesser kan knyttes til bl.a. trivsel, innsats og produktivitet.

Videre gir kurset kunnskaper om grupper og team, hva som kjennetegner kreativitet, problemløsning og beslutningstaking. Det vil bli lagt spesiell vekt på sentrale sider ved ledelsesfaglige spørsmål, herunder ledelse under endringsprosesser. Utover slike organisasjonspsykologiske perspektiver skal kurset gi innføring i organisasjonsteoretisk relevante emner som organisasjonskultur og organisasjonsdesign.

 

Emneoversikt

Tema på individnivå:

 • Hva kjennetegner mennesker og hvordan opplever vi oss selv og andre?
 • Motivasjon og prestasjon
 • Engasjement, tilfredshet, mestring og stress.
 • Tenkning på jobben: læring, problemløsning, beslutninger og kreativitet.

Tema på gruppenivå:

 • Arbeid i grupper og samhandling.
 • Kommunikasjon, informasjon, makt og påvirkning.

Organisasjonsteoretiske emner:

 • Hva er en organisasjon og hvordan kan livet i organisasjoner forstås
 • Organisasjonskultur, organisasjonsendring, omstilling og kompetansestyring i endringsprosesser.

Ledelsesfaglige emner:

 • Hva er ledelse?
 • Lederstil (atferd) og lederes egenskaper.
 • Kjønn og ledelse
 • Ledelse tilpasset situasjonen.

Andre tema:

 • Mangfold i arbeidslivet.
 • Samfunnsansvar, etikk og bærekraft.

Praktisk informasjon

Kontakt oss

Har du spørsmål til dette kurset? Eller er du usikker på hvilke kurs eller studier som passer for deg? Ta kontakt, så hjelper vi deg!

Vi gleder oss til å høre fra deg!

Timeplan

Nettstudier: Studiestart mandag 13. januar (itslearning åpner).
Bergen: vår 2020
Stavanger: vår 2020
Trondheim: vår 2020

Det tas forbehold om endringer i timeplanen frem til studiestart. Det er timeplanen på studentportalen som til enhver tid er gjeldende.

Søk nå