Høyskolekurs

Regnskaps­organisasjon og IT

Dette kurset lærer deg hvordan IKT påvirker utformingen av det tekniske regnskapssystemet og rutinene for bokføring.

Hvorfor Regnskapsorganisasjon og IT?

Et moderne regnskapssystem skal produsere relevant og pålitelig økonomisk informasjon i tide og på en kostnadseffektiv måte. Du vil få bred innføring i bruken internkontroll som et av verktøyene for effektiv virksomhetsstyring og utfordringer knyttet til å etablere hensiktsmessige økonomirutiner som ivaretar behovet for styring og kontroll.  Du vil opparbeide deg en forståelse for at internkontroll er et komplekst og virksomhetsspesifikt fagområde som krever som kunnskap om organisasjonskultur og ledelsesmessige utfordringer knyttet til styring av individuell og kollektiv atferd.

 

Emneoversikt

  • Internkontroll som en integrert del av virksomhetsstyringen
  • COSO-modellen, risikostyring og økonomisk kriminalitet
  • Bokføringsregelverket, inkl. de mest relevante bokføringsstandardene
  • Hensiktsmessige regnskapsrutiner knyttet til ulike forretningsprosesser

 

Kontakt oss

Har du spørsmål til dette kurset? Eller er du usikker på hvilke kurs eller studier som passer for deg? Ta kontakt, så hjelper vi deg!

Vi gleder oss til å høre fra deg!

Praktisk informasjon

Oppstartsdato

Nettstudier: vår 2018

Forkunnskaper og opptakskrav

  • Forkunnskaper: BØK 3422 Bedriftsøkonomisk analyse, og BØK 3532 Finansregnskap og regnskapsanalyse, eller tilsvarende
  • Opptakskrav: Se opptakskrav for dette kurset.

Gjennomføring

Nettstudier: Studiestart er 15. januar med åpning av læringsplattformen itslearning. I tillegg tilbys to frivillige helgesamlinger ved Handelshøyskolen BI i Oslo, en i starten av semesteret og en nærmere eksamen.

Eksamensform

Kurset avsluttes med fagoppgave over fire uker og det tilbys veiledning i løpet av de to første ukene. Oppgaven kan løses i grupper på inntil tre studenter.

Annen relevant informasjon

Videre studier

Kurset inngår i vår valgkursportefølje. Ta kontakt for mer informasjon om hvilke grader dette kan inngå i.

Når kan jeg søke?