Kurs bachelornivå

Regnskaps­organisasjon og IT

Dette kurset lærer deg hvordan IKT påvirker utformingen av det tekniske regnskapssystemet og rutinene for bokføring.

Hvorfor Regnskapsorganisasjon og IT?

Et moderne regnskapssystem skal produsere relevant og pålitelig økonomisk informasjon i tide og på en kostnadseffektiv måte. Du vil få bred innføring i bruken internkontroll som et av verktøyene for effektiv virksomhetsstyring, og utfordringer knyttet til å etablere hensiktsmessige økonomirutiner som ivaretar behovet for styring og kontroll.  Du vil opparbeide deg en forståelse for at internkontroll er et komplekst og virksomhetsspesifikt fagområde, som krever kunnskap om organisasjonskultur og ledelsesmessige utfordringer knyttet til styring av individuell og kollektiv atferd.

 

Emneoversikt

  • Internkontroll som en integrert del av virksomhetsstyringen
  • COSO-modellen, risikostyring og økonomisk kriminalitet
  • Bokføringsregelverket, inkl. de mest relevante bokføringsstandardene
  • Risiko i IKT - systemene
  • Hensiktsmessige regnskapsrutiner knyttet til ulike forretningsprosesser

 

Praktisk informasjon

Kontakt oss

Har du spørsmål til dette kurset? Eller er du usikker på hvilke kurs eller studier som passer for deg? Ta kontakt, så hjelper vi deg!

Vi gleder oss til å høre fra deg!

Timeplan

Nettstudier: Studiestart mandag 13. januar (itslearning åpner).

 

Søk nå