Høyskolekurs

Service og innovasjon

Dette kurset dreier seg om nye løsninger: innovasjon og renovering. Med renovering mener vi forbedring av etablerte tjenester, og med innovasjon mener vi utvikling av nye tjenester. Ingen innovasjon eller renovering er vellykket uten at kundene opplever det nye som bedre enn det gamle.

Hvorfor Service og innovasjon?

I den senere tid har vi vært vitne til en sterk fremvekst av elektroniske tjenester, bare i Norge er hele 94 % av befolkningen på nett, og på små bærbare datamaskiner som nettbrett og smarttelefoner. Dette gir grunnlag for helt nye tjenester, men også helt nye forretningsmodeller. Vi er inne i en rivende utvikling hvor vi kontinuerlig må finne nye løsninger på gamle problemer, men også nye løsninger på helt nye problemer. Fremveksten av elektroniske tjenester gir grunnlag for nye løsninger: innovasjon. I dette kurset snakker vi om forbedring av etablerte tjenester som renovering og utvikling av nye tjenester som innovasjon. 

Emneoversikt

Del 1: Service

 • Den moderne servicekunden
 • Modell for moderen tjenesteyting
 • Interne ressurser
 • Sannhetens øyeblikk
 • Eksterne resultater
 • Merkevarens rolle
 • Moderne tjenesteyting i et nøtteskall

Del 2: Innovasjon

 • Innovasjonsfaser
 • Renovering
 • Innovasjon
 • Trendspotting
 • Verdifulle innovasjoner
 • Kommersialisering

 

Hvem passer kurset for?

Kurset vil passe spesielt for studenter på ulike utdanningsprogrammer og som har tjenester og innovasjon som interesse. I tillegg passer kurset for ledere av tjenesteytende virksomheter, som vil bli oppdaterte og inspirerte.

"Det viktigste for bedriften er å skape verdi for kunden. I dette kurset stiller vi oss derfor det sentrale spørsmålet: Hvordan skape verdifulle innovasjoner og opplevelser for kunden?"

Nina Helene Ronæs

Høyskolelektor, Institutt for markedsføring

Kontakt oss

Har du spørsmål til dette kurset? Eller er du usikker på hvilke kurs eller studier som passer for deg? Ta kontakt, så hjelper vi deg!

Vi gleder oss til å høre fra deg!

Praktisk informasjon

Oppstartsdato

Nettstudier: høst 2018
Bergen: høst 2018
Trondheim: høst 2018

Forkunnskaper og opptakskrav

 • Forkunnskaper: Dette kurset er basert på kunnskaper studentene har tilegnet seg gjennom andre markedsføringskurs i løpet av studiet.
 • Opptakskrav: Se opptakskrav for dette kurset.

Gjennomføring

Nettstudier: Gjennomføring for studieåret studieåret 2018/2019 vil publiseres i løpet av våren 2018. 

I Bergen, Stavanger og Trondheim gjennomføres kurset sammen med fulltidsstudentene på dagtid.

Eksamensform

Studentene vurderes etter tre eksamener. Del 1 er en caseanalyse som løses individuelt eller i grupper på inntil tre studenter, og teller 25 %. Del 2 er en fire timers individuell kunnskapstest og teller 25 %. Del 3 er en prosjektoppgave som løses individuelt eller i grupper på inntil tre studenter, og teller 50% . Alle deler må bestås for å oppnå endelig karakter i kurset.

Videre studier

Kurset kan brukes som frie studiepoeng i en Bachelor of Management.
Kurset er obligatorisk for Bachelor i Markedsføringsledelse.  

Annen relevant informasjon

Når kan jeg søke?