Korte nettkurs

Selvledelse i en ny tid

I dette kurset får du en praktisk og teoretisk innføring i hvordan du kan lede deg selv på en effektiv måte. Du lærer også hvordan du kan veilede medarbeidere til å bli gode selvledere (superledelse). Oppstart høsten 2021!

Dette kurset tilhører kursserien Stress, motivasjon og selvledelse.

I et arbeidsliv preget av høye krav fra både omgivelser, organisasjonen og medarbeiderne selv, er evnen til å jobbe målrettet, være fleksibel og tilegne seg ny kompetanse blant de egenskaper en selv og organisasjoner vil dra stor nytte av. Evnen til selvledelse er med andre ord stadig mer relevant.

Dette kurset gir en innføring i teoretisk bakgrunn og forskning omkring selvledelse, med hovedvekt på den praktiske anvendelsen av selvledelse i din hverdag. Dette settes i sammenheng med dagens skiftende arbeidsliv, med grunnlag i blant annet koronapandemien.

HVA LÆRER DU?

  • Om å ta regi i eget liv (tidsklemma)
  • Prokrastinering (utsettelsesadferd)
  • Teori og forskning på selvledelse
  • Strategier for god selvledelse i praksis
  • Nye forventninger til ledelse i dag?
  • Superledelse – å veilede andre til selvledelse

FORELESER

Elin Akre Trønnes er høyskolelektor ved Institutt for ledelse og organisasjon. Trønnes foreleser innenfor organisasjonspsykologi, motivasjon, stress, selvledelse og gruppepsykologi. I 2007 fullførte hun sin mastergrad i ledelse og organisasjonspsykologi.

Gjennomføring

Hvert kurs har en varighet på totalt tre uker. All undervisning er nettbasert, og felles for alle kurs er tre 3-timers nettforelesninger via Zoom på oppsatte tider. Øvrig undervisning skjer via læringsplattformen Insendi og består av fagstoff i ulike former, video, oppgaver, diskusjoner, selvtester m.m. Dette kan variere fra kurs til kurs. Du kan forvente en arbeidsmengde på ca. 25 timer totalt per kurs.

Slik fungerer det

  1. Velg kurs: Hver kursserie består av tre kurs der hvert delkurs utgjør en separat enhet. Du kan melde deg på ett eller flere kurs innen samme serie eller på tvers av kurs-serier avhengig av hva du har behov for. Kursene kan tas i den rekkefølgen du ønsker.
  2. Mulighet for eksamen: Dersom du har meldt deg på tre kurs fra samme kursserie, samt oppfyller opptakskravene for å ta eksamen på BI, kan du avlegge en eksamen innen den kursserien. Les mer om eksamen her.

Betaling

Pris per kurs er 5950,- Betaling (vipps eller kort) ved påmelding. Kvittering sendes til oppgitt epost.

TIMEPLAN og påmelding høst 2021

Oppstart: Høst 2021, dato og påmelding kommer.
 

Kurset er del av vår nyutviklede serie med korte, nettbaserte kurs for deg som ønsker å holde deg oppdatert på relevante og fremtidsrettede fagområder. 

Praktisk informasjon