Kurs masternivå

Kulturforståelse og etikk i sikkerhetsledelse

Lær om ledelses- og sikkerhetsperspektivet for internasjonale operasjoner.

Hvorfor Kulturforståelse og etikk i sikkerhetsledelse?

Dette programmet gir deg forståelse av kommunikasjonskompleksiteten i den kulturelle konteksten som du møter i utenlands- eller multinasjonale operasjoner. Undervisningen består av casebasert tilnærming og action-læring. Du får innsikt i mekanismen bak forhandlingsteknikk i sikkerhetsledelse.

God ledelse og forhandlingsadferd i konflikthåndtering på tvers av kultur, er i fokus. Programmet setter også søkelyset på etiske dilemmaer i internasjonale operasjoner med ytringsfrihet på tvers av kulturer som eksempel. Forståelsen av våre egne rolle i et team blir også belyst.

En av de tre samlingene gjennomføres i Roma: I et internasjonalt og flerkulturelt miljø i Italia, diskuterer vi kultur-, sikkerhets- og ledelsesperspektiver på blant annet flyktningkrisen i Europa og utfordringer i Midtøsten og Nord-Afrika.


EMNEOVERSIKT

  • Kulturell intelligens i en globalisert verden
  • Forståelse av norsk/skandinavisk kultur og ledelse
  • Forhandlinger i krysskulturell kontekst
  • Etiske og kulturelle dilemma ved internasjonale operasjoner
  • Kulturforståelse og ledelse
  • Ledelses- og sikkerhetsperspektivet for internasjonale operasjoner

Praktisk informasjon

"Som sjøforsikringsselskap selger Norwegian Hull Club tillit. Vi jobber for langsiktige kundeforhold med kunder og samarbeidspartnere over hele verden. For å lykkes er vi avhengige av å forstå hvordan kulturelle effekter og kulturell kontekst spiller inn ved f.eks. forhandlinger. Det finnes sjelden én fasit på hvordan man bør opptre i slike settinger, men gjennom kurset har jeg økt min kulturelle intelligens og lært å stille de gode spørsmålene, til nytte for både meg selv og for min arbeidsgiver."

BERNT THORESEN

Claims Manager, Head of Kristiansand office, Norwegian Hull Club

Foreleser

Gillian Warner-Søderholm

Gillian Warner-Søderholm er instituttleder og førsteamanuensis ved institutt for kommunikasjon og kultur. Hun har jobbet med krysskulturell kommunikasjon i en årrekke, blant annet på oppdrag for Forsvaret og Stortinget. På BI har hun fire ganger blitt kåret til årets foreleser. 

Hvordan gjennomføres kurs til høsten?

Høstens kurs og programmer gjennomføres med en kombinasjon av digital undervisning og fysiske samlinger – vi tilstreber at alle klasser skal få møttes i løpet av høsten.
Vi tilpasser hele tiden undervisningen etter gjeldende smittevernabefalinger fra myndighetene. 

Timeplan

Oslo: Gjennomføring vår 2021

1. samling: 1. mars – 3. mars
2. samling: 7. april – 9. april
3. samling: 10. mai – 12. mai *Gjennomføres i Roma

Hjemmeeksamen: 26. mai - 28 mai
Prosjektoppgave: 10. juni

Vi tar forbehold om endringer i timeplanen.