-
Kurs masternivå

Kulturforståelse og etikk i sikkerhetsledelse

Lær om ledelses- og sikkerhetsperspektivet for internasjonale operasjoner.

Hvorfor Kulturforståelse og etikk i sikkerhetsledelse?

Dette programmet gir deg forståelse av kommunikasjonskompleksiteten i den kulturelle konteksten som du møter i utenlands- eller multinasjonale operasjoner. Undervisningen består av casebasert tilnærming og action-læring. Du får innsikt i mekanismen bak forhandlingsteknikk i sikkerhetsledelse.

God ledelse og forhandlingsadferd i konflikthåndtering på tvers av kultur, er i fokus. Programmet setter også søkelyset på etiske dilemmaer i internasjonale operasjoner med ytringsfrihet på tvers av kulturer som eksempel. Forståelsen av våre egne rolle i et team blir også belyst.

En av de tre samlingene gjennomføres i Roma: I et internasjonalt og flerkulturelt miljø i Italia, diskuterer vi kultur-, sikkerhets- og ledelsesperspektiver på blant annet flyktningkrisen i Europa og utfordringer i Midtøsten og Nord-Afrika.


EMNEOVERSIKT

  • Kulturell intelligens i en globalisert verden
  • Forståelse av norsk/skandinavisk kultur og ledelse
  • Forhandlinger i krysskulturell kontekst
  • Etiske og kulturelle dilemma ved internasjonale operasjoner
  • Kulturforståelse og ledelse
  • Ledelses- og sikkerhetsperspektivet for internasjonale operasjoner

Praktisk informasjon

"Som sjøforsikringsselskap selger Norwegian Hull Club tillit. Vi jobber for langsiktige kundeforhold med kunder og samarbeidspartnere over hele verden. For å lykkes er vi avhengige av å forstå hvordan kulturelle effekter og kulturell kontekst spiller inn ved f.eks. forhandlinger. Det finnes sjelden én fasit på hvordan man bør opptre i slike settinger, men gjennom kurset har jeg økt min kulturelle intelligens og lært å stille de gode spørsmålene, til nytte for både meg selv og for min arbeidsgiver."

BERNT THORESEN

Claims Manager, Head of Kristiansand office, Norwegian Hull Club

Forelesere

Kristian Alm er fagansvarlig og førsteamanuensis ved Institutt for kommunikasjon og kultur, på Handelshøyskolen BI. Noen av Alm sine ekspertområder omhandler samfunnsansvar, tillit i organisasjoner og ansattes ytringsfrihet.

Gillian Warner-Søderholm er professor og institutt leder ved USN Handelshøyskolen. Hun har jobbet med krysskulturell kommunikasjon i en årrekke, blant annet på oppdrag for Forsvaret og Stortinget. På BI har hun fire ganger blitt kåret til årets foreleser. 

Timeplan

Oslo: Gjennomføring vår 2022
1. samling: 2. - 4.mars
2. samling: 30.mars - 1.april
3. samling: 27. - 29.april

Hjemmeeksamen: 13 - 16.mai
Innlevering av prosjektoppgave: 3. juni

Vi tar forbehold om endringer i timeplanen.