Kurs masternivå

Kultur­forståelse i internasjonal kontekst

Lær om ledelses- og sikkerhetsperspektivet for internasjonale operasjoner.

Hvorfor Kulturforståelse i internasjonal kontekst?

Dette programmet gir deg forståelse av kommunikasjonskompleksiteten i den kulturelle konteksten som du møter i utenlands- eller multinasjonale operasjoner. Undervisningen består av casebasert tilnærming og action-læring. Du får innsikt i mekanismen bak forhandlingsteknikk i sikkerhetsledelse.

God ledelse og forhandlingsadferd i konflikthåndtering på tvers av kultur, er i fokus. Programmet setter også søkelyset på etiske dilemmaer i internasjonale operasjoner med ytringsfrihet på tvers av kulturer som eksempel. Forståelsen av våre egne rolle i et team blir også belyst.

En av de tre samlingene gjennomføres i Roma: I et internasjonalt og flerkulturelt miljø i Italia, diskuterer vi kultur-, sikkerhets- og ledelsesperspektiver på blant annet flyktningkrisen i Europa og utfordringer i Midtøsten og Nord-Afrika.


EMNEOVERSIKT

  • Kulturell intelligens i en globalisert verden
  • Forståelse av norsk/skandinavisk kultur og ledelse
  • Forhandlinger i krysskulturell kontekst
  • Etiske og kulturelle dilemma ved internasjonale operasjoner
  • Kulturforståelse og ledelse
  • Ledelses- og sikkerhetsperspektivet for internasjonale operasjoner

Praktisk informasjon

"Som sjøforsikringsselskap selger Norwegian Hull Club tillit. Vi jobber for langsiktige kundeforhold med kunder og samarbeidspartnere over hele verden. For å lykkes er vi avhengige av å forstå hvordan kulturelle effekter og kulturell kontekst spiller inn ved f.eks. forhandlinger. Det finnes sjelden én fasit på hvordan man bør opptre i slike settinger, men gjennom kurset har jeg økt min kulturelle intelligens og lært å stille de gode spørsmålene, til nytte for både meg selv og for min arbeidsgiver."

BERNT THORESEN

Claims Manager, Head of Kristiansand office, Norwegian Hull Club

Foreleser

Gillian Warner-Søderholm

Gillian Warner-Søderholm er instituttleder og førsteamanuensis ved institutt for kommunikasjon og kultur. Hun har jobbet med krysskulturell kommunikasjon i en årrekke, blant annet på oppdrag for Forsvaret og Stortinget. På BI har hun fire ganger blitt kåret til årets foreleser. 

Timeplan

Oslo: Gjennomføring vår 2021

1. samling: 1. mars – 3. mars
2. samling: 7. april – 9. april
3. samling: 10. mai – 12. mai *Gjennomføres i Roma

Hjemmeeksamen: 26. mai - 28 mai
Prosjektoppgave: 10. juni

Vi tar forbehold om endringer i timeplanen.