Kurs masternivå

Barnehagen som lærende organisasjon

Dette programmet har som mål å utdanne handlekraftige og kompetente barnehageledere, som kan håndtere barnehagenes mål om å være nyskapende, lærende og en premissleverandør innen barnehagekvalitet.

HVORFOR BARNEHAGEN SOM LÆRENDE ORGANISASJON?

Satsningen på full barnehagedekning de siste årene har bidratt til fremveksten av flere barnehager og en profesjonalisering av barnehagen som organisasjon. Dette har i sin tur økt bevisstheten rundt lederrollen både knyttet til pedagogisk ledelse, samt ledelse i en universell sammenheng.

Barnehager kan være komplekse organisasjoner og er en sentral del av omsorgskjeden for barn. For barnehageledere innebærer dette å håndtere særskilte problemstillinger som andre virksomheter ikke eksponeres for. Ledere i barnehager har en nøkkelrolle i å skape et godt fundament for barns utvikling.

Dette programmet gir deg forskningsbasert kunnskap om sentrale teorier og modeller for ledelse, kvalitet, læring og innovasjon, med særlig fokus på ledelse i barnehagesektoren.

EMNEOVERSIKT

  • Morgendagens barnehage og familiepolitikk
  • Jeg som leder
  • Lærende organisasjoner
  • Ansvarlig ledelse
  • Ledelse av mangfold
  • Ledelse av grupper og team
  • Prestasjonsledelse
  • En barnehageleders styringsrett

Hvem passer programmet for?

Programmet er relevant både for deg som er nyansatt barnehagebestyrer eller for de med lengre erfaring fra offentlige og private barnehager.

Praktisk informasjon

Foreleser

Ide Katrine Birkeland er førsteamanuensis ved institutt for kommunikasjon og kultur. Hun har en doktorgrad i organisasjonspsykologi fra Handelshøyskolen BI, med en spesialisering innen motivasjon og ledelse.

Hvordan gjennomføres kurs til våren?

Gjennomføringen av vårens kurs og programmer tilpasses hele tiden gjeldende smittevernanbefalinger fra myndighetene. Når det er nødvendig, vil undervisningsaktiviteter gjennomføres digitalt.