Masterprogram

Analytics for Strategic Management

Dette masterprogrammet ønsker å utvikle fagfolk som kan utjevne de forskjeller som foreligger mellom beslutningstakere og dataforskere, og å forstå prosessen og kravene til dataanalyse.

Hvorfor Analytics for Strategic Management?

Digitaliseringen forandrer alt, også innhold og prosesser i strategisk analyse. Klassiske analyser av «det store bildet» er fremdeles nyttige, men dagens ledere må også forstå mer avanserte former for dataanalyse for å kunne utforme og evaluere vellykkede strategier.

Mens dataanalytikere gjerne har bakgrunn fra IT eller statistikk og har årevis med teknisk utdanning, har strategiske beslutningstagere ofte sin utdanning og erfaring innen ikke-tekniske fag. Brobygging mellom disse to fagmiljøene blir derfor en nøkkel for å lykkes med
strategiutforming for fremtidens organisasjoner.

Analytics for Strategic Management tar sikte på å utvikle fagfolk som kan bygge denne broen mellom beslutningstakere og analytikere, for å ta rollen som avanserte bestillere av analyser. Ved hjelp av forelesninger, workshops og cases vil du få innsikt i dataanalyse på et nytt nivå, og kunne anvende den i strategisk ledelse.

 

Emneoversikt

  • Data som konkurransefortrinn
  • Analysekonsepter og prosesser for strategisk ledelse
  • Gjennomføring av analyse for strategisk ledelse
  • Oppsummering av IT-drevne anbefalinger
  • Workshop om gjennomføring av analyse

Dette masterprogrammet gjennomføres på engelsk. Se programmets engelske nettsider for detaljert informasjon.

Kontakt oss

Har du spørsmål til dette kurset? Eller er du usikker på hvilke kurs eller studier som passer for deg? Ta kontakt, så hjelper vi deg!

Vi gleder oss til å høre fra deg!

Slik lykkes du som deltidsstudent

Det er krevende å kombinere familie, jobb og studier. Derfor vil gode studievaner gjøre tilværelsen som deltidsstudent enklere. Her er noen tips!

Finansiering av deltidsstudier

Deltidsstudenter som har minst 50% studiebelastning (dvs. minst 15 studiepoeng per semester) er berettiget til å søke lån og stipend fra Statens lånekasse for utdanning. Les mer

Praktisk informasjon

Oppstartsdato

Oslo: 18. september 2018

Timeplan

Oslo: Gjennomføring høst 2018/vår 2019

1. samling: 18.09 - 21.09
2. samling: 16.10 - 19.10
3. samling: 11.12 - 14.12
4. samling: 15.01 - 18.01
5. samling: 13.03 - 15.03

Vi tar forbehold om endringer i timeplanen.

Gjennomføring

Masterprogrammene foreleses over 5-6 samlinger, og undervisningen foregår på dagtid.

Søk nå