Masterprogram

Analytics for Strategic Management

Dette masterprogrammet ønsker å utvikle fagfolk som kan utjevne de forskjeller som foreligger mellom beslutningstakere og dataforskere, og å forstå prosessen og kravene til dataanalyse.

Hvorfor Analytics for Strategic Management?

Digitaliseringen forandrer alt, også innhold og prosesser i strategisk analyse. Klassiske analyser av «det store bildet» er fremdeles nyttige, men dagens ledere må også forstå mer avanserte former for dataanalyse for å kunne utforme og evaluere vellykkede strategier.

Mens dataanalytikere gjerne har bakgrunn fra IT eller statistikk og har årevis med teknisk utdanning, har strategiske beslutningstagere ofte sin utdanning og erfaring innen ikke-tekniske fag. Brobygging mellom disse to fagmiljøene blir derfor en nøkkel for å lykkes med
strategiutforming for fremtidens organisasjoner.

Analytics for Strategic Management tar sikte på å utvikle fagfolk som kan bygge denne broen mellom beslutningstakere og analytikere, for å ta rollen som avanserte bestillere av analyser. Ved hjelp av forelesninger, workshops og cases vil du få innsikt i dataanalyse på et nytt nivå, og kunne anvende den i strategisk ledelse.

Emneoversikt

  • Data som konkurransefortrinn
  • Analysekonsepter og prosesser for strategisk ledelse
  • Gjennomføring av analyse for strategisk ledelse
  • Oppsummering av IT-drevne anbefalinger
  • Workshop om gjennomføring av analyse

Dette masterprogrammet gjennomføres på engelsk. Se programmets engelske nettsider for detaljert informasjon.

Praktisk informasjon

Oppstartsdato

Oslo: 10. oktober 2017

Timeplan

Oslo høst 2017/vår 2018
1. samling: 10.10 - 13.10
2. samling: 31.10 - 03.11
3. samling: 16.01 - 19.01
4. samling: 06.03 - 09.03
5. samling: 24.04 - 27.04

Gjennomføring

Masterprogrammene foreleses over 5-6 samlinger, og undervisningen foregår på dagtid.

Søk nå