-
Kurs masternivå

Analytics for Strategic Management

Dette masterprogrammet har som mål å utvikle fagfolk som kan utjevne forskjeller som foreligger mellom beslutningstakere og dataforskere, og som forstår prosessen og kravene til dataanalyse.

HVORFOR ANALYTICS FOR STRATEGIC MANAGEMENT?  

Digitalisering forandrer alt, også innhold og prosesser i strategisk analyse. Klassiske analyser av «det store bildet» er fortsatt nyttige, men dagens ledere må også forstå mer avanserte former for dataanalyse for å kunne utforme og evaluere vellykkede strategier.

Mens dataanalytikere gjerne har bakgrunn fra IT eller statistikk, samt årevis med teknisk utdanning, har de strategiske beslutningstakerne ofte sin utdanning og erfaring innen ikke-tekniske fag. Brobygging mellom disse to fagmiljøene blir derfor en nøkkel for å lykkes med strategiutforming for fremtidens organisasjoner.

Analytics for Strategic Management tar sikte på å utvikle fagfolk som kan bygge denne broen mellom beslutningstakere og analytikere, for å ta rollen som avanserte bestillere av analyser. Ved hjelp av forelesninger, workshops og cases vil du få innsikt i dataanalyse på et nytt nivå, og kunne anvende den i strategisk ledelse.

EMNEOVERSIKT 

  • Data som konkurransefortrinn: Denne modulen gir en overordnet innføring i moderne perspektiver på strategi, og utforsker hvordan datainnhenting har forandret seg de siste årene, samt hvordan dette potensielt kan påvirke beslutninger og forretningsstrategi.
  • Analysekonsepter og -verktøy for strategisk ledelse: Her introduseres dataanalyse (analytics) som en vitenskapelig prosess som involverer spesifisering av problemer, modellering, datainnhenting, analyse og rapportering.
  • Implementering av dataanalyse for strategisk ledelse: Dette er den første av to mer tekniske moduler. Vi formaliserer konseptene fra den andre modulen, før vi implementerer og visualiserer dem ved å benytte oss av programmeringsspråket Python.
  • Rapportering av datadrevne anbefalinger: Du lærer hvordan man bruker datavisualisering for å formidle kunnskap fra analyseprosjekter og deres konsekvenser for strategivalg.
  • Implementering av dataanalyse-workshop: I denne modulen integreres innholdet fra de tidligere modulene i en workshop der du anvender analyseprosesser og prosedyrer i din avsluttende oppgave. Du jobber i grupper og får anledning til å legge frem presentasjonen foran klassen, i samarbeid med de faglige, for å utvikle dine egne prosjekter innen strategisk ledelse.

Praktisk informasjon

Forelesere

John Chandler Johnson har en doktorgrad i sosiologi fra Stanford-universitetet og har en bred erfaring innenfor markedsforskning og som konsulent for næringslivet. Han forsker blant annet på mikrososiologiske teorier vedrørende intern utvikling av sosiale nettverk.

Espen Andersen er en av lederne for Senter for digitalisering ved BI. Han har også fungert som konsulent for en rekke ulike virksomheter i forbindelse med strategiske og teknologiske spørsmål. Han er i tillegg en populær foredragsholder innenfor områdene teknologi og strategisk ledelse.

Timeplan

I dette programmet kan det være nettaktiviteter som starter noen uker før den første modulen på campus. Du kan fortsatt søke frem til starten av den første modulen.

Oslo: Gjennomføring høst 2022/vår 2023
1. samling: 06.09-09.09
2. samling: 27.09-30.09
3. samling: 16.11-18.11
4. samling: 25.01-27.01.2023
5. samling: 15.03-17.03.2023

Vi tar forbehold om endringer i timeplanen.