Masterprogram

Bedrifts­økonomisk analyse med beslutnings­verktøy

Lønnsomme og strategiske beslutninger er konsekvens av en rekke forutsetninger og valg gjort under utredningsarbeid. Dette masterprogrammet gir deg verktøy og metoder for å fatte bedre og raskere beslutninger i lys av målsettingene.

Hvorfor Bedriftsøkonomisk analyse?

Programmet har et sterkt beslutningsfokus, med sentrale verktøy og metoder en beslutningstaker bør ha kunnskap om. Sentralt i programmet står flerdimensjonale modeller som fanger opp beslutningens tidshorisont, betydningen av foretakets ressurssituasjon for de beslutninger som fattes, spørsmålet om hvilke typer informasjon av både finansiell og ikke-finansiell karakter som er beslutningsrelevant, samt verdiberegninger av fleksibilitet og tilleggsinformasjon.

Du vil lære å se sammenheng mellom formål, problemstilling, datakvalitet, metode, analyse og anbefaling til beslutning. Underveis jobber vi med å identifisere ulike fordeler og ulemper, analysere disse og trekke konklusjoner.

Du vil få solid innsikt i hvordan endelige anbefalingen er en konsekvens av en rekke forutsetninger og valg gjort under utredningsarbeidet. Etter programmet vil du ha fått god forståelse for ulike sider ved virksomhetsstyring, og sammenhengen mellom fagområder som strategi, finans og regnskap.

EMNEOVERSIKT

 • Intern og ekstern kostnadsanalyse
 • Excel som virkemiddel i bedriftsøkonomisk analyse
 • Excel-modellering
 • Incentiver og bonussystemer
 • Metoder til bruk ved strategiske og flerperiodiske beslutninger
 • Kontinuerlig forbedring med utgangspunkt i Lean
 • Bayesiansk oppdatering versus hypotesetesting og maximum likelihood-estimering
 • Balansert målstyring

Kontakt oss

Har du spørsmål til dette kurset? Eller er du usikker på hvilke kurs eller studier som passer for deg? Ta kontakt, så hjelper vi deg!

Vi gleder oss til å høre fra deg!

Slik lykkes du som deltidsstudent

Det er krevende å kombinere familie, jobb og studier. Derfor vil gode studievaner gjøre tilværelsen som deltidsstudent enklere. Her er noen tips!

Finansiering av deltidsstudier

Deltidsstudenter som har minst 50% studiebelastning (dvs. minst 15 studiepoeng per semester) er berettiget til å søke lån og stipend fra Statens lånekasse for utdanning. Les mer

Praktisk informasjon

Oppstartsdato

Oslo: 27. september 2017

Timeplan

Oslo: Gjennomføring høst 2017/vår 2018

1. samling: 27.09 - 29.09
2. samling: 01.11 - 03.11
3. samling: 13.12 - 15.12
4. samling: 31.01 - 02.02
5. samling: 21.03 - 23.03
6. samling: 02.05 - 04.05

Vi tar forbehold om endringer i timeplanen.

Opptakskrav

Se opptakskrav for dette programmet.

Gjennomføring

Masterprogrammet foreleses over 5-6 samlinger, og undervisningen foregår på dagtid.

Eksamensform

Studentene evalueres gjennom prosjektoppgave som teller 60% av totalkarakteren og en individuell fire timers skriftlig eksamen som teller 40%. Prosjektoppgaven kan skrives individuelt eller i grupper på inntil tre personer. Alle eksamener må bestås for at vitnemål i programmet skal bli tildelt.

Administrativt ansvarlig

På våre masterprogrammer har du en fast kontaktperson som følger deg opp fra søknad til eksamen.

Annen relevant informasjon

 • Kostnader: Se Priser ved Handelshøyskolen BI for fullstendig oversikt.
 • Pensum: Vi sender ut pensumlister til alle studenter i god tid før kurset starter. Ønsker du en oversikt over pensum før du bestemmer deg, kan du bestille det her.
 • Fagansvarlige: Espen Skaldehaug, førstelektor ved institutt for regnskap, revisjon og foretaksøkonomi, Pål Berthling Hansen, førsteamanuensis ved institutt for regnskap, revisjon og foretaksøkonomi, og Tor Tangenes, førstelektor ved institutt for regnskap, revisjon og foretaksøkonomi.
Søk nå