-
Kurs masternivå

Customer and Market Analytics

Lær å utnytte tilgjengelige data som et konkurransefortrinn ved å utvikle markedsføringsferdigheter for det neste tiåret. Kurset gir deg ferdigheter til å forstå og utnytte analytics som verdiskaper for din bedrift.

HVORFOR Customer and Market Analytics?

Aldri før har ledere hatt så god tilgang til informasjon om sine kunder, samarbeidspartnere og konkurrenter; likevel blir de desto mer kritisert for at innsikten deres får liten praktisk verdi.

I dette kurset lærer vi deg å øke effektiviteten av dine egne markedsbaserte beslutninger. Vår «Forklar-Vis-Gjør»-tilnærming til undervisningen kombinerer vanlige forelesninger med diskusjoner i klasserommet, case-studier og praktiske øvelser i Excel.

Vi går ikke dypt inn i statistikken og matematikken bak metodene og verktøyene, men gir deg heller en forståelse for hvordan modellen kan brukes, hvordan den intuitivt fungerer i praksis, hvilke data du trenger og hvordan du kan evaluere utbyttet fra analysene.

EMNEOVERSIKT

  • Analysering og visualisering av dine kunde- og produktdata
  • Hvordan forstå og segmentere kunder og markeder, samt identifisere fremtidige nøkkelkunder
  • Merkevarens posisjon i forhold til konkurrenter og strategier for å styrke posisjonen
  • Implementering av praktiske verktøy for utvikling av nye produkter, og hvordan kalkulere hvor mye kunder er villige til å betale for nye eller endrede produkter og tjenester
  • Utvikling og måling av effekten av lojalitetsprogrammer, markedskampanjer, multikanalsmarkedsføring og sosiale medier
  • Hvordan evaluere optimal ressursfordeling fordelt på ulike produkter, kanaler og salgsapparater

HVEM PASSER PROGRAMMET FOR?

For de som skal lese og bruke analysene:

  • Forretningsutviklere og konsulenter som må forstå hvordan analytics kan skape verdi for kundene deres.
  • Beslutningstakere og ledere som ønsker å forstå hvordan analytics kan brukes til å skape resultater og lønnsomhet, fremfor å blindt stole på output fra analytikere.

For de som ønsker å gjøre analysene selv:

  • Produkt-, merkevaresjefer og markedsførere som har behov for å forstå hvordan de bedre kan utnytte data og kjøre analysemodeller på enklere og mer intuitive måter.
  • De som har god kompetanse innen analytics, men som jobber stadig mer strategisk og derfor må utvikle forretningsforståelsen for å dekke gapet mellom analytics og strategi.

 

 

Praktisk informasjon

FORELESER

Medium-Matilda Dorotic (1).jpg
Matilda Dorotic er førsteamanuensis ved institutt for markedsføring. Hennes forskningsinteresser dreier seg blant annet om kundeengasjement, kundeverdi og ledelse, samt effekten av belønnings- og lojalitetsbaserte ordninger. Nylig har hun også forsket på hvordan ledere kan analysere virkningen av big data og sosiale medier. 

Timeplan

Oslo: Gjennomføring vår 2023
Samling 1: 23.02 - 24.02
Samling 2: 30.03 - 31.03
Samling 3: 27.04 - 28.04

Vi tar forbehold om endringer i timeplanen.