-
Kurs masternivå

Customer and Market Analytics

Lær å utnytte tilgjengelige data som et konkurransefortrinn ved å utvikle markedsføringsferdigheter for det neste tiåret. Kurset gir deg ferdigheter til å forstå og utnytte analytics som verdiskaper for din bedrift.

HVORFOR Customer and Market Analytics?

Aldri før har ledere hatt så god tilgang til informasjon om sine kunder, samarbeidspartnere og konkurrenter; likevel blir de desto mer kritisert for at innsikten deres får liten praktisk verdi.

I dette kurset lærer vi deg å øke effektiviteten av dine egne markedsbaserte beslutninger. Vår «Forklar-Vis-Gjør»-tilnærming til undervisningen kombinerer vanlige forelesninger med diskusjoner i klasserommet, case-studier og praktiske øvelser i Excel.

Vi går ikke dypt inn i statistikken og matematikken bak metodene og verktøyene, men gir deg heller en forståelse for hvordan modellen kan brukes, hvordan den intuitivt fungerer i praksis, hvilke data du trenger og hvordan du kan evaluere utbyttet fra analysene.

EMNEOVERSIKT

  • Analysering og visualisering av dine kunde- og produktdata
  • Hvordan forstå og segmentere kunder og markeder, samt identifisere fremtidige nøkkelkunder
  • Merkevarens posisjon i forhold til konkurrenter og strategier for å styrke posisjonen
  • Implementering av praktiske verktøy for utvikling av nye produkter, og hvordan kalkulere hvor mye kunder er villige til å betale for nye eller endrede produkter og tjenester
  • Utvikling og måling av effekten av lojalitetsprogrammer, markedskampanjer, multikanalsmarkedsføring og sosiale medier
  • Hvordan evaluere optimal ressursfordeling fordelt på ulike produkter, kanaler og salgsapparater

"Jeg kan trygt si at dette kurset svarte til forventningene mine. Alle de nye ferdighetene vi lærte! Matilda er en fantastisk lærer, som oppmuntrer oss til å tenke bredere og dykke dypere."

Yulia Seeger

Tidligere student

"Dette kurset gir deg et sett med ferdigheter som vil være nyttige i viktige beslutningssituasjoner. Matilda var en utmerket foreleser. Hun har evnen til å gjøre komplekse ting enkle, og har lært oss markedsføringskunnskap for fremtiden."

Viktor Frik

Tidligere student

HVEM PASSER PROGRAMMET FOR?

For de som skal lese og bruke analysene:

  • Forretningsutviklere og konsulenter som må forstå hvordan analytics kan skape verdi for kundene deres.
  • Beslutningstakere og ledere som ønsker å forstå hvordan analytics kan brukes til å skape resultater og lønnsomhet, fremfor å blindt stole på output fra analytikere.

For de som ønsker å gjøre analysene selv:

  • Produkt-, merkevaresjefer og markedsførere som har behov for å forstå hvordan de bedre kan utnytte data og kjøre analysemodeller på enklere og mer intuitive måter.
  • De som har god kompetanse innen analytics, men som jobber stadig mer strategisk og derfor må utvikle forretningsforståelsen for å dekke gapet mellom analytics og strategi.

 

 

Praktisk informasjon

FORELESER

Medium-Matilda Dorotic (1).jpg
Matilda Dorotic er førsteamanuensis ved institutt for markedsføring. Hennes forskningsinteresser dreier seg blant annet om kundeengasjement, kundeverdi og ledelse, samt effekten av belønnings- og lojalitetsbaserte ordninger. Nylig har hun også forsket på hvordan ledere kan analysere virkningen av big data og sosiale medier. 

Timeplan

Oslo: Gjennomføring vår 2023
Samling 1: 23.02 - 24.02
Samling 2: 30.03 - 31.03
Samling 3: 27.04 - 28.04

Vi tar forbehold om endringer i timeplanen.