Executive Master of Management

Digital kommunika­sjons­ledelse

Dette masterprogrammet gir deg forståelse for drivkreftene i medieutviklingen gjennom forskningsbasert kunnskap. Tredje samling gjennomføres ved Department of Journalism, New York University.

Hvorfor Digital kommunikasjonsledelse?

Digitalisering og nettverksteknologi har ført til raske og dramatiske endringer i måten vi kommuniserer på. Sosiale medieplattformer har skapt nye møteplasser og muligheter for å dele informasjon, kunnskap og erfaringer i et omfang vi aldri tidligere har sett. Utviklingen skjer i rekordfart og har dyptgripende konsekvenser for hvordan virksomheter og organisasjoner må forholde seg til omverdenen og eget tjenestetilbud.

Gjennom dette programmet tilegner du deg modeller og verktøy for å analysere og håndtere den nye mediesituasjonen, med et spesielt fokus på utfordringer og muligheter for din egen jobbhverdag. Du lærer om sentrale drivkrefter for brukerinvolvering og dialog i sosiale nettverk, og får forståelse for hvordan sosiale nettverk skaper nye identiteter og ny selvforståelse i organisasjoner.

Den nye digitale hverdagen påvirker den redaksjonelle virkeligheten og byr på krevende lederutfordringer. Behovet for kontinuerlig produksjon av innhold til flere kanaler stiller skjerpede krav til organisering og koordinering av ressurser. Tradisjonell ledelsesutøvelse kommer til kort. Derfor går vi dette programmet i dybden på kunnskap om den sosiale dynamikken som nettverksteknologien åpner for. Du lærer å jobbe målrettet og strategisk med nye kommunikasjonsstrukturer og nettverksteknologi.

Den tredje samlingen gjennomføres ved Department of Journalism ved New York University, der du møter forelesere fra dette universitetet og andre amerikanske fagmiljøer. Samlingen vil gi kunnskap, perspektiv og inspirasjon fra et land som på flere måter har vært i førersetet på disse områdene, ikke minst hvordan et svakt lovverk om personvern åpner for micro-targeting, basert på tilgang til, og kunnskap om forbrukerdata, "Big Data".

EMNEOVERSIKT

  • Digital kommunikasjon
  • Enterprise 2.0, organisasjonen i nettverkssamfunnet
  • Politisk kommunikasjon; "Big Data" -  gjennomføres ved Department of Journalism, New York University
  • Kommunikasjonsplanlegging
  • Påvirkning og ledelse

Praktisk informasjon

"Programmet tar opp utvikling og trender, og kombinerer forskning med praktiske erfaringer fra den virkelige verden på en suveren måte. Kombinasjonen av dyktige forelesere og en spennende gruppe medstudenter med bred erfaring skapte dynamikk, og jeg har fått en god plattform for offensivt kommunikasjonsarbeid fremover. Jeg gledet meg til alle forelesningene! "

Erik Dahl

Kommunikasjonsrådgiver, NTE Holding AS

"Digitalisering og stadig ny teknologi har ført til raske og hyppige endringer i måten vi kommuniserer på. Å være i forkant med kunnskap om digital kommunikasjon, vil helt klart være avgjørende i et marked med hard konkurranse."

Tor Bang

Førsteamanuensis, institutt for kommunikasjon og kultur

Forelesere

Guri Hjeltnes er professor i journalistikk og har en doktorgrad (dr. Philos) i historie fra Universitet i Oslo.

Mona Solvoll har en doktorgrad (PhD) fra Handelshøyskolen BI og hovedfag i medievitenskap fra Universitet i Oslo. Hun forsker i hovedsak på organisatorisk endring anvendt i medieindustrien.

Tor Bang har doktorgrad (PhD) fra Universitet i Bergen og hovedfag i medievitenskap fra Universitet i Oslo. Hans hovedforskningsområde er public relations, medieøkonomi og moderne medier.

Søk nå
Programmet er fulltegnet for oppstart høsten 2018.

Ønsker du å stå på venteliste eller få mer informasjon om andre muligheter, ta kontakt med oss så hjelper vi deg.

KONTAKT OSS

Har du spørsmål til dette kurset? Eller er du usikker på hvilke kurs eller studier som passer for deg? Ta kontakt, så hjelper vi deg!

Vi gleder oss til å høre fra deg!

Administrativt ansvarlig

På våre masterprogrammer har du en fast kontaktperson som følger deg opp fra søknad til eksamen.

NYTTIGE LENKER

Timeplan

Oslo: Gjennomføring høst 2018/vår 2019

1. samling: 11.09 - 14.09
2. samling: 27.11 - 30.11
3. samling: 07.01 - 11.01 * Gjennomføres i New York
4. samling: 04.03 - 07.03
5. samling: 08.04 - 10.04

Vi tar forbehold om endringer i timeplanen.

Når kan jeg søke?