-
Kurs masternivå

Digital kommunika­sjons­ledelse

Kunnskap og ferdigheter i digital kommunikasjon vil være avgjørende i markeder med tøff konkurranse. Dette masterprogrammet gir deg ferdigheter til forstå, analysere og lede morgendagens kommunikasjonsutfordringer.

Hvorfor Digital kommunikasjonsledelse?

Digitalisering og nettverksteknologi har ført til raske og dramatiske endringer i måten vi kommuniserer på. Sosiale medieplattformer har skapt nye møteplasser og muligheter for å dele informasjon, kunnskap og erfaringer i et omfang menneskeheten aldri tidligere har sett. Utviklingen skjer i rekordfart og har dyptgripende konsekvenser for hvordan virksomheter og organisasjoner må forholde seg til omverdenen og eget tjenestetilbud.

Gjennom dette programmet tilegner du deg teori for å kunne forstå, analysere og håndtere digitale paradigmer, med et spesielt fokus på utfordringer og muligheter for et moderne arbeidsliv i det 21. århundre. Du lærer om sentrale drivkrefter for brukerinvolvering og dialog i sosiale nettverk, og får forståelse for hvordan sosiale nettverk skaper nye identiteter og ny selvforståelse i organisasjoner.

Den digitale hverdagen bidrar til krevende lederutfordringer. Behovet for kontinuerlig informasjons- og kommunikasjon i mange parallelle kanaler stiller skjerpede krav til organisering og koordinering av ressurser. Derfor går vi dette programmet i dybden på kunnskap om den sosiale dynamikken som nettverksteknologien åpner for. Du lærer å jobbe målrettet og strategisk med nye kommunikasjonsstrukturer.

Den tredje samlingen gjennomføres ved New York University, der du møter forelesere fra flere fakulteter, som Stern School of Business, og Arthur L. Carter Journalism Institute. De vil dele kunnskap, perspektiv og inspirasjon fra et land som på flere måter har vært i førersetet på forskning på disse områdene, teknologisk, økonomisk, juridisk og sosialt, på tvers av samfunnssektorer, som arbeidsliv, finans, kunnskapsutvikling og annet. Det gjelder også innsikt i maskinlæring og kunstig intelligens, basert på tilgang til store datamengder, Big Data, som muliggjør svært presise segmenteringer av mennesker og markeder. 

EMNEOVERSIKT

  • Digital kommunikasjon
  • Ekstern kommunikasjon i digitale kanaler
  • Big data, mennesker og maskiner
  • Den digitale arbeidsplassen
  • Fra data til innsikt

Praktisk informasjon

Forelesere

Sut I Wong Humborstad

Sut I Wong er instituttleder og professor ved Institutt for kommunikasjon og kultur på Handelshøyskolen BI. Hun er også tilleggsfakultet på Universitet i Ljubljana, forsker hos SINTEF Digital og meddirektør i Nordisk senter for Internett og Samfunn på BI. Ved siden av sitt akademiske arbeid er Sut I høyt involvert i industrien, og er for øyeblikket rådgiver for to teknologiske Start Ups. Hennes forskningsinteresser omhandler industrielle relasjoner, lederskap, ansattes proaktivitet og nye måter å arbeide på. Wong har vært, og er, involvert i flere finansierte forskningsprosjekter som Rettferdig arbeidskraft i den digitaliserte økonomien gitt av Forskningsrådet, og Organisasjonsdesign i en digital tid gitt av Slovenian Research Agency.

Guri Hjeltnes

Guri Hjeltnes er professor i journalistikk og har en doktorgrad (dr. Philos) i historie fra Universitetet i Oslo. Hun er en anerkjent historiker, forfatter, journalist og politisk kommentator, og ble i 2011 utnevnt til medlem av 22. juli-kommisjonen. I 2012 ble hun direktør for Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteter. Hjeltnes har Professor II tittel på BI.

Bang, TorTor Bang er førsteamanuensis ved institutt for kommunikasjon og kultur, har en doktorgrad (PhD) fra Universitetet i Bergen og hovedfag i medievitenskap fra Universitetet i Oslo. Han har blant annet forsket mye på public relations, medieøkonomi og moderne medier. 

"Digitalisering og stadig ny teknologi har ført til raske og hyppige endringer i måten vi kommuniserer på. Å være i forkant med kunnskap om digital kommunikasjon, vil helt klart være avgjørende i et marked med hard konkurranse."

Tor Bang

Førsteamanuensis, institutt for kommunikasjon og kultur

Timeplan

Oslo: Gjennomføring høst 2022 Kurset er dessverre avlyst
1. samling: 18.-21.10
2. samling: 28.11-01.12
3. samling: 09.-13.01 (NY)
4. samling: 28.02-03.03
5. samling: 25.-28.04

Vi tar forbehold om endringer i timeplanen.