Kurs masternivå

Digital kommunika­sjons­ledelse

Dette masterprogrammet gir deg innsikt i digitale endringsprosesser som er relevante for organisasjons- og næringsliv, for privat og offentlig sektor, gjennom forskningsbasert kunnskap. Tredje samling gjennomføres ved New York University.

Hvorfor Digital kommunikasjonsledelse?

Digitalisering og nettverksteknologi har ført til raske og dramatiske endringer i måten vi kommuniserer på. Sosiale medieplattformer har skapt nye møteplasser og muligheter for å dele informasjon, kunnskap og erfaringer i et omfang menneskeheten aldri tidligere har sett. Utviklingen skjer i rekordfart og har dyptgripende konsekvenser for hvordan virksomheter og organisasjoner må forholde seg til omverdenen og eget tjenestetilbud.

Gjennom dette programmet tilegner du deg teori for å kunne forstå, analysere og håndtere digitale paradigmer, med et spesielt fokus på utfordringer og muligheter for et moderne arbeidsliv i det 21. århundre. Du lærer om sentrale drivkrefter for brukerinvolvering og dialog i sosiale nettverk, og får forståelse for hvordan sosiale nettverk skaper nye identiteter og ny selvforståelse i organisasjoner.

Den digitale hverdagen bidrar til krevende lederutfordringer. Behovet for kontinuerlig informasjons- og kommunikasjon i mange parallelle kanaler stiller skjerpede krav til organisering og koordinering av ressurser. Derfor går vi dette programmet i dybden på kunnskap om den sosiale dynamikken som nettverksteknologien åpner for. Du lærer å jobbe målrettet og strategisk med nye kommunikasjonsstrukturer.

Den tredje samlingen gjennomføres ved New York University, der du møter forelesere fra flere fakulteter, som Stern School of Business, og Arthur L. Carter Journalism Institute. De vil dele kunnskap, perspektiv og inspirasjon fra et land som på flere måter har vært i førersetet på forskning på disse områdene, teknologisk, økonomisk, juridisk og sosialt, på tvers av samfunnssektorer, som underholdning, arbeidsliv, finans og annet. Det gjelder videre innsikt i hvordan et svakt lovverk om personvern åpner for micro-targeting, basert på tilgang til forbrukerdata, "Big Data", og derigjennom muliggjør en svært presis segmentering av markeder. Vi får også innblikk i hvordan slik innsikt blir brukt i politikken, noe som er interessant med tanke på valg.

EMNEOVERSIKT

  • Digital kommunikasjon
  • Enterprise 2.0, organisasjonen i nettverkssamfunnet
  • Politisk kommunikasjon; "Big Data" -  gjennomføres ved Department of Journalism, New York University
  • Kommunikasjonsplanlegging
  • Påvirkning og ledelse

Tidligere studenter

Kristin Bergersen, kommunikasjonssjef:

- Dette programmet overoppfylte mine forventninger og jeg kan trygt anbefale det til alle kommunikatører som har behov for et faglig dypdykk. 

I tillegg til ny teoretisk innsikt, har jeg gjennom oppgaveskriving og samarbeid på samlingene fått et nytt nettverk av dyktige kommunikasjonsfolk fra et bredt spekter av bransjer.

Tor Arne Sandholt, Daglig leder HS Media:

- Programmet er variert sammensatt, med stor bredde i dyktige forelesere, og temaer som både er lærerike og svært inspirerende. Uken ved New York University er dessuten et høydepunkt.

Jeg vil helt klart anbefale dette programmet til andre, både for de som jobber strategisk og de som jobber mer operativt. 

Kristin Bergersen, kommunikasjonssjef:

- Dette programmet overoppfylte mine forventninger og jeg kan trygt anbefale det til alle kommunikatører som har behov for et faglig dypdykk. 

I tillegg til ny teoretisk innsikt, har jeg gjennom oppgaveskriving og samarbeid på samlingene fått et nytt nettverk av dyktige kommunikasjonsfolk fra et bredt spekter av bransjer.

Tor Arne Sandholt, Daglig leder HS Media:

- Programmet er variert sammensatt, med stor bredde i dyktige forelesere, og temaer som både er lærerike og svært inspirerende. Uken ved New York University er dessuten et høydepunkt.

Jeg vil helt klart anbefale dette programmet til andre, både for de som jobber strategisk og de som jobber mer operativt. 

Praktisk informasjon

Forelesere

Guri Hjeltnes er professor i journalistikk og har en doktorgrad (dr. Philos) i historie fra Universitetet i Oslo. Hun er en anerkjent historiker, forfatter, journalist og politisk kommentator, og ble i 2011 utnevnt til medlem av 22. juli-kommisjonen. 

Mona Solvoll har en doktorgrad (PhD) fra Handelshøyskolen BI og hovedfag i medievitenskap fra Universitetet i Oslo. Hun har blant annet forsket på sosiale medier og kommunikasjonsbransjen, og nylig om betalingsløsninger og digitale forretningsmodeller i lokalaviser. 

Tor Bang er førsteamanuensis ved institutt for kommunikasjon og kultur, har en doktorgrad (PhD) fra Universitetet i Bergen og hovedfag i medievitenskap fra Universitetet i Oslo. Han har blant annet forsket mye på public relations, medieøkonomi og moderne medier. 

"Digitalisering og stadig ny teknologi har ført til raske og hyppige endringer i måten vi kommuniserer på. Å være i forkant med kunnskap om digital kommunikasjon, vil helt klart være avgjørende i et marked med hard konkurranse."

Tor Bang

Førsteamanuensis, institutt for kommunikasjon og kultur

KONTAKT OSS

Har du spørsmål til dette kurset? Eller er du usikker på hvilke kurs eller studier som passer for deg? Ta kontakt, så hjelper vi deg!

Vi gleder oss til å høre fra deg!

Administrativt ansvarlig

På våre masterprogrammer har du en fast kontaktperson som følger deg opp fra søknad til eksamen.

NYTTIGE LENKER

Timeplan

Oslo: Gjennomføring høst 2019/vår 2020

1. samling: 10.09 -13.09
2. samling: 25.11 - 28.11
3. samling: 06.01 - 10.01 *Samlingen gjennomføres i New York
4. samling: 02.03 - 05.03
5. samling: 30.03 - 01.04

Vi tar forbehold om endringer i timeplanen.

Når kan jeg søke?