-
Kurs masternivå

Global Strategy and Entrepreneurship

Dette kurset gir deg ferdigheter og verktøy til å operere internasjonalt i en verden preget av høy grad av usikkerhet, tenke som en entreprenør og dra nytte av andres ekspertise, både i og utenfor egen organisasjon.

HVORFOR GLOBAL STRATEGY AND ENTREPRENEURSHIP?

Skal man lykkes i næringslivet, må man tenke internasjonalt. Dette gjelder spesielt i en verden preget av høy grad av usikkerhet og risiko. I en slik situasjon må man ha svar på: Hvilken internasjonal strategi burde du velge? Medfører internasjonal virksomhet større risiko og usikkerhet? Hvordan tenke som en entreprenør i en global kontekst? Hvordan utvikle innovative organisasjoner? Og, hvordan kan du finansiere forretningsutvikling og entreprenørskap?

Dette kurset gir deg en bred oversikt over hvilke strategiske utfordringer nyskapende virksomheter kan møte både i stabile situasjoner, og i situasjoner preget av stor usikkerhet. Dette inkluderer verktøy du kan bruke til å analysere situasjonen og fatte gode beslutninger.

I dette kurset kombineres nettbasert læring med fem tre-dagers samlinger i Oslo. Vi legger stor vekt på å invitere gjester med lang og allsidig erfaring fra ulike deler av verden. Siste modul i Oslo gjennomføres sammen med MBA-studenter fra Fudan universitetet i Shanghai. Samlingene legger opp til interaktive forelesninger, diskusjoner og dialog med innovative nysatsninger både i kjente og ukjente selskaper.

EMNEOVERSIKT

  • Forretningsmessige beslutninger i en internasjonal kontekst preget av usikkerhet
  • Hvordan entreprenører tar risiko når den globale usikkerheten er stor
  • Innovasjoner i globale verdikjeder
  • Organisering av internasjonale aktiviteter
  • Hvordan bli globalt konkurransedyktig
  • Kunnskapsdeling på tvers av landegrenser
  • Hvordan bruke åpen innovasjon

All undervisning foregår på engelsk (prosjektoppgaven kan skrives på norsk).

HVEM PASSER PROGRAMMET FOR?

Dette kurset passer for ledere, mellomledere og fremtidige entreprenører som vil utvikle globale nyskapende bedrifter, samt de som ønsker å utvikle en innovativ organisasjonskultur i etablerte selskaper.

"Nyskapende bedrifter må tenke globalt fra dag én! Vårt kurs gir deg rammeverk og verktøy for å lykkes med vekst i en global kontekst"

Birgitte Grøgaard

Førsteamanuensis, institutt for strategi og entreprenørskap

Praktisk informasjon

Forelesere

Birgitte Grøgaard forsker på områder knyttet til direkte utenlandske investeringer og multinasjonale virksomheter. Grøgaard har tidligere jobbet ved University of Calgary i Canada. Hun har også erfaring fra olje- og gassindustrien, samt som strategikonsulent.

Rolv Petter Amdam har tidligere vært gjesteforsker ved Harvard og forsker blant annet på internasjonaliseringen av norske selskaper, globalisering og industriklynger, samt topplederutdanningens internasjonale utvikling.

Timeplan

Oslo: Gjennomføring høst 2023/vår 2024
1. samling: 16.10 - 18.10
2. samling: 27.11 - 29.11
3. samling: 29.01 - 31.01 2024
4. samling: uke 12 tentativt (Calgary)
5. samling: 24.04 - 26.04

Vi tar forbehold om endringer i timeplanen.