Kurs masternivå

Global Strategy and Entrepreneurship

Dette kurset gir deg ferdigheter og verktøy til å få ditt selskap til å vokse internasjonalt, tenke som en entreprenør og dra nytte av andres ekspertise, både i og utenfor egen organisasjon.

HVORFOR GLOBAL STRATEGY AND ENTREPRENEURSHIP?

Vi hjelper deg med å evaluere din organisasjon og ditt miljø før du fatter viktige forretningsmessige beslutninger. Hvilken internasjonal strategi burde du velge? Hvordan tenke som en entreprenør i en global kontekst? Hvordan utvikle innovative organisasjoner? Og, hvordan kan du finansiere forretningsutvikling og entreprenørskap?

I dagens økonomi støter de fleste selskaper på globale utfordringer, enten ved direkte globale aktiviteter eller gjennom internasjonale leverandører, kunder eller partnere. Dette kurset gir deg en bred oversikt over hvilke strategiske utfordringer nyskapende virksomheter kan møte på, inkludert verktøy du kan bruke til å vurdere situasjonen og fatte gode beslutninger.

I dette kurset kombineres nettbasert læring med fire tre-dagers samlinger i Oslo. I tillegg reiser vi på en studietur til Beijing i Kina, der vi besøker kinesiske entreprenører i ulike faser av innovasjonsprosessen. Det blir også forelesninger og møter med det europeiske miljøet i storbyen, der vi lærer om deres erfaringer i Kina. Samlingene legger opp til interaktive forelesninger, diskusjoner og dialog med både selskaper og innovative nysatsninger.

EMNEOVERSIKT

  • Forretningsmessige beslutninger i en internasjonal kontekst
  • Entreprenørskap i en global kontekst
  • Organisering av internasjonale aktiviteter
  • Hvordan bli globalt konkurransedyktig
  • Kunnskapsdeling på tvers av landegrenser
  • Verdiskapende innovasjon i bedrifter
  • Hvordan bruke åpen innovasjon

All undervisning foregår på engelsk, (prosjektoppgaven kan skrives på norsk).

HVEM PASSER PROGRAMMET FOR?

Dette kurset passer for ledere, mellomledere og fremtidige entreprenører som vil utvikle globale nyskapende bedrifter, samt de som ønsker å utvikle en innovativ organisasjonskultur i etablerte selskaper.

Praktisk informasjon

"Nyskapende bedrifter må tenke globalt fra dag én! Vårt kurs gir deg rammeverk og verktøy for å lykkes med vekst i en global kontekst"

Birgitte Grøgaard

Førsteamanuensis, institutt for strategi og entreprenørskap

Forelesere

Birgitte Grøgaard forsker på områder knyttet til direkte utenlandske investeringer og multinasjonale virksomheter. Grøgaard har tidligere jobbet ved University of Calgary i Canada. Hun har også erfaring fra olje- og gassindustrien, samt som strategikonsulent.

Rolv Petter Amdam har tidligere vært gjesteforsker ved Harvard og forsker blant annet på internasjonaliseringen av norske selskaper, globalisering og industriklynger, samt topplederutdanningens internasjonale utvikling.

Timeplan

Oslo: Gjennomføring høst 2020/vår 2021

1. samling: 06.10 - 08.10
2. samling: 17.11 - 19.11
3. samling: 02.02 - 04.02
4. samling: 21.03 - 25.03 *Foregår i Beijing, Kina
5. samling: 26.04 - 28.04

Vi tar forbehold om endringer i timeplan.

Når kan jeg søke?