Kurs masternivå

Identitet og merkevare­bygging

Dette kurset lærer deg å bygge sterke merkevarer. Du får innsikt i merkevarenes kulturelle liv, samt de nødvendige prosessene og teknikkene for å bygge merkevarer internt i organisasjonen og eksternt mot kunder.

Hvorfor Identitet og merkevarebygging? 

Måten vi bygger, utvikler og leder merkevarer på er i dramatisk endring ‒ og det stiller nye krav til deg som merkevarebygger. Dette masterprogrammet gir deg innsikt og verktøy til å forstå og beherske moderne merkevarebygging.

For å lykkes med å bygge sterke merkevarer og kommunisere med forbrukeren gjennom et stadig voksende antall medier, må du ha kunnskap om både forbrukeren og det moderne individet. Det handler om å forstå, gjenkjenne og kartlegge livsstiler og trender. Hvordan kan du bruke ord, bilder og tegn som er på høyde med tiden, treffer forbrukeren riktig og skiller deg fra konkurrentene?

Her lærer du å se, analysere og håndtere visuelle trender i kulturen, inkludert hvordan du kan bruke digitale plattformer og sosiale medier for å bygge sterke, offensive merkevarer. Til slutt vet du hvordan du kan kommunisere merkevaren overbevisende og hvordan du bygger en sterk identitet i organisasjonen knyttet til verdier og kultur.  

Emneoversikt

  • Forbruker, forbruk og identitet: Du skal forstå tegn, symboler og stiltrekk i reklame, film, populærkultur og sosiale medier og hvordan du skal benytte disse i konkrete jobbsammenhenger.
  • Merkevarebygging og merkevareidentitet: Du vil lære om utviklingen av og egenarten til det moderne samfunnet slik at bedriften du jobber for er bedre skikket til å møte fremtidens utfordringer og løfte merkevarebyggingen opp på et ledelsesnivå.
  • Konsum og mediesamfunnet: Vi lever i et begjærsdrevet samfunn. Du vil forstå hvordan dette påvirker oss på individnivå slik at du kan ta i bruk mer sofistikerte verktøy for å kommunisere med og påvirke forbrukeren.
  • Retorikk: Du lærer grunnstrukturen i all form for kommunikasjon.
  • Organisasjonens identitet og omdømme: Du vil forstå hvordan man jobber internt i en bedrift eller organisasjon med kultur og verdier ‒ og hvordan medarbeiderne bidrar til et godt omdømme.

Hvem passer programmet for? 

Dette masterprogrammet passer for deg som vil eller allerede jobber med markedsføring, merkevarebygging, produktutvikling, kundeatferd eller kommunikasjon.

Det er skreddersydd for alle som vil jobbe kreativt med kommunikasjon og innsikt i samtidskulturen, men også for de som er interessert i å skape en sterk bedriftskultur.

"Jeg var nysgjerrig og interessert i merkevarebygging før jeg startet studiet. Nå føler jeg meg kompetent og brennende engasjert. Alle bitene og premissene for å kunne lykkes med merkevarebygging, settes på plass av de to engasjerte foreleserne Kolnar & Knudsen. Programmet inviterer til interaksjon i timene gjennom prosjektoppgaver og på tematur til høyprofilerte merkevarebyggere i Oslo. Selv skulle jeg ønske det var en påbygning med del 2 og 3 på samme kurs for å ta mastergraden. Jeg hadde tatt de alle på rams."

ROY ÅGE TUV

Storeman, Aker Solutions

Praktisk informasjon

Video

I den korte filmen nedenfor forteller foreleserne Knut Kolnar og Morten William Knudsen om hvordan Identitet og merkevarebygging skal lære deg å ta riktige beslutninger når det gjelder merkevarer.

Fagansvarlige presenterer programmet

Forelesere

Knut Kolnar er filosof og Dr.art fra NTNU og Morten William Knudsen er økonom fra NHH.

Kolnar & Knudsen er et godt innarbeidet team, som har jobbet sammen i en årrekke med problemstillinger knyttet til identitet, merkevarebygging, kulturforståelse og trender. De er begge, på ulikt vis, involvert i forskningsprosjektet «Identitet og merkevarebygging», der de har oppsøkt noen av de mest kjente markedsførings-, PR-, trendspotting- og omdømmemålingsbyråene, både her hjemme og i sentre som New York og London. De er med andre ord vel oppdaterte på moderne merkevarebygging, innsikt, kultur og trender.

Timeplan

Oslo: Gjennomføring høst 2021/vår 2022
1. samling: 28.09 - 01.10
2. samling: 16.11 - 19.11
3. samling: 25.01 - 28.01
4. samling: 08.03 - 11.03
5. samling: 26.04 - 29.04

Vi tar forbehold om endringer i timeplanen.