Masterprogram

Identitet og merkevare­bygging

Identitet og merkevarebygging er et program som gjør deg i stand til å bygge sterke merkevarer. Det gir deg innsikt i merkevarenes kulturelle liv og hvordan deres betydning kommuniseres til forbrukerne. Du lærer også om de prosesser og teknikker du må gjennom for å bygge merkevaren internt i organisasjonen og ekstern mot kunder.

Hvorfor Identitet og merkevarebygging? 

Måten vi bygger, utvikler og leder merkevarer på er i dramatisk endring. Det stiller nye krav til merkevarebyggeren. Programmet gir deg verktøy og innsikter som gjør deg i stand til å forstå og beherske samtidsaktuell merkevarebygging.

For å bygge sterke merkevarer og kommunisere med forbrukeren gjennom et stadig voksende antall medier, er det nødvendig å få innsikt i forbrukeren og det moderne individet. Det dreier seg om å forstå, gjenkjenne og kartlegge livsstiler og trender. Det handler om å bruke ord, bilder og tegn som er på høyde med tiden, treffer forbrukeren og skiller seg fra konkurrentene. Dette er av helt avgjørende betydning for en merkevares suksess. Forståelsen for de dynamikker og de begjær som former konsumsamfunnet gir merkevarebyggeren en unik kompetanse.

Programmet lærer deg å se, analysere og håndtere visuelle trendene i kulturen. Digitale plattformer er i dag en integrert del både av bedriftenes identitet og merkevarenes egenart og kommunikasjon.

Det er avgjørende å kunne koble dybdeinnsikt i kulturen med forståelse for kommunikasjon og sosiale medier for å kunne bygge sterke, offensive merkevarer. Kurset vil gjøre deltakerne i stand til å utvikle merkevarer der tidsriktig visuell kommunikasjon er integrert.

Merkevarens identitet må gjennomsyre atferd, kommunikasjon og symbolikk for å gi et godt omdømme eller en sterk merkevare. Kompetanse bygget på denne type fagkunnskap er et essensielt fundament for å utvikle suksessfull markedsføring og merkevarebygging.

Programmet gir deg kunnskap om hvordan du kan kommunisere overbevisende om merkets essens og du får innsikt i merkevarenes betydning for forbrukeren. Du får verktøy til å bygge en sterk identitet i organisasjonen knyttet til verdier og kultur.

Emneoversikt

 • Forbruker, forbruk og identitet: Du skal forstå tegn, symboler og stiltrekk i reklame, film, populærkultur og sosiale medier og hvordan du skal benytte disse i konkrete jobbsammenhenger.
 • Merkevarebygging og merkevareidentitet: Du vil lære om utviklingen av og egenarten til det moderne samfunnet slik at bedriften du jobber for er bedre skikket til å møte fremtidens utfordringer og løfte merkevarebyggingen opp på et ledelsesnivå.
 • Konsum og mediesamfunnet: Vi lever i et begjærsdrevet samfunn. Du vil forstå hvordan dette påvirker oss på individnivå slik at du kan ta i bruk mer sofistikerte verktøy for å kommunisere med og påvirke forbrukeren.
 • Retorikk: Du lærer grunnstrukturen i all form for kommunikasjon
 • Organisasjonens identitet og omdømme: Du vil forstå hvordan man jobber internt i en bedrift eller organisasjon med kultur og verdier. Hvordan medarbeiderne bidrar til godt omdømme.

 

"Jeg var nysgjerrig og interessert i merkevarebygging før jeg startet studiet. Nå føler jeg meg kompetent og brennende engasjert. Alle bitene og premissene for å kunne lykkes med merkevarebygging, settes på plass av de to engasjerte foreleserne Kolnar & Knudsen. Programmet inviterer til interaksjon i timene gjennom prosjektoppgaver og på tematur til høyprofilerte merkevarebyggere i Oslo. Selv skulle jeg ønske det var en påbygning med del 2 og 3 på samme kurs for å ta mastergraden. Jeg hadde tatt de alle på rams."

ROY ÅGE TUV

Storeman, Aker Solutions

Hvem passer programmet for? 

Identitet og merkevarebygging passer for deg som vil jobbe kreativt med kommunikasjon og innsikt i samtidskulturen.

Programmet passer for deg som ønsker å bygge sterke merkevarer, utvikle nye produkter, forstå forbrukeren og kommunisere merkevaren utad gjennom nye medier. Programmet passer også for deg som vil er interessert i å skape sterk bedriftskultur.

 

Forelesere

Kolnar & Knudsen 

Knut Kolnar er filosof og Dr.art fra NTNU og Morten William Knudsen er økonom fra NHH.

Kolnar & Knudsen er godt innarbeidet team. De har arbeidet i sammen i en årrekke rundt problemstillinger knyttet til identitet, merkevarebygging, kulturforståelse og trender. De er begge, på ulikt vis, involvert i forskningsprosjektet «Identitet og merkevarebygging». I den forbindelse har de blant annet oppsøkt noen av våre mest sentrale markedsførings-, PR-, trendspotting- og omdømmemålingsbyråer, både her hjemme og i sentre som New York og London. De er således vel oppdatert på hvordan merkevarebygging og innsikt i kultur og trender faktisk foregår i dag.

Kontakt oss

Har du spørsmål til dette kurset? Eller er du usikker på hvilke kurs eller studier som passer for deg? Ta kontakt, så hjelper vi deg!

Vi gleder oss til å høre fra deg!

Slik lykkes du som deltidsstudent

Det er krevende å kombinere familie, jobb og studier. Derfor vil gode studievaner gjøre tilværelsen som deltidsstudent enklere. Her er noen tips!

Finansiering av deltidsstudier

Deltidsstudenter som har minst 50% studiebelastning (dvs. minst 15 studiepoeng per semester) er berettiget til å søke lån og stipend fra Statens lånekasse for utdanning. Les mer

Fagansvarlige presenterer programmet

Praktisk informasjon

Oppstartsdato

Oslo: høst 2018
Bergen: høst 2018

Timeplan

Oslo: Gjennomføring høst 2017/vår 2018
1. samling: 26.09 - 29.09
2. samling: 07.11 - 10.11
3. samling: 16.01 - 19.01
4. samling: 13.02 - 16.02
5. samling: 10.04 - 13.04

Vi tar forbehold om endringer i timeplanen.

Opptakskrav

Se opptakskrav for dette programmet.

Gjennomføring  

Programmet gjennomføres over fem samlinger av fire dager, fordelt over et studieår. Programmet tilbys i Oslo og Stavanger.

Eksamensform

Studentene evalueres gjennom en prosjektoppgave som teller 60% av totalkarakteren og en individuell 72 timers hjemmeeksamen som teller 40%. Prosjektoppgaven kan skrives individuelt eller i grupper på inntil tre personer. Alle eksamener må bestås for at vitnemål i programmet skal bli tildelt.

Administrativt ansvarlig

På våre masterprogrammer har du en fast kontaktperson som følger deg opp fra søknad til eksamen.

  • Oslo: Djordje Maric:
   Telefon: 982 51 785 - E-post: djordje.maric@bi.no
  • Bergen: Marianne G. Farsund:
  • Telefon: 982 51 606 - E-post: 

marianne.g.farsund@bi.no

Annen relevant informasjon

 • Kostnader: Se Priser ved Handelshøyskolen BI for fullstendig oversikt.
 • Pensum: Vi sender ut pensumlister til alle studenter i god tid før kurset starter. Ønsker du en oversikt over pensum før du bestemmer deg, kan du bestille det her.
Når kan jeg søke?