Masterprogram

Intern revisjon; Governance - Risikostyring - Intern styring og kontroll

Dette masterprogrammet gir deg inngående forståelse for hvordan god intern kontroll kan bidra til at virksomhetens når sine mål på en kostnadseffektiv måte.

HVORFOR INTERN REVISJON?

Programmet har en sterk ledelsesorientering ved at internrevisjonen må være i stand til å sette seg inn i virksomheters styrings- og ledelsesprosesser. Videre retter programmet seg inn mot organisasjonens verdiskapingsprosesser med tilhørende styrings- og kontrollfunksjoner.

Fjerde samling gjennomføres i Sveits, med blant annet forelesere fra Universität St. Gallen og fra internasjonalt orienterte sveitsiske bedrifter, offentlig forvaltning og organisasjoner. Her får du et internasjonalt perspektiv på intern revisjon og corporate governance, og ser hvordan dette praktiseres i ulike miljøer.

Programmet er utviklet, og blir gjennomført, i samarbeid med Norges Interne revisorers forening (IIA Norge). Du vil ha mulighet til å ta den internasjonale Certified Internal Auditor (CIA)-sertifiseringen via IIA i stedet for skriftlig eksamen.

Gjennom dette masterprogrammet får du grundig innsikt i samspillet mellom virksomheters etablerte strategier og mål, og hvordan du kan sikre at målene nås på en kostnadseffektiv måte. Vi ser på hvordan intern revisjon, aktiv risikostyring og god intern kontroll kan bidra til effektiv eierstyring, ikke minst i samspillet mellom styret og ledelsens arbeid og ansvar.

Du lærer å analysere og forstå organisasjoners behov for hvilke strukturer og prosesser som er viktige for målrettet og effektiv virksomhetsstyring (governance), og hvordan disse kan bidra til organisasjonens måloppnåelse. Konkret analyserer vi hvordan forbedringspotensial kan identifiseres og forbedringer gjennomføres.

EMNEOVERSIKT

 • Eierstyring (governance) - forståelse for virksomhetens mål og strategier
 • Risikostyring - hva hindrer oppnåelse av organisasjoners strategier?
 • Intern styring og kontroll
 • "Assurance services" - informasjonsbekreftelse
 • Intern revisjon – arbeidsmetodikk
 • Kvalitetssikring, standarder og kontrollkonsepter
 • Relasjoner og samarbeid med andre revisjonsfunksjoner
 • Egenevaluering (Control Risk Self Assessment)
 • Kommunikasjon med styret og daglig leder
 • Revisors konsultative rolle
 • Organisering og ledelse av revisjonen
 • Profesjonsetikk

Kontakt oss

Har du spørsmål til dette kurset? Eller er du usikker på hvilke kurs eller studier som passer for deg? Ta kontakt, så hjelper vi deg!

Vi gleder oss til å høre fra deg!

Praktisk informasjon

Oppstartsdato

Oslo: 05. september 2017

Timeplan

Oslo: Gjennomføring høst 2017/vår 2018

1. samling: 05.09 - 08.09
2. samling: 17.10 - 20.10
3. samling: 09.01 - 12.01
4. samling: 26.02 - 02.03 * Gjennomføres i St. Gallen, Sveits
5. samling: 10.04 - 13.04

Vi tar forbehold om endringer i timeplanen.

Gjennomføring

Masterprogrammet foreleses over 5-6 samlinger, og undervisningen foregår på dagtid.

Eksamensform

Studentene evalueres gjennom en prosjektoppgave som teller 60% av totalkarakteren og en individuell 72 timers hjemmeeksamen som teller 40%. Prosjektoppgaven kan skrives individuelt eller i grupper på inntil tre personer. Alle eksamener må bestås for at vitnemål i programmet skal bli tildelt.

Administrativt ansvarlig

På våre masterprogrammer har du en fast kontaktperson som følger deg opp fra søknad til eksamen.

Fagansvarlig

 • Flemming Ruud, professor ved institutt for regnskap, revisjon og foretaksøkonomi.

Opptakskrav

Se opptakskrav for dette programmet.

Kostnader

Se Priser ved Handelshøyskolen BI for fullstendig oversikt.

Pensum

Vi sender ut pensumlister til alle studenter i god tid før kurset starter. Ønsker du en oversikt over pensum før du bestemmer deg, kan du bestille det her.

Søk nå