Masterprogram

International Management

Med dette programmet får du kompetanse innenfor strategisk ledelse, HR-strategier og kulturelle forhold du må forstå for å lykkes internasjonalt.

Hvorfor International Management?

I en verden som "stadig blir mindre" kreves det at du som leder i en internasjonal avdeling eller bedrift mestrer komplekse roller og lederstiler. For å lykkes må du ha evnen til å tilpasse din lederstil til alle de uskrevne kodene, formelle og uformelle normene, ulike organisasjonsstrukturer og omgivelsene rundt bedriften. Fordi stadig flere roller og organisasjoner har et internasjonalt nedslagsfelt, enten man jobber i Norge eller utenlands, kreves internasjonal lederkompetanse. Med dette programmet får du kompetanse innenfor strategisk ledelse, HR-strategier og kulturelle forhold du må forstå for å lykkes internasjonalt.

Med International Management bygger du kompetanse på internasjonale strategier, ledelse av internasjonale team, og forhandlinger og kommunikasjon på tvers av kulturer.

Fjerde samling i Shanghai

Dette programmet gir deg erfaring med forskjellige kulturer og benytter disse i en komparativ analyse av relevante problemstillinger innen internasjonal ledelse. Det fokuserer både på den europeiske forretningskulturen og kulturer i fremvoksende økonomier, slik som Kina.

I samling fire besøker vi Shanghai hvor vi har forelesninger med ledere fra internasjonale selskaper og kinesiske professorer fra Fudan University. Eksempler på tidligere emner er kinesisk økonomi - en oversikt, trender og utfordringer av internasjonaliseringen av kinesiske firmaer.

Emneoversikt

  • Internasjonale modeller for ledelse: kontekst, kultur og strategi
  • Organisering av internarbeid og nettverk mellom organisasjoner.
  • Mennesker i internasjonale organisasjoner: intern HRM og forhandlinger
  • Internasjonal ledelse i asiatisk kontekst: forretningsliv og ledelse i Kina. Studietur til Shanghai
  • Internasjonal ledelse: kombinasjonen av teori og praksis

Hvem passer programmet for?

Programmet er ideelt or ledere, prosjektledere og fagfolk i privat og offentlig sektor som har, eller ønsker å ha, internasjonale oppgaver og ansvar. Programmet stimulerer aktivit nettverksbygging gjennom erfaringsdeling blant studenter.


Dette masterprogrammet gjennomføres på engelsk, så se programmets engelske nettsider for fullstendig informasjon.

Professor

Rolv Petter Amdam

Amdam har vært gjesteforeleser ved Harvard Business School og andre universiteter. Han forsker på internasjonalisering av norske bedrifter, samt den internasjonale utviklingen av toppledelsen.

Førsteamanuensis

Birgitte Grøgaard

Grøgaard driver forskning på emner relatert til multinasjonale bedrifter som markedsinngangsstrategier og hovedkontor-datterselskap. Hun har også erfaring fra olje- og gassindustrien og ledelseskonsulent.

Kontakt oss

Har du spørsmål til dette kurset? Eller er du usikker på hvilke kurs eller studier som passer for deg? Ta kontakt, så hjelper vi deg!

Vi gleder oss til å høre fra deg!

Slik lykkes du som deltidsstudent

Det er krevende å kombinere familie, jobb og studier. Derfor vil gode studievaner gjøre tilværelsen som deltidsstudent enklere. Her er noen tips!

Finansiering av deltidsstudier

Deltidsstudenter som har minst 50% studiebelastning (dvs. minst 15 studiepoeng per semester) er berettiget til å søke lån og stipend fra Statens lånekasse for utdanning. Les mer

Praktisk informasjon

Oppstartsdato

Oslo: 09. oktober 2018

Timeplan

Samling 1: 09.10 - 12.10
Samling 2: 19.11 - 22.11 
Samling 3: 29.01 - 01.02
Samling 4: 10.03 - 14.03 * Shanghai, Kina
Samling 5: 08.05 - 10.05

Vi tar forbehold om endringer i timeplanen.

Gjennomføring

Masterprogrammene foreleses over 5-6 samlinger, og undervisningen foregår på dagtid.

Eksamensform

Studentene evalueres gjennom en prosjektoppgave som teller 60% av totalkarakteren og en individuell 72 timers hjemmeeksamen som teller 40%. Prosjektoppgaven kan skrives individuelt eller i grupper på inntil tre personer. Alle eksamener må bestås for at vitnemål i programmet skal bli tildelt.

Administrativt ansvarlig

På våre masterprogrammer har du en fast kontaktperson som følger deg opp fra søknad til eksamen.

Kostnader

Se Priser ved Handelshøyskolen BI for fullstendig oversikt.

Søk nå