Executive Master of Management

International Management

Med dette programmet får du kompetanse innenfor strategisk ledelse, HR-strategier og kulturelle forhold du må forstå for å lykkes internasjonalt.

Hvorfor International Management?

I en verden som "stadig blir mindre" kreves det at du som leder i en internasjonal avdeling eller bedrift mestrer komplekse roller og lederstiler. For å lykkes må du ha evnen til å tilpasse din lederstil til alle de uskrevne kodene, formelle og uformelle normene, ulike organisasjonsstrukturer og omgivelsene rundt bedriften. Fordi stadig flere roller og organisasjoner har et internasjonalt nedslagsfelt, enten man jobber i Norge eller utenlands, kreves internasjonal lederkompetanse. Med dette programmet får du kompetanse innenfor strategisk ledelse, HR-strategier og kulturelle forhold du må forstå for å lykkes internasjonalt.

Med International Management bygger du kompetanse på internasjonale strategier, ledelse av internasjonale team, og forhandlinger og kommunikasjon på tvers av kulturer.

Fjerde samling i Shanghai

I samling fire besøker vi Shanghai hvor vi har forelesninger med ledere fra internasjonale selskaper og kinesiske professorer fra Fudan University. Eksempler på tidligere emner er kinesisk økonomi - en oversikt, trender og utfordringer av internasjonaliseringen av kinesiske firmaer.

Kontakt oss

Har du spørsmål til dette kurset? Eller er du usikker på hvilke kurs eller studier som passer for deg? Ta kontakt, så hjelper vi deg!

Vi gleder oss til å høre fra deg!

Slik lykkes du som deltidsstudent

Det er krevende å kombinere familie, jobb og studier. Derfor vil gode studievaner gjøre tilværelsen som deltidsstudent enklere. Her er noen tips!

Finansiering av deltidsstudier

Deltidsstudenter som har minst 50% studiebelastning (dvs. minst 15 studiepoeng per semester) er berettiget til å søke lån og stipend fra Statens lånekasse for utdanning. Les mer

Praktisk informasjon

Oppstartsdato

Oslo: 09. oktober 2018

Timeplan

Samling 1: 09.10 - 12.10
Samling 2: 19.11 - 22.11 
Samling 3: 29.01 - 01.02
Samling 4: 24.03 - 28.03 * Shanghai, Kina
Samling 5: 08.05 - 10.05


Vi tar forbehold om endringer i timeplanen.

Gjennomføring

Masterprogrammet foreleses over 5 samlinger, og undervisningen foregår på dagtid.

Eksamensform høst 2018/vår 2019

Studentene evalueres gjennom en prosjektoppgave som teller 60% av totalkarakteren og en individuell 72 timers hjemmeeksamen som teller 40%. Prosjektoppgaven kan skrives individuelt eller i grupper på inntil tre personer. Alle eksamener må bestås for at vitnemål i programmet skal bli tildelt.

Administrativt ansvarlig

På våre masterprogrammer har du en fast kontaktperson som følger deg opp fra søknad til eksamen.

Kostnader

Se Priser ved Handelshøyskolen BI for fullstendig oversikt.

Søk nå