Executive Master of Management

International Management

Jobber du i en internasjonal virksomhet eller har du lyst til det i fremtiden? Dette programmet gir deg verktøyene og kunnskapen til å bedre forstå internasjonal business, hvordan foreta solide strategiske beslutninger, samt det å lede mangfoldige grupper av mennesker.

HVORFOR INTERNATIONAL MANAGEMENT? 

I en verden som «stadig blir mindre» kreves det at du som leder i en internasjonal avdeling eller bedrift mestrer komplekse roller og lederstiler. For å lykkes må du ha evnen til å tilpasse din lederstil til alle uskrevne koder, formelle og uformelle normer, ulike organisasjonsstrukturer og omgivelser rundt virksomheten. 

Siden stadig flere roller og organisasjoner har et internasjonalt nedslagsfelt, enten man jobber i Norge eller utenlands, kreves internasjonal lederkompetanse.

I løpet av de ulike modulene fokuserer vi på å kombinere teoretisk og praktisk kunnskap ved å integrere diskusjon av teoretiske rammeverk og verktøy, med møter med virksomheter og innsikt fra erfarne fagfolk.

EMNEOVERSIKT

  • Den internasjonale konteksten: Hvordan påvirker kulturelle og institusjonelle kontekster ulike internasjonale virksomheter? Hvor og hvordan bør en bedrift internasjonaliseres?
  • Strategi og organisering: Dukker det opp nye strategiske spørsmål når du internasjonaliserer? Hvordan kan firmaer posisjonere og organisere seg for å lykkes internasjonalt?
  • Å lede multinasjonalt: Hvordan kan organisasjoner lykkes med kunnskapsdeling? Burde man bruke utflyttede ansatte i utenlandske markeder? Hvordan kan virksomheter integrere enheter med stor geografisk spredning?
  • Nye markeder: Er det spesifikke utfordringer når man opererer i nye, internasjonale markeder? Skiller aktørene fra slike markeder seg ut i en konkurransesituasjon?

Fjerde samling i Shanghai

I den fjerde samlingen besøker vi Shanghai, der vi møter ledere fra flere internasjonale selskaper, kombinert med forelesninger fra kinesiske professorer fra Universitetet i Fudan. Tidligere temaer har vært Kinesisk økonomi - et overblikk, samt Internasjonaliseringen av kinesiske selskaper - trender og utfordringer.

HVEM PASSER PROGRAMMET FOR?

Dette masterprogrammet er ideelt for ledere, prosjektledere og andre medarbeidere i privat eller offentlig sektor, som har, eller ønsker å ha, internasjonale roller eller ansvar. Her tilrettelegges det også aktivt for at studentene skal få anledning til å nettverke ved å utveksle erfaringer med hverandre.

Praktisk informasjon

FORELESERE

Rolv Petter Amdam 

Rolv Petter Amdam er professor ved institutt for strategi og entreprenørskap. Han har også erfaring som gjesteforsker ved Harvard og andre universiteter. Han forsker blant annet på internasjonaliseringen av norske selskaper, industriklynger, samt topplederutdanningens internasjonale utvikling.

Birgitte Grøgaard

Birgitte Grøgaard er førsteamanuensis ved institutt for strategi og entreprenørskap. Hun forsker på områder knyttet til multinasjonale virksomheter, blant annet etableringsstrategier og forholdet mellom hovedkontor og øvrige enheter. Grøgaard har tidligere jobbet flere år i olje- og gassindustrien, samt som lederkonsulent.

KONTAKT OSS

Har du spørsmål til dette kurset? Eller er du usikker på hvilke kurs eller studier som passer for deg? Ta kontakt, så hjelper vi deg!

Vi gleder oss til å høre fra deg!

ADMINISTRATIVT ANSVARLIG

På våre masterprogrammer har du en fast kontaktperson som følger deg opp fra søknad til eksamen.

Timeplan

Oslo: Gjennomføring høst 2019/vår 2020

Datoer kommer.

Når kan jeg søke?