Executive Master of Management

Kulturledelse

Dette programmet gir deg den nødvendige innsikten, forståelsen og kunnskapen du trenger for å kunne lede kunst- og kulturorganisasjoner.

Hvorfor Kulturledelse?

Kunst- og kulturbransjen gjennomgår for tiden omfattende økonomiske, teknologiske og samfunnsmessige endringer. Kravene og kompleksiteten som følger med lederoppgaven i kunst- og kulturlivet har derfor økt i løpet av de siste tiårene.

  • Hvordan lede i et landskap med økte krav til måloppnåelse, kostnadseffektivitet, privat finansiering, publikumsutvikling og nyskapende programsatsing?
  • Hvordan skape godt samspill og lede medarbeidere med høy kompetanse, mye kreativitet og stort personlig engasjement, der kreative prosesser er viktig for måloppnåelsen?
  • Hvordan lede kulturorganisasjoner i en digital tid?
  • Hvordan utvikle gode strategier og skape gode resultater i tråd med kulturorganisasjoners samfunnsrolle og –oppdrag?

Programmet vil gi deg personlige lederferdigheter til å øve klok og konstruktiv innflytelse på egne medarbeidere og eksterne aktører, noe som vil gi grunnlag til å lede og utvikle livskraftige kulturorganisasjoner.

PROGRAMMETS SAMLINGER

  • Kulturlivets omgivelser
  • Kulturlivets organisasjonsformer
  • Ledelse av kunst- og kulturorganisasjoner
  • Strategier og resultater i kunst- og kulturorganisasjoner

HVEM PASSER PROGRAMMET FOR?

Målgruppen for programmet er personer som søker spesialkompetanse om ledelse i kunst- og kulturlivet. Programmet er også relevant for nåværende ledere på alle nivåer i kulturorganisasjoner. 

Praktisk informasjon

"Programmet gir en meget god forståelse for de ulike utfordringer, forventninger og muligheter kulturorganisasjoner møter i forhold til sine omgivelser. I tillegg gir det en god innføring i strategier og ledelsesutøvelse tilpasset kulturorganisasjoner. Jeg har fått inspirasjon og ny kunnskap som jeg vil dra nytte av i mitt videre arbeid."

Pål Scott Hagen

Operasjef, Opera Østfold

Foreleser

Sigrid Røyseng

Sigrid Røyseng er professor ved institutt for kommunikasjon og kultur. Hun har blant annet forsket på ledelse, politikk og kommunikasjon innenfor kunst- og kulturfeltet. Sigrid har også bakgrunn som seniorrådgiver i Kulturrådet.  

KONTAKT OSS

Har du spørsmål til dette kurset? Eller er du usikker på hvilke kurs eller studier som passer for deg? Ta kontakt, så hjelper vi deg!

Vi gleder oss til å høre fra deg!

Administrativt ansvarlig

På våre masterprogrammer har du en fast kontaktperson som følger deg opp fra søknad til eksamen.

NYTTIGE LENKER

Timeplan

Oslo: Gjennomføring høst 2018/vår 2019

1. samling: 17.09 - 21.09
2. samling: 12.11 - 16.11
3. samling: 14.01 - 18.01
4. samling: 18.03 - 22.03


Vi tar forbehold om endringer i timeplanen.

Søk nå