Masterprogram

Kulturledelse

Dette masterprogrammet gir deg kunnskap om hvordan du kan vurdere, strukturere og analysere muligheter og utfordringer i kulturorganisasjoners omgivelser.

Hvorfor Kulturledelse?

Flere kulturbransjer gjennomgår for tiden omfattende endringer av økonomisk, teknologisk og samfunnsmessig art. Kravene og kompleksiteten som følger med lederoppgaven i kunst- og kulturlivet har med dette økt i løpet av de siste tiårene.  

  • Hvordan skal du lede i et landskap hvor det stilles økte krav til måloppnåelse, kostnadseffektivitet, privat finansiering, publikumsutvikling og nyskapende programsatsing?
  • Hvordan lede medarbeidere med høy kompetanse, mye kreativitet og stort personlig engasjement?
  • Hvordan skape godt samspill i organisasjoner hvor kreative prosesser er viktige for måloppnåelsen?
  • Hvordan utvikle gode strategier og skape gode resultater i tråd med kulturorganisasjoners samfunnsrolle og -oppdrag?

Kulturledelse er et fagfelt som har utviklet seg internasjonalt siden 1960-årene under betegnelsen “arts management”, og som i økende grad har gjort seg gjeldende i de nordiske landene siden 1990-årene. Som fagfelt dekker kulturledelse alle sider ved ledelse og organisering av kunst- og kulturorganisasjoner.

Programmet gir deg kunnskap til å lede kunst- og kulturorganisasjoner. Programmet fokuserer på kompleksiteten som preger kunst- og kulturorganisasjoner både internt og eksternt. Programmet vil også gi deg personlige lederferdigheter til å øve klok og konstruktiv innflytelse på egne medarbeidere og eksterne aktører. Du får den nødvendige innsikten i og forståelsen for kulturlivets behov som du ikke får i tradisjonelle lederutviklingsprogrammer.

EMNEOVERSIKT

  • Kulturlivets omgivelser
  • Kulturlivets organisasjonsformer
  • Ledelse av skapende prosesser
  • Strategier og resultater i kunst- og kulturorganisasjoner

"Programmet gir en meget god forståelse for de ulike utfordringer, forventninger og muligheter kulturorganisasjoner møter i forhold til sine omgivelser. I tillegg gir det en god innføring i strategier og ledelsesutøvelse tilpasset kulturorganisasjoner. Jeg har fått inspirasjon og ny kunnskap som jeg vil dra nytte av i mitt videre arbeid."

Pål Scott Hagen

Operasjef, Opera Østfold

HVEM PASSER PROGRAMMET FOR?

Målgruppen for programmet er personer som søker spesialkompetanse om ledelse i kunst- og kulturlivet. Programmet er relevant for ledere på alle nivåer i kulturorganisasjoner.

Kontakt oss

Har du spørsmål til dette kurset? Eller er du usikker på hvilke kurs eller studier som passer for deg? Ta kontakt, så hjelper vi deg!

Vi gleder oss til å høre fra deg!

Slik lykkes du som deltidsstudent

Det er krevende å kombinere familie, jobb og studier. Derfor vil gode studievaner gjøre tilværelsen som deltidsstudent enklere. Her er noen tips!

Finansiering av deltidsstudier

Deltidsstudenter som har minst 50% studiebelastning (dvs. minst 15 studiepoeng per semester) er berettiget til å søke lån og stipend fra Statens lånekasse for utdanning. Les mer

Praktisk informasjon

Oppstartsdato

Oslo: 17. september 2018

Timeplan

1. samling: 17.09 - 21.09
2. samling: 12.11 - 16.11
3. samling: 14.01 - 18.01
4. samling: 18.03 - 22.03

Vi tar forbehold om endringer i timeplanen.

Opptakskrav

Se opptakskrav for dette programmet.

Gjennomføring

Masterprogrammet foreleses over 5-6 samlinger, og undervisningen foregår på dagtid.

Eksamensform

Studentene evalueres gjennom en prosjektoppgave som teller 60% av totalkarakteren og en individuell 72 timers hjemmeeksamen som teller 40%. Prosjektoppgaven kan skrives individuelt eller i grupper på inntil tre personer. Alle eksamener må bestås for at vitnemål i programmet skal bli tildelt.

Administrativt ansvarlig

På våre masterprogrammer har du en fast kontaktperson som følger deg opp fra søknad til eksamen.

Annen relevant informasjon

Søk nå