-
Kurs masternivå

Leading in Digitized Workplaces

Programmet er i skjæringspunktet mellom digitalisering, lederskap og endring. Du vil utvikle din kompetanse på å lede og jobbe med digitaliseringstiltak, og på hvordan du kan bli en effektiv leder i et dynamisk og stadig mer digitalisert arbeidsliv.

HVORFOR LEADING IN DIGITIZED WORKPLACES? 

Samtidig som den teknologiske utviklingen endrer verden rundt oss, stilles det også nye krav til hvordan organisasjoner og mennesker burde ledes. Moderne og digitale ledere må beherske både å lede sine team i endring, men også besitte et «digitalt tankesett» når det kommer til den teknologiske transformasjonen som skjer på arbeidsplassen.  

Siden det å lykkes i stor grad handler om de ansattes vilje og mulighet til å tilpasse seg, er en viktig del av ledelse i denne sammenhengen å kunne kommunisere og støtte slike prosesser internt i bedriften.

I dette kurset vil du som leder utvikle kunnskapen og ferdighetene til å lede mer effektivt i en tid der virkeligheten preges av digitalisering og konstant endring. Videre vil du også utvikle den nødvendige innsikten til å evaluere egen lederstil og hvordan medarbeidere oppfatter den, slik at du til slutt er rustet til å lede deg selv og andre bedre.

Ved å kombinere klasseundervisning og nettbasert læring, inkludert både individuelle og gruppebaserte øvelser, tar dette kurset sikte på å tilby en mer effektiv og praktisk tilnærming til undervisningen.


EMNEOVERSIKT

Temaer vi tar for oss i dette kurset er blant annet:

  • Den digitale arbeidskraften og hvordan lede fremtidens arbeidsplasser
  • Implementering av agile, digitale team
  • Digital transformasjon som organisasjonsendring
  • Digitale tankesett
  • Innovasjon innen jobbutvikling
  • Tilrettelegge for ledelse
  • Bruk av digitale plattformer i ledelsen av organisasjonsendring


HVEM PASSER KURSET FOR?

Dette masterprogrammet er relevant for alle som ønsker å utvikle sin evne til å lede og jobbe med digitaliseringstiltak og ha lederansvar på stadig mer digitaliserte arbeidsplasser."I signed up for this program to gain more insight on how to lead future workplaces, and this course is indeed future-oriented, both in content and learning methods. It has given me frameworks and an in-depth understanding of how to lead digital transformation in a wide range. Digital transformation is not about technology - it's about change. I'm better positioned after this program to foster real change in myself, others, and the organization as a whole. 

The program offers professional utilization to everyone, regardless of position. I highly recommend this course!"

Mari Sollie
Head of Business Management Sparebank 1 Insurance

Praktisk informasjon

Forelesere

Bilde av Sut I Wong
Bilde av Sut I Wong

Sut I Wong

Sut I Wong er instituttleder og professor ved Institutt for kommunikasjon og kultur på Handelshøyskolen BI. Hun er også tilleggsfakultet på Universitet i Ljubljana, forsker hos SINTEF Digital og meddirektør i Nordisk senter for Internett og Samfunn på BI. Wong har vært, og er, involvert i flere finansierte forskningsprosjekter som Rettferdig arbeidskraft i den digitaliserte økonomien gitt av Forskningsrådet, og Organisasjonsdesign i en digital tid gitt av Slovenian Research Agency.

Bilde av Elizabeth Solberg
Bilde av Elizabeth Solberg

Elizabeth Solberg

Elizabeth Solberg er førsteamanuensis II ved Institutt for ledelse og organisasjon på Handelshøyskolen BI. Solberg er også seniorforsker ved Institutt for energiteknikk (IFE) på avdelingen for Menneskesentrert digitalisering. Hennes forskningsinteresser er blant annet ansattes fleksibilitet og tilpasningsevne, ansattes engasjement i digitale initiativer, tillitt til kunstig intelligens, samhandling mellom menneske og teknologi og organisasjonslære.

Solberg underviser også innenfor temaer som HR-ledelse, ledelse og organisasjonsatferd.

Timeplan

Studiestart med Kick-off på læringsplattformen Insendi. Det vil bli noen nettaktiviteter og en caseinnlevering før 1. samling.

Kick-off 31. januar kl. 12-13 på Zoom

Oslo: Gjennomføring vår 2023
1. samling: 15.02 - 16.02
2. samling: 25.05 - 26.05

Vi tar forbehold om endringer i timeplanen.