Kurs masternivå

Leading in Digitized Workplaces

Dette kurset lærer deg å bli en effektiv leder i et dynamisk og stadig mer digitalisert forretningsliv, samt hvordan du bedre kan lede andre inn i den digitale tidsalderen.

HVORFOR LEADING IN DIGITIZED WORKPLACES? 

Samtidig som den teknologiske utviklingen endrer verden rundt oss, stilles det også nye krav til hvordan organisasjoner og mennesker burde ledes. Moderne og digitale ledere må beherske både å lede sine team i endring, men også besitte et «digitalt tankesett» når det kommer til den teknologiske transformasjonen som skjer på arbeidsplassen.  

Siden det å lykkes i stor grad handler om de ansattes vilje og mulighet til å tilpasse seg, er en viktig del av ledelse i denne sammenhengen å kunne kommunisere og støtte slike prosesser internt i bedriften.

I dette kurset vil du som leder utvikle kunnskapen og ferdighetene til å lede mer effektivt i en tid der virkeligheten preges av digitalisering og konstant endring. Videre vil du også utvikle den nødvendige innsikten til å evaluere egen lederstil og hvordan medarbeidere oppfatter den, slik at du til slutt er rustet til å lede deg selv og andre bedre.

Ved å kombinere klasseundervisning og nettbasert læring, inkludert både individuelle og gruppebaserte øvelser, tar dette kurset sikte på å tilby en mer effektiv og praktisk tilnærming til undervisningen.

EMNEOVERSIKT

Temaer vi tar for oss i dette kurset er blant annet:

  • Den digitale arbeidskraften og hvordan lede fremtidens arbeidsplasser
  • Digital transformasjon som organisasjonsendring
  • Digitale tankesett
  • Innovasjon innen jobbutvikling
  • Tilrettelegge for ledelse
  • Bruk av digitale plattformer i ledelsen av organisasjonsendring

Kursoversikt

Dag 1 på campus
Hva innebærer digital transformasjon for en virksomhet? Hva er potensielle muligheter og utfordringer?

Dag 2 på campus
Hva kan vi lære fra forskningen innenfor endringsledelse med tanke på digital endringsledelse? Står tradisjonelle endringsledelse-modeller seg i den digitale tidsalderen?

Nettundervisning tema 1
Hva er digitale tankesett? Hvordan kan vi forstå vårt eget digitale tankesett? Hvordan kan vi anvende de ansattes digitale tankesett i arbeidet med å lede digitale endringsprosesser?

Nettundervisning tema 2
Hva er jobbutvikling/jobbutforming og hvorfor er det viktig? Hvordan former, skaper og finjusterer vi jobbene våre til å svare proaktivt på et økende digitalt arbeidsmiljø?

Dag 3 på campus
Hva er nøkkelutfordringene når man leder dynamiske og stadig mer digitale arbeidssteder? Hvordan skiller det å tilrettelegge for ledelse seg fra endringsledelse?

Dag 4 på campus
Hvordan kan elektroniske HRM-plattformer brukes for å oppmuntre til og tilrettelegge for endring? Hva er den beste konfigureringen av e-HRM-verktøy for å maksimere tilpassing og effektivitet?

HVEM PASSER KURSET FOR?

Dette kurset er relevant for ledere i alle bransjer, både i offentlig og privat sektor, samt alle med lederansvar.

Praktisk informasjon

FORELESERE 

Sut I Wong er professor i kommunikasjon og ledelse ved institutt for kommunikasjon og kultur. Hun er også en av lederne av Senter for internett og samfunn på BI, der de jobber med å se på nye arbeidsformer. Hennes forskningsinteresser inkluderer blant annet relasjonsledelse, virtuell teamledelse, HR-praksis for å fremme individuell innovasjon og proaktiv oppførsel (jobbutforming). Den siste tiden har hun fokusert på ulike former for digital transformasjonsledelse.

Elizabeth Solberg er førsteamanuensis ved institutt for ledelse og organisasjon. Som forsker har hun blant annet konsentrert seg om ansattes endringsorienterte oppførsel, om de så tilpasser seg til endringer på arbeidsplassen eller ved å proaktivt igangsette endringer som øker de ansattes jobbfunksjonalitet eller karrieremuligheter. Solberg underviser også innenfor temaer som HR-ledelse, ledelse og organisasjonsatferd.

KONTAKT OSS

Har du spørsmål til dette kurset? Eller er du usikker på hvilke kurs eller studier som passer for deg? Ta kontakt, så hjelper vi deg!

Vi gleder oss til å høre fra deg!

ADMINISTRATIVT ANSVARLIG

På våre masterprogrammer har du en fast kontaktperson som følger deg opp fra søknad til eksamen.

Timeplan

Oslo: Gjennomføring vår 2020
Datoer kommer.

Oslo:
 Gjennomføring vår 2019

Digital kick off: 18.02

1. samling: 07.03 - 08.03
2. samling: 02.05 - 03.05

Prosjektoppgave innlevering: 18.06
Eksamen utleveres: 24.05
Eksamen innleveres: 27.05

Vi tar forbehold om endringer i timeplan.

Når kan jeg søke?