Kurs masternivå

Leading in Digitized Workplaces

Dette kurset lærer deg å bli en effektiv leder i et dynamisk og stadig mer digitalisert forretningsliv, samt hvordan du bedre kan lede andre inn i den digitale tidsalderen.

HVORFOR LEADING IN DIGITIZED WORKPLACES? 

Samtidig som den teknologiske utviklingen endrer verden rundt oss, stilles det også nye krav til hvordan organisasjoner og mennesker burde ledes. Moderne og digitale ledere må beherske både å lede sine team i endring, men også besitte et «digitalt tankesett» når det kommer til den teknologiske transformasjonen som skjer på arbeidsplassen.  

Siden det å lykkes i stor grad handler om de ansattes vilje og mulighet til å tilpasse seg, er en viktig del av ledelse i denne sammenhengen å kunne kommunisere og støtte slike prosesser internt i bedriften.

I dette kurset vil du som leder utvikle kunnskapen og ferdighetene til å lede mer effektivt i en tid der virkeligheten preges av digitalisering og konstant endring. Videre vil du også utvikle den nødvendige innsikten til å evaluere egen lederstil og hvordan medarbeidere oppfatter den, slik at du til slutt er rustet til å lede deg selv og andre bedre.

Ved å kombinere klasseundervisning og nettbasert læring, inkludert både individuelle og gruppebaserte øvelser, tar dette kurset sikte på å tilby en mer effektiv og praktisk tilnærming til undervisningen.

EMNEOVERSIKT

Temaer vi tar for oss i dette kurset er blant annet:

  • Den digitale arbeidskraften og hvordan lede fremtidens arbeidsplasser
  • Implementering av agile, digitale team
  • Digital transformasjon som organisasjonsendring
  • Digitale tankesett
  • Innovasjon innen jobbutvikling
  • Tilrettelegge for ledelse
  • Bruk av digitale plattformer i ledelsen av organisasjonsendring

HVEM PASSER KURSET FOR?

Dette kurset er relevant for ledere i alle bransjer, både i offentlig og privat sektor, samt alle med lederansvar.

Forelesere

Sut I Wong

Sut I Wong er professor i kommunikasjon og ledelse ved institutt for kommunikasjon og kultur. Hun er også en av lederne av Senter for internett og samfunn på BI. Hennes forskningsinteresser inkluderer blant annet relasjonsledelse, virtuell teamledelse, HR-praksis for å fremme individuell innovasjon og proaktiv oppførsel (jobbutforming).

Den siste tiden har hun fokusert på ulike former for digital transformasjonsledelse.

Link: Les mer

Elizabeth Solberg

Elizabeth Solberg er førsteamanuensis ved institutt for ledelse og organisasjon. Som forsker har hun blant annet konsentrert seg om ansattes endringsorienterte oppførsel, om de så tilpasser seg til endringer på arbeidsplassen eller ved å proaktivt igangsette endringer som øker de ansattes jobbfunksjonalitet eller karrieremuligheter. 

Solberg underviser også innenfor temaer som HR-ledelse, ledelse og organisasjonsatferd.

Link: Les mer

Sut I Wong

Sut I Wong er professor i kommunikasjon og ledelse ved institutt for kommunikasjon og kultur. Hun er også en av lederne av Senter for internett og samfunn på BI. Hennes forskningsinteresser inkluderer blant annet relasjonsledelse, virtuell teamledelse, HR-praksis for å fremme individuell innovasjon og proaktiv oppførsel (jobbutforming).

Den siste tiden har hun fokusert på ulike former for digital transformasjonsledelse.

Link: Les mer

Elizabeth Solberg

Elizabeth Solberg er førsteamanuensis ved institutt for ledelse og organisasjon. Som forsker har hun blant annet konsentrert seg om ansattes endringsorienterte oppførsel, om de så tilpasser seg til endringer på arbeidsplassen eller ved å proaktivt igangsette endringer som øker de ansattes jobbfunksjonalitet eller karrieremuligheter. 

Solberg underviser også innenfor temaer som HR-ledelse, ledelse og organisasjonsatferd.

Link: Les mer

Praktisk informasjon

Hvordan gjennomføres kurs til våren?

Gjennomføringen av vårens kurs og programmer tilpasses hele tiden gjeldende smittevernanbefalinger fra myndighetene. Når det er nødvendig, vil undervisningsaktiviteter gjennomføres digitalt.

Timeplan

Oslo: Gjennomføring vår 2021
Digital oppstart: 01.03
1. samling: 22.03 - 23.03
2. samling: 31.05 - 01.06

 

Vi tar forbehold om endringer i timeplanen.