Masterprogram

Makroøkonomi og finansielle markeder

I dette masterprogrammet får du større innsikt i den globale økonomien gjennom temaer som sentralbankers pengepolitikk, finanskriser og deres realøkonomiske virkninger, rentekurver og internasjonale kapitalbevegelser.

HVORFOR MAKROØKONOMI OG FINANSIELLE MARKEDER?

Kunnskap om økonomi kan forandre alt. Bare spør alle dem som opplevde de realøkonomiske konsekvensene av finanskrisen i 2008. Det som begynte med problemer i kredittmarkedet, startet en dominoeffekt der amerikanske storbanker gikk over ende og politikernes krisepakker ikke kunne forhindre en kraftig i økning i arbeidsledigheten. Kunne det vært forutsett?

I Makroøkonomi og finansielle markeder vil du lære mer om hvor viktig globale finansmarkeder og store finansinstitusjoner er blitt for verdensøkonomien. Dramatiske hendelser som finans- og offentlig gjeldskriser, den store resesjonen, rentenedgang, oljeprisfall, svekket kronekurs og arbeidsledighet har vist hvordan rike land så vel som framvoksende økonomier er sårbare når brikkene begynner å falle.

Med utgangspunkt i anerkjente teorier bruker vi konkrete og kjente eksempler som finanskrisen og oljeprisfallet og arbeidsmarkedet for å vise hvordan man kan forstå både årsakene til, og konsekvensene av, det som skjer.

Sentralbankers pengepolitikk, rentekurver, internasjonale kapitalbevegelser og valutakursdannelse, skatteparadiser, finansieringen av pensjoner og arbeidsmarkeder. Ingenting oppstår i et vakuum. Og ved å forstå drivkreftene står du enda bedre rustet til å ta beslutninger som direkte eller indirekte påvirkes av der alt starter og slutter: I økonomien.

EMNEOVERSIKT

  • Konjunkturbevegelser og pengepolitikk
  • Globale finansielle markeder
  • Finanspolitikk og offentlige underskudd
  • Banker og finansregulering
  • Økonomisk vekst og utvikling
  • Aktivaprising og langsiktige porteføljeinvesteringer

HVEM PASSER PROGRAMMET FOR?

Makroøkonomi og finansielle markeder gir en dypere forståelse for hva som driver den makroøkonomiske utviklingen, utformingen av makroøkonomisk politikk og hvordan globale finansielle markeder fungerer. Programmet henvender seg derfor til beslutningstakere i privat og offentlig sektor som ikke selv er økonomiske spesialister, men har nytte av mer innsikt i sammenhengene som har så fundamental innvirkning på samfunnet.

Programmet er et samarbeid mellom Institutt for samfunnsøkonomi og Institutt for finans, to fagområder som opplever at deres gjensidige påvirkning på hverandre blir stadig viktigere.

 

Kontakt oss

Har du spørsmål til dette kurset? Eller er du usikker på hvilke kurs eller studier som passer for deg? Ta kontakt, så hjelper vi deg!

Vi gleder oss til å høre fra deg!

Slik lykkes du som deltidsstudent

Det er krevende å kombinere familie, jobb og studier. Derfor vil gode studievaner gjøre tilværelsen som deltidsstudent enklere. Her er noen tips!

Finansiering av deltidsstudier

Deltidsstudenter som har minst 50% studiebelastning (dvs. minst 15 studiepoeng per semester) er berettiget til å søke lån og stipend fra Statens lånekasse for utdanning. Les mer

Praktisk informasjon

Oppstartsdato

Oslo: høst 2018

Opptakskrav

Se opptakskrav for dette programmet.

Gjennomføring

Masterprogrammet foreleses over 5-6 samlinger, og undervisningen foregår på dagtid. 

Eksamensform

Studentene evalueres gjennom en prosjektoppgave som teller 60% av totalkarakteren og en prosessevaluering. Prosjektoppgaven kan skrives individuelt eller i grupper på inntil tre personer. Alle eksamener må bestås for at vitnemål i programmet skal bli tildelt.

Administrativt ansvarlig

På våre masterprogrammer har du en fast kontaktperson som følger deg opp fra søknad til eksamen.

Annen relevant informasjon

  • Kostnader: Se Priser ved Handelshøyskolen BI for fullstendig oversikt.
  • Pensum: Vi sender ut pensumlister til alle studenter i god tid før kurset starter. Ønsker du en oversikt over pensum før du bestemmer deg, kan du bestille det her.
  • Fagansvarlige: Geir Bjønnes, førsteamanuensis ved institutt for finans, og Erling Steigum, professor ved institutt for samfunnsøkonomi.
Når kan jeg søke?