Kurs masternivå

Markedsorientert forretnings­strategi

Hvor mye og hvordan burde bedrifter investere i markedstiltak for å nå sine mål om salg og lønnsomhet? Dette programmet lærer deg å utvikle en god markedsorientert forretningsstrategi.

HVORFOR MARKEDSORIENTERT FORRETNINGSSTRATEGI?

Markedet og omgivelsene rundt oss endrer seg hyppig ‒ og derfor må bedrifter raskt være i stand til å endre på strategi og planer for å lykkes. En viktig forutsetning her er at virksomheten har en strategi for inntektssiden.

En god forretningsstrategi handler om å utvikle en overordnet og helhetlig plan for tre sentrale ledelsesområder: Kundestrategi, produktstrategi og bedriftens merkevare (brand). Sammen bidrar disse tre til å sikre en trygg og inntektsgivende kundeportefølje, produkter som er attraktive, konkurransedyktige og lønnsomme, samt at man fremstår med et tydelig kundeløfte som forsterker kundeopplevelser og produkters attraktivitet.

Dette programmet lærer deg en effektiv metodikk for utvikling av markedsorienterte strategier. Du får også innsikt i praktiske analyseverktøy og hvordan du bygger sterke merkevarer.

PROGRAMMETS SAMLINGER

  • Strategi og planlegging: I vår første samling fokuserer vi på hvordan du kan utvikle en markedsorientert forretningsstrategi. Hvordan identifisere og formulere mål, strategiske grep og tiltak? Vi ser også på valg av nøkkeltall og praktisk implementering av strategier, i tillegg til hvordan du kan organisere markedsarbeidet (kundesentrisk og markedsorientert).
  • Analyser: I denne samlingen tar vi for oss kjøpsprosessen og kundereisen. Hva påvirker kundenes kjøpsatferd i en digital verden? Vi diskuterer hvordan man kan jobbe målrettet med segmenter, og du får innsikt i analyse av kunde- og produktportefølje, marked og konkurrenter.
  • Kundestrategi: Hva slags strategi burde du velge for å tiltrekke, beholde og utvikle flere lønnsomme kunder og segmenter? I den tredje samlingen lærer du mer om områder som segmentering, Customer lifetime value (CLV), lojalitetsprogrammer, CRM og kundeservice.
  • Produktstrategi: Få innsikt i hvordan din virksomhet påvirkes når man ser endringer i markedet og forbrukernes behov. Hvordan skal du tilrettelegge for økt vekst, lønnsomhet og markedsandel? Sentrale temaer vi tar opp er distribusjon, pris og tilbudskampanjer, samt produktutvikling.
  • Merkestrategi og reklame: Hvordan utvikle sterke merkevarer? I programmets siste samling ser vi på differensiering og posisjonering av produkter og tjenester i markedet. Vi går også gjennom kreative kommunikasjonskonsepter, reklame i ulike mediekanaler og de viktigste virkemidlene innenfor salg og markedsføring.  

"Markedsorientert forretningsstrategi har gitt meg en god innføring i hvordan en markedsplan kan settes opp, og kombinasjonen med teori og praktisk øvelse fungerte fint. Jeg anbefaler programmet for alle som ønsker kompetanse i å oppnå en vellykket forretningsstrategi ved hjelp av analyser. "

Monika Tetzlaff, tidligere student Markedsorientert forretningsstrategi

Leder, Volvat Medisinske Senter Fredrikstad

Praktisk informasjon

Foreleser

Tarje Børsum Gaustad

Tarje Børsum Gaustad

Tarje Børsum Gaustad er Førsteamanuensis ved institutt for markedsføring.

"En vellykket forretningsstrategi forutsetter at ledelsen har en solid og faktabasert forståelse av hva som skaper salgsvekst og langsiktig lønnsomhet. Her lærer vi deg hvordan finne og analysere data, slik at du tar de beste beslutningene for å utvikle en portefølje av lønnsomme kunder, attraktive produkter og sterke merkevarer."

Fred Selnes

Professor, institutt for markedsføring

Timeplan

Oslo: Gjennomføring høst 2021/vår 2022
1. samling: 20.09 - 23.09
2. samling: 29.11 - 02.12
3. samling: 24.01 - 27.01
4. samling: 07.03 - 10.03
5. samling: 25.04 - 28.04

Vi tar forbehold om endringer i timeplanen.