Kurs masternivå

Markeds­orientert ledelse

For å lykkes som leder i dagens markeder trenger du solid innsikt i både kunder, konkurrenter, egne merker, samt høy kompetanse innen markedsinnovasjoner og konkurransehåndtering. I dette masterprogrammet får du den siste innsikten innen nettopp disse feltene.

HVORFOR MARKEDSORIENTERT LEDELSE?

Du har sikkert merket det i din jobb, i din virksomhet: du må innovere og vokse for å overleve. Ledere som tidlig fanger opp endringer i markedet og utvikler verdifulle løsninger for kundene, vil øke sine markedsandeler. Ved at du kobler verdiskaping for kundene opp mot bedriftens forretningsutvikling, vil du gjennom dette programmet bli i stand til å utvikle organisasjonens evne til å fange opp og levere kundeverdi i et dynamisk marked. Hele grunnfilosofien i dette programmet er at virksomhetens beslutninger må være analytiske og datadrevne for å skape vekst. Derfor er hovedoppomerksomheten rettet mot markedsorientering, innovasjon, merkeutvikling og ledelse av markedsfunksjonen for å gi fremtidens ledere en solid beslutningsstøtte.

I Markedsorientert ledelse lærer du å organisere for markedsløsninger, utforske markedsmuligheter, og møte markedsutfordringene slik at din organisasjon står sterkere og mer oppdatert i møte med dynamiske markeder.

Hovedfokuset til programmet innenfor nye perspektiver på markedsorientert ledelse gjenspeiler den kundeorienterte ledelseskompetansen ved å konsentrere seg rundt tre beslutningsområder. I programmet skal deltakerne lære å:

 1. Organisere for markedsløsninger ved at de blir opplært i hvordan man organiserer en bedrift for å produsere kundeverdier. 
 2. Utforske markedsmuligheter ved at de blir trenet i å ta beslutninger som fanger opp og utnytter endringer i markedet.
 3. Møte markedsutfordringer ved at de blir trent i å differensiere og beskytte varer, tjenester – kort sagt ‘merkevarer’ i et marked.

Programmets samlinger

 • I første samling vil vi gå til kjernen av markedsorientering. Vi skal se på hvordan markedsorientering blir målt i en bedrift, hvilke konkurransefortrinn man oppnår, samt i hvilke markeder markedsorientert ledelse er effektivt. Formålet her er å lære å fange opp signaler fra markeder, og skape en dynamisk organisasjon for å levere kundeverdier. Vi vil også konkretisere dette gjennom å vise hvordan prisstrategi får betydning for organisering og leveranse av kundeverdier.
 • I andre samling vil studentene få et dypdykk i samspillet mellom kundeledelse, produktledelse og merkeledelse. Denne samlingen ser på bedriftens organisering for å skape kundeverdier. 
 • Simuleringsspill for markedsbeslutninger og taktiske valg. Den tredje samlingen har taktikk som fokus hvor vi ser på hvordan samspillet mellom bedriftenes virkemiddelreaksjoner i markedet får konsekvenser for bedriftens lønnsomhet i et business-to-consumer perspektiv (B2C). 
 • Den fjerde samlingen har et eksternt blikk, hvor vi ser på interaksjon mellom partnere, relasjoner og nettverk i ulike former for kontraktssamarbeid i et business-to-business perspektiv (B2B).
 • Merkevareledelse: I denne siste samlingen sys mange tråder sammen i en helhetlig gjennomgang av merkeutvikling gjennom posisjonering, vekststrategier og porteføljeledelse.

HVEM PASSER PROGRAMMET FOR?

Målgruppen for dette programmet er mellomledere og/eller markedsføringsledere i virksomheter som opererer både på bedriftsmarkedet og i produkt- og service bransjen. Programmet vil også passe godt for de som arbeider i små- og mellomstore virksomheter, offentlig sektor samt de som arbeider i konsulentbransjen.

Praktisk informasjon

"Det handler om å levere verdi i et marked gjennom å utforske handlingsrom og organisere for verdiskapning."

Bendik Samuelsen

Professor, institutt for markedsføring

Forelesere

Ragnhild Silkoset

Ragnhild Silkoset er professor i markedsføring. Hun forsker innen områder som strategiske allianser, sosiale nettverk, markedsorientering, prising m.m. 

Bendik Samuelsen

Bendik Samuelsen er professor og prorektor for studier og programmer på BI. Hans forskningsområde er merkevarebygging, merkevarestrategi, markedskommunikasjon og kjøpspsykologi. 

Video

I videoen under forteller professor Ragnhild Silkoset om hvordan bedrifter er samarbeidspartnere og konkurrenter på samme tid. Videre snakker hun om hvordan vi i dag kobler produkter med teknologi, og gjennom det er vi med på bruken av produktene gjennom hele livsløpet. 

KONTAKT OSS

Har du spørsmål til dette kurset? Eller er du usikker på hvilke kurs eller studier som passer for deg? Ta kontakt, så hjelper vi deg!

Vi gleder oss til å høre fra deg!

Administrativt ansvarlig

På våre masterprogrammer har du en fast kontaktperson som følger deg opp fra søknad til eksamen.

 • Trondheim: Hege Fauskanger Lie 
  Telefon: 982 51 752 - E-post: hege.f.lie@bi.no

NYTTIGE LENKER

Timeplan

Trondheim: Gjennomføring høst 2018/vår 2019

1. samling: 18.09 - 21.09 *Samlingen gjennomføres ved campus Oslo
2. samling: 30.10 - 02.11
3. samling: 22.01 - 25.01
4. samling: 12.02 - 15.02
5. samling: 02.04 - 05.04

Vi tar forbehold om endringer i timeplanen.

Når kan jeg søke?