Executive Master of Management

Markeds­orientert ledelse

For å lykkes som leder i dagens markeder trenger du solid innsikt i både kunder, konkurrenter, egne merker, samt høy kompetanse innen markedsinnovasjoner og konkurransehåndtering. I dette masterprogrammet får du den siste innsikten innen nettopp disse feltene.

HVORFOR MARKEDSORIENTERT LEDELSE?

Du har sikkert merket det i din jobb, i din virksomhet: du må innovere og vokse for å overleve. Ledere som tidlig fanger opp endringer i markedet og utvikler verdifulle løsninger for kundene, vil øke sine markedsandeler. Ved at du kobler verdiskaping for kundene opp mot bedriftens forretningsutvikling, vil du gjennom dette programmet bli i stand til å utvikle organisasjonens evne til å fange opp og levere kundeverdi i et dynamisk marked. Hele grunnfilosofien i dette programmet er at virksomhetens beslutninger må være analytiske og datadrevne for å skape vekst. Derfor er hovedoppomerksomheten rettet mot markedsorientering, innovasjon, merkeutvikling og ledelse av markedsfunksjonen for å gi fremtidens ledere en solid beslutningsstøtte.

I Markedsorientert ledelse lærer du å organisere for markedsløsninger, utforske markedsmuligheter, og møte markedsutfordringene slik at din organisasjon står sterkere og mer oppdatert i møte med dynamiske markeder.

Hovedfokuset til programmet innenfor nye perspektiver på markedsorientert ledelse gjenspeiler den kundeorienterte ledelseskompetansen ved å konsentrere seg rundt tre beslutningsområder. I programmet skal deltakerne lære å:

 1. Organisere for markedsløsninger ved at de blir opplært i hvordan man organiserer en bedrift for å produsere kundeverdier. 
 2. Utforske markedsmuligheter ved at de blir trenet i å ta beslutninger som fanger opp og utnytter endringer i markedet.
 3. Møte markedsutfordringer ved at de blir trent i å differensiere og beskytte varer, tjenester – kort sagt ‘merkevarer’ i et marked.

Programmets samlinger

 • Utforske markedsmuligheter: Her vil vi gå til kjernen av markedsorientering. Vi skal se på hvordan markedsorientering blir målt i en bedrift, hvilke konkurransefortrinn man oppnår, samt i hvilke markeder markedsorientert ledelse er effektivt. Formålet her er å lære å fange opp signaler fra markeder, og skape en dynamisk organisasjon for å levere kundeverdier. Vi vil også konkretisere dette gjennom å vise hvordan prisstrategi får betydning for organisering og leveranse av kundeverdier.
 • Organisere for markedsløsninger: I denne samlingen vil studentene få et dypdykk i samspillet mellom kundeledelse, produktledelse og merkeledelse. Denne samlingen ser på bedriftens organisering for å skape kundeverdier. 
 • Møte markedsutfordringer: Simuleringsspill for markedsbeslutninger og taktiske valg. Denne samlingen har taktikk som fokus hvor vi ser på hvordan samspillet mellom bedriftenes virkemiddelreaksjoner i markedet får konsekvenser for bedriftens lønnsomhet i et business-to-consumer perspektiv (B2C). 
 • Organisere for markedsløsninger: Denne samlingen har et eksternt blikk, hvor vi ser på interaksjon mellom partnere, relasjoner og nettverk i ulike former for kontraktssamarbeid i et business-to-business perspektiv (B2B).
 • Møte markedsutfordringer: Merkevareledelse: i denne siste samlingen sys mange tråder sammen i en helhetlig gjennomgang av merkeutvikling gjennom posisjonering, vekststrategier og porteføljeledelse.

HVEM PASSER PROGRAMMET FOR?

Målgruppen for dette programmet er mellomledere og/eller markedsføringsledere i virksomheter som opererer både på bedriftsmarkedet og i produkt- og service bransjen. Programmet vil også passe godt for de som arbeider i små- og mellomstore virksomheter, offentlig sektor samt de som arbeider i konsulentbransjen.

Praktisk informasjon

"Det handler om å levere verdi i et marked gjennom å utforske handlingsrom og organisere for verdiskapning."

Bendik Samuelsen

Professor, institutt for markedsføring

Forelesere

Ragnhild Silkoset

Ragnhild Silkoset er Dean for Executive-utdanningen på BI og professor i markedsføring. Hun forsker innen områder som strategiske allianser, sosiale nettverk, markedsorientering, prising m.m. 

Bendik Samuelsen

Bendik Samuelsen er professor og leder av institutt for markedsføring. Hans forskningsområde er merkevarebygging, merkevarestrategi, markedskommunikasjon og kjøpspsykologi. 

Video

I videoen under forteller Professor Ragnhild Silkoset om hennes forskningsområdet som er hvordan bedrifter er samarbeidspartnere og konkurrenter på samme tid. Videre forteller hun hvordan vi i dag kobler produkter med teknologi, og gjennom det er vi med på bruken av produktene gjennom hele livsløpet. 

KONTAKT OSS

Har du spørsmål til dette kurset? Eller er du usikker på hvilke kurs eller studier som passer for deg? Ta kontakt, så hjelper vi deg!

Vi gleder oss til å høre fra deg!

Administrativt ansvarlig

På våre masterprogrammer har du en fast kontaktperson som følger deg opp fra søknad til eksamen.

 • Trondheim: Hege Fauskanger Lie 
  Telefon: 982 51 752 - E-post: hege.f.lie@bi.no

NYTTIGE LENKER

Timeplan

Oslo: Gjennomføring høst 2019/vår 2020

Datoer kommer.

Når kan jeg søke?